23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 179-436113
Offentliggjort
17.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/112090678.aspx

Udbyder

Herlev Kommune

Vindere

Delaftale 3: Snerydning med traktor

(14.01.2020)
CB Service
Ejbyvej 71
2740 Skovlunde

Delaftale 3: Snerydning med traktor

(14.01.2020)
Den Kreative Gartner
Gammel Klausdalsbrovej 569
2730 Herlev

Delaftale 1: Hovedveje og større veje

(14.01.2020)
DBI-Byg A/S
Ole Rømersvej 1A
3000 Helsingør

Opdateringer

Annullering
(14.01.2020)

Vintertjenester


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herlev Kommune
63640719
Herlev Bygade 90
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Jacob Thorn Jensen
Telefon: +45 44527039
E-mail: jacob.thorn@herlev.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112090678.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/112090678.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/112090678.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentligt udbud af vintertjenester

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Herlev Kommune udbyder opgaverne vintertjenester på ca. 80 kilometer offentlig vej i Herlev Kommune, som består af sne- og glatførebekæmpelse samt snerydning.

Udbuddet omfatter 3 delaftaler som til sammen er estimeret til et årligt forbrug på 600 000 DKK., hvoraf det fordeler sig som følgende:

— Delaftale 1: 250 000 DKK,

— Delaftale 2: 220 000 DKK,

— Delaftale 3: 130 000 DKK.

Alle delaftale udbydes som en 3-årig rammeaftale til ikrafttræden 1.11.2019 og med option for ordregiver på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Hovedveje og større veje

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 omfatter glatførebekæmpelse og kombineret snerydning og glatførebekæmpelse med stor lastbil på hovedveje og større veje.

Tilbudsgiver skal stille en stor lastbil med fører til rådighed til indkaldelse efter behov. Ordregiver stiller materiel til rådighed i form af saltkar og plov, som leverandør skal anvende.

Delaftale 1 vil blive tildelt én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 01/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Mindre veje

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 omfatter glatførebekæmpelse og kombineret snerydning og glatførebekæmpelse med lille lastbil på mindre veje og stier.

Tilbudsgiver skal stille en lille lastbil med fører til rådighed til indkaldelse efter behov. Ordregiver stiller saltkar til rådighed, som leverandør skal anvende.

Delaftale 2 vil blive tildelt én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 01/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3: Snerydning med traktor

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3 omfatter snerydning med traktor på veje og stier.

Ordregiver skal have 10 traktorer til rådighed, som indkaldelse efter behov. Ordregiver stiller ikke materiel til rådighed.

Tilbudsgiver skal byde ind med enten 2, 4, 6, 8 eller 10 traktorer, som tilbudsgiver kan stille til rådighed.

Antallet af leverandører kontrakten vil blive tildelt afhænger af, hvor mange traktorer tilbudsgiverne byder ind med. Ordregiver vil tildele kontrakten til de tilbudsgivere med lavest evalueringssum indtil ordregiver råder over 10 traktorer. Tilbudsgivere skal derfor være opmærksomme på, at tilbudsgiver ikke er sikret at alle traktorer, som tilbudsgiver byder ind med vil blive anvendt. Se nærmere forklaring i udbudsbetingelserneafsnit 7.1.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 01/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Det er et minimumskrav, at leverandørerne der byder ind på delaftale 1 og 2 skal have Tilladelse til godskørsel for fremmed regning, da kørslen vil foregå med salt-/grus-/lagespreder.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse om omsætning for seneste afsluttet regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som vælger at byde på en af de 3 delaftaler skal have følgende årsomsætning for seneste afsluttede regnskabsår:

- Delaftale 1: 1 000 000 DKK,

- Delaftale 2: 1 000 000 DKK,

- Delaftale 3: 500 000 DKK.

Byder tilbudsgiver på flere af delaftalerne skal den årlige årsomsætning minimum svare til summen af delaftalernes minimumsårsomsætning. Byder tilbudsgiver X fx på delaftale 1 og 3 skal tilbudsgivers X årsomsætning for seneste afsluttede regnskabsår være minimum 1 500 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Tilbudsgiver skal oplyser om referencer, for hver delaftale tilbudsgiver ønsker at byde på;

2) Tilbudsgivers chauffør skal have gennemført AMU-kurset Grunduddannelse i vintertjeneste på veje, stier og fortove samt have 2 års erfaring med vintertjeneste.

For delaftale 1 og 2 skal chaufføren til glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel yderligere have gennemgået følgende AMU-kurser:

— Fugtsaltspredning med lastbil eller Lagespredning med lastbil,

— Snerydning med lastbil med plov.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser om mindst 2 referencer, for hver delaftale tilbudsgiver ønsker at byde på.

Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser afhængig af delaftalen som tilbudsgiver vil byde på. Referencerne skal indeholde oplysninger om følgende:

— overordnet karakteristik af aftalen,

— antal km,

— tidspunkt for udførelsen,

— modtager af arbejdet/ydelsen.

2) Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers chauffør har gennemført AMU-kurset Grunduddannelse i vintertjeneste på veje, stier og fortove samt have 2 års erfaring med vintertjeneste.

For delaftale 1 og 2 skal chaufføren til glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel yderligere have gennemgået følgende AMU-kurser:

— Fugtsaltspredning med lastbil eller Lagespredning med lastbil,

— Snerydning med lastbil med plov.

Chauffører, der har været fast chauffør på en snerydningsrute hhv. glatførebekæmpelsesrute de seneste 3 år kan undtages fra uddannelseskravet for den relevante arbejdsopgave, såfremt de overfor ordregiver kan dokumentere en tilsvarende viden og kunnen.

For delaftale 3 skal chaufføren yderligere have gennemgået AMU-kurset Snerydning med traktor med kost/plov eller Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn.

Chauffører, der har været fast chauffør på en snerydningsrute hhv. glatførebekæmpelsesrute de seneste 3 år kan undtages fra uddannelseskravet for den relevante arbejdsopgave, såfremt de overfor ordregiver kan dokumentere en tilsvarende viden og kunnen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne mm.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2019

Send til en kollega

0.094