23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 063-140076
Offentliggjort
30.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Opdateringer

Rettelse
(13.06.2018)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 15-06-2018
Time: 16:00
Læses:
Dato: 18-06-2018
Time: 10:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 15-06-2018
Time: 16:00
Læses:
Dato: 18-06-2018
Time: 10:00

Annullering
(03.07.2018)

Ordregiver har valgt af annullere udbuddet af vaskeriydelser til sine Sygehusdriftsenheder af følgende grunde:
- Der har været fejl og uklarheder i de offentliggjorte kravspecifikationer for de udbudte personalebeklædningsartikler
Ordregiver vil snarest muligt igangsætte en ny udbudsproces for vaskeriydelser til sygehusdriftsenhederne i Region Syddanmark

Annullering
(03.07.2018)

Ordregiver har valgt af annullere udbuddet af vaskeriydelser til sine Sygehusdriftsenheder af følgende grunde:
- Der har været fejl og uklarheder i de offentliggjorte kravspecifikationer for de udbudte personalebeklædningsartikler
Ordregiver vil snarest muligt igangsætte en ny udbudsproces for vaskeriydelser til sygehusdriftsenhederne i Region Syddanmark

Kontrakt om levering af vaskeriydelser til Region Syddanmark


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Karsten Kirkegaard
Telefon: +45 29201909
E-mail: kk@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208384&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208384&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=REGIONSYDDK
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om levering af vaskeriydelser til Region Syddanmark

Sagsnr.: Sagsnr.: 18/561
II.1.2) Hoved-CPV-kode
76211100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

De udbudte delkontrakter omhandler vaskeriydelser inkl. vask, leje, vedligehold og distribution af linned- og beklædningsartikler til Region Syddanmarks sygehuse.

De udbudte delkontrakter indeholder desuden option på levering via uniformsautomater og uniformsbutikker inkl. service. Derudover indeholder de udbudte delkontrakter optioner på tilkøb og fravalg af serviceydelser forbundet med de udbudte vaskeriydelser af linned- og beklædningsartikler.

Omfang og volumen af de 3 udbudte delkontrakter er udførligt beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Delkontrakt 1 og 2; Delkontrakt 1 og 3; samt Delkontrakt 2 og 3;

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt og tilknyttede psykiatriske afdelinger

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18400000
33199000
39518000
98311200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af vaskeriydelser inkl. linned- og beklædningsartikler til Odense Universitetshospital i Odense, Svendborg og Nyborg inkl. regionens psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg samt i Kolding, Vejle og Middelfart inkl. regionens psykiatriske afdelinger i Vejle og Middelfart.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 74 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 132
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har under denne delkontrakt:

- Option på tilkøb af yderligere vaskeriydelser inkl. levering via uniformsautomater/butikker og logo på personalebeklædning,

- Option på fravalg af vaskeriydelser på patientbeklædning.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sydvestjysk Sygehus og tilknyttet psykiatrisk afdeling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18400000
33199000
39518000
98311200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af vaskeriydelser inkl. linned- og beklædningsartikler til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Grindsted og Brørup inkl. regionens psykiatriske afdeling i Esbjerg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 127
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har under denne delkontrakt:

- Option på tilkøb af yderligere vaskeriydelser inkl. levering via uniformsautomater/butikker og logo på personalebeklædning,

- Option på fravalg af vaskeriydelser på patientbeklædning.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sygehus Sønderjylland og tilknyttet psykiatrisk afdeling

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18400000
33199000
39518000
98311200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af vaskeriydelser inkl. linned- og beklædningsartikler til Sygehus.

Sønderjylland i Aabenraa, Sønderborg og Tønder inkl. regionens psykiatriske afdeling i Aabenraa.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 131
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har under denne delkontrakt:

- Option på tilkøb af yderligere vaskeriydelser inkl. levering via uniformsautomater/butikker og logo på personalebeklædning,

- Option på fravalg af vaskeriydelser på patientbeklædning.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal i ESPD oplyse sin nettoomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår samt sin egenkapital i DKK (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

Der skal afleveres et ESPD-dokument for hver delkontrakt, da egnethedskravene er forskellige for hver delkontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delkontrakt 1:

Det er et minimumskrav for delkontrakt 1, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 100 000 000 DKK.

