23948sdkhjf

Behov for en samlet plan for PtX med blik for vand

Potentialet i Power-to-X kan kun realiseres, hvis der er vand nok. Derfor bør der formuleres en national plan for placeringen af Power-to-X-anlæg, der også tager hensyn til den nationale og lokale vandressource.

Denne klumme er skrevet af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker:

Der skal en masse til af det. Og det skal være renere end rent. Rigelige mængder vand er forudsætningen for, at Power-to-X kan realiseres. Men indtil nu har det været en blind plet i planlægningen af de kommende PtX-anlæg, der primært fokuserer på forsyning af strøm. I dag er vandressourcen allerede overudnyttet på store dele af Sjælland, særligt omkring de større byer, og der er udbredt enighed om, at grundvand ikke oplagt at benytte til PtX-formål. For der skal jo fortsat være vand til drikkevand og produktion.

Vejen mod nye eventyr er altid brolagt med udfordringer. De bump, der er på vejen mod at realisere den grønne gevinst i PtX, bør ikke bremse udviklingen, men være med til at sikre, at vi får set hele vejen rundt og tager de klogeste skridt med den viden, vi har om, hvad den nye teknologi kræver.

Fuld valuta for Power-to-X
Danske Vandværker arbejder for, at der bliver udarbejdet en national vandressourceplan, så vi kan få en sammenhængende strategi for indvinding og anvendelse af fremtidens drikkevand. Det samme behov gør sig gældende, når vi ser på PtX. Her handler det om vandressourcen bredt set: De store investeringer i den grønne omstilling, der kræver kolossale mængder vand, bør ikke finde sted, uden at der er taget højde for, hvor vandet skal komme fra, hvilken type vand, det drejer sig om, og om der er nok af det. Det er vigtigt, at vi får en regulering, der tager højde for grundvandsressourcen, så toget ikke bare buldrer derud af, uden at den samlede værdikæde er tænkt ind.
Den grønne omstilling er mere aktuel end nogensinde før, og behovet for en bæredygtig energiproduktion har aldrig været større. PtX-teknologien har netop potentiale til at omdanne strøm fra vedvarende energikilder, som så kan lagres og udnyttes - også på de tidspunkter, hvor strømmen ellers ville gå til spilde. Vand i store mængder er helt afgørende i en række af PtX-processerne, blandt andet elektrolyse og nedkøling. Det vand, man bruger til PtX, skal være ultrarent, og derfor er der store økonomiske og energimæssige omkostninger ved at skulle rense for eksempel havvand, før det kan anvendes. Derfor er der bred enighed om, at det er oplagt, at de største mængder kommer fra renset spildevand.

Kloge skridt
For at sikre en bæredygtig udnyttelse af vandressourcen er der potentiale for, at man nogle steder udnytter vand fra afværgeboringer. Det kan blive interessant at teste, men det er væsentligt, at vandets kvalitet er højt nok, og at der er nok af det.
Kravene til, at vandet skal være ultrarent, skaber også en anden udfordring: Det opkoncentrerede restprodukt af miljøfremmede stoffer, som anlæggene skal kunne skille sig af med, for eksempel pesticider og PFAS. Hvad skal vi gøre ved det? Og hvem har ansvaret for håndteringen?
Det er helt afgørende for en succesfuld implementering af PtX, at restproduktet af miljøfremmede stoffer bliver håndteret korrekt, så vi ikke sætter skadelige giftstoffer i omløb, som kan skade vandressourcen. En samlet plan for PtX vil give et solidt grundlag for en klog planlægning af fremtidens grønne energi, som samtidig tager højde for de ressourcer, der skal være til rådighed for at efterleve visionen om et grønnere Danmark.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.096