23948sdkhjf

Fundamenter til havvindmøller skal give flere torsk i Øresund

Når Hofor efter planen om få år anlægger Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige Øresund, er formålet at sikre CO2-fri strøm til fremtidens energibehov i hele Øresundsregionen. De 26 moderne havvindmøller vil kunne forsyne op til 300.000 husstande med grøn strøm.

En sidegevinst kan dog meget vel blive flere torsk i Øresund og Køge Bugt - samt en generel bedring af levebetingelserne for både havplanter- og dyr i området omkring møllerne.

- Vi ønsker, at vores havvindmøller skal have en god påvirkning på det omkringliggende miljø. Derfor har vi stillet krav i vores udbud om, at møllernes fundamenter på den bedst mulige måde skal fungere som kunstige stenrev - et såkaldt Nature Inclusive Design, forklarer Stig Balduin Andersen, der er projektchef i Hofor og fortsætter:

- Forskning har vist, at havvindmøllers fundamenter kan have en positiv effekt på havbiologien. Det gælder især den type fundamenter, vi har valgt til Aