23948sdkhjf

Nye udbud og projekter: CO2-terminal, ny målerpark og udrulning af fjernvarme

Opførelse af CO2-terminal som totalentreprise / Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn

Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn (herefter Esbjerg Havn) ønsker at opføre en CO2-terminal på Esbjerg Havn til modtagelse/udlevering af CO2 fra lastbiler og eventuelt jernbane i fremtiden, midlertidig opbevaring deraf samt efterfølgende overførsel til og fra skib via kaj samt omgivende terræn.

Totalentreprisekontrakten omfatter projektering samt opførelse af CO2-terminal på havneareal beliggende mellem Capricornkaj og Scorpiuskaj.

CO2-terminalen vil have et areal op til 12.800 m2.

CO2-terminalen skal modtage flydende CO2 fra lastbil og potentielt jernbane i fremtiden samt opbevare dette midlertidigt. Den oplagrede CO2 skal efterfølgende kunne overføres til skib ved kajen. Al CO2-overførsel skal ske ved konstant tryk med dobbelte forbindelser og dampretur.

CO2-terminalen skal automatiseres og som udgangspunkt være uden opsyn af havnepersonale. CO2-terminalen skal kunne betjenes af lastbilchauffører og skibsbesætning.

Det skal til enhver tid være muligt med samtidig drift af modtage- og eksportsystem.

For at kompensere for varmetilstrømning fra omgivelserne, skal der medtages et system til opretholdelse af trykket og temperaturen ved køling af gas.

Opgaven med opførelse af CO2-terminalen udbydes samlet som totalentreprise ud fra omkostnings- og effektivitetsbetragtninger.

Anslået samlet kontraktværdi: 75.000.000 kr. ekskl. moms

Byggeareal: 12800 kvm.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 6. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 27. november 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. oktober 2023


Nyt ledningsnet i Rebæk Syd / Præstemosen / Hvidovre Fjernvarmeselskab v. Ebo Consult

Hvidovre Fjernvarmeselskab ønsker at udbygge ledningsnettet i område Rebæk SYD samt Præstemosen.

Projektet omfatter konvertering til fjernvarme i område: Rebæk SYD og Præstemosen i Hvidovre. Hovedentreprisen omfatter samtlige ydelser til driftsklart anlæg samt reetablering.

Projektet omfatter ca 15.600 meter hovedledning og 10.000 meter stikledning.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 3. november 2023

Dato: 13. oktober 2023


Rammeaftaler for udbygning af fjernvarme i fase 1 i Greve, område 1.2 - 1.3 / Greve Fjernvarme

Udbuddet vedrører udførelse af jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter.

Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme.

Arbejdet udbydes i fire Rammeaftaler (deletaper) – henholdsvis Rammeaftale for Deletape 1.2.2, Rammeaftale for Deletape 1.2.3, Rammeaftale for Deletape 1.3.2 samt Rammeaftale for Deletape 1.3.3.

Hver af rammeaftalerne forventes at have en årlig omsætning på 20 mio. kr. ekskl. moms.

Anslået samlet kontraktværdi: 640.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 1. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 10. november 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. oktober 2023


Drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg i Vejle Kommune / Vejle Kommune, Teknik & Miljø

Nærværende udbud vedrører drift og vedligeholdelse af det samlede udstyr i alle Vejle Kommunes 63 trafiksignalanlæg.

Opgaven er opdelt i følgende ydelser:

1. Vagtordning og beredskab

2. Afhjælpning af fejl

3. Periodisk eftersyn

4. Administrative ydelser

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Anslået samlet kontraktværdi: 8.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 25. oktober 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 7. november 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 11. oktober 2023


Rådgivningsydelser, herunder projektering, byggeledelse, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordination m.v. i forbindelse med udbygning af Kalundborg Centrale Renseanlæg 

Kalundborg Renseanlæg A/S skal i forbindelse med ekspansionen af industrien i Kalundborg udbygge kapaciteten af Kalundborg Centrale Renseanlæg.

Udbygningen af KCR skal projekteres og udbydes til gennemførelse, samt herefter bygges i samarbejde med en eller flere entreprenør(er). Udbuddet vedrører en kontrakt om bygherrerådgivning, og omfatter tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med projektering, udbud, byggeledelse, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordination m.v.

Anslået samlet kontraktværdi: 28.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 2. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 15. november 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. oktober 2023


Indkøb og levering af el-artikler / Vandcenter Syd, FFV Energi og Miljø samt Nyborg Forsyning

Udbuddet vedrører indkøb og levering af el-artikler.

Tilbudsgiver skal tilbyde et professionelt sortiment indenfor kabler, ledninger, PLC-komponenter, frekvensomformere, strømforsyninger, relæer, komponenter til tavleopbygning og værktøj.

Anslået samlet kontraktværdi: 25.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 10. november 2023

Dato: 16. oktober 2023

Rammeaftale om teknisk rådgivning - klimatilpasning og anlæg / Københavns Kommune

Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til gennemførelse af anlægsprojekter i Københavns Kommune. Rammeaftalen forventes anvendt inden for området ”Klimatilpasning og Anlæg” i TMF:

- Parker

- Landskabs- og beplantningsprojekter

- Byrum

- Legepladser

- Aktivitets- og sportsfaciliteter

- Overfladeløsninger til regnvandshåndtering, inkl. bassiner og spildevandstekniske anlæg

- Hydraulisk modellering

- Vejprojekter f.eks. fortov, cykelstier, kørebaner, vejafvanding, signaler og vejbelysning

Rammeaftalen vil også i mindre grad indeholde andre temaer som f.eks. genopretning.

Anslået samlet kontraktværdi: 144.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 3. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 17. november 2023

Tilbud sendes til:Se link i udbudsteksten

Dato: 16. oktober 2023


Ny målerpark (vand og varme) / Trefor Infrastruktur

Leverancen omfatter anskaffelse og fysisk udskiftning af målere samt etablering og brugsrettigheder til de nødvendige Head End System(er) og Kommunikationsplatform(e) samt efterfølgende drift, vedligeholdelse og support heraf.

Udskiftningen af målerparken er et komplekst projekt, som omfatter udskiftning af i alt ca. 93.200 vand- og varmemålere. Projektet har til formål at udvikle og optimere Ordregivers forretninger gennem implementering af intelligent måleraflæsning, optimerede serviceydelser og fremadsynet dataanalyse.

Efter afslutning af Udrulningsprojekt forventer Ordregiver en årlig vækst i Kontraktperioden på 2 % på vandmålere og 2-4 % på varmemålere, som ligeledes er omfattet af nærværende udbud.

Den udbudte opgave er en turnkey leverance, der omfatter samtlige komponenter og ydelser der er nødvendige for udskiftning af de eksisterende målere og etablering af en ny målerpark for Ordregiver.

Anslået samlet kontraktværdi: 215.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 17. november 2023

Dato: 17. oktober 2023


Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.082