Det er et minimumskrav for delkontrakt 1, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 25 000 000 DKK.

Delkontrakt 2 og 3:

Det er et minimumskrav for delkontrakt 2 og 3, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 30 000 000 DKK.

Det er et minimumskrav for delkontrakt 2 og 3, at egenkapitalen (ultimo året) for et senest disponible regnskabsår er minimum 7 500 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD udarbejde referenceliste for de af udbuddet omfattede og tilsvarende ydelser leveret inden for de seneste 3 år. Referencelisten skal således indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer (start/slut) for leveringsperiode og kundens navn (inkl. kontaktperson hos kunden). Herudover skal Tilbudsgiver angive størrelsesordenen (i form af beløb i danske kroner eksklusiv moms).

Der skal afleveres et ESPD-dokument for hver delkontrakt, da egnethedskravene er forskellige for hver delkontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delkontrakt 1:

Det er et minimumskrav for delkontrakt 1, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører en gennemført levering af vaskeriydelser - inden for de seneste 3 år med en samlet årlig kontraktsum på minimum 15 000 000 DKK til et sygehus i EU, eller der er leveret vask af beklædning og linned for minimum 15 000 000 DKK pr. år inden for de seneste 3 år, hvor der gælder særlige hygiejnekrav relateret til sundhedsbeklædning og/eller humanhygiejne.

Delkontrakt 2 og 3:

Det er et minimumskrav for delkontrakt 2 og 3, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører en gennemført levering af vaskeriydelser - inden for de seneste 3 år med en samlet årlig kontraktsum på minimum 15 000 000 DKK til et sygehus i EU, eller der er leveret vask af beklædning og linned for minimum 15 000 000 DKK pr. år inden for de seneste 3 år, hvor der gælder særlige hygiejnekrav relateret til sundhedsbeklædning og/eller humanhygiejne.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten på følgende områder:

- Arbejdsmiljø,

- Arbejdsklausul,

- Socialt ansvar,

- Praktikstillinger og ansættelse af personer på særlige vilkår,

- Databehandleraftale,

- Udfasningsperiode,

- Arbejdsudleje,

- Arbejde med børn,

- Straffeattester.

Udbudsbetingelserne og kontrakten indeholder en uddybende beskrive af særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 237-431639
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/03/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2018
Tidspunkt: 16:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der kan ikke deltages i åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Marts 2028.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de oplysninger om Tilbudsgiveren, der efterspørges i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6. Bemærk at Tilbudsgiver i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger vedr. Obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver skal i ESPD således erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3. Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver i henhold til § 135 ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde og andre former for menneskehandel.

Ordregiver skal endvidere udelukke en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlade at udelukke i denne situation. Tilsvarende skal Ordregiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en Tilbudsgiver, når Ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, en konkurrencefordrejning som følge af en forudgående inddragelse af Tilbudsgiver, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at Tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger mv.

Tilbudsgiver udelukkes endvidere fra udbudsprocessen, såfremt Tilbudsgiver i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6 og Udbudslovens § 137 er omfattet af følgende Frivillige udelukkelsesgrunde:

- Tilsidesættelse gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område mv. i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Konkurs, Insolvens, Tvangsakkord uden for konkurs, En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, Aktiver, der administreres af en kurator eller Erhvervsvirksomheden er indstillet i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

- Ophævelse eller lignende sanktion i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eusupply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Tilbud skal affattes på dansk. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende i henhold til pkt. 6.5, kan fremsendes på dansk, engelsk, tysk, svensk eller norsk, idet Tilbudsgiver dog efterfølgende – for Tilbudsgivers regning – skal oversætte dokumentationen til dansk, såfremt Ordregiver finder, at dette er nødvendigt.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2018

Send til en kollega

0.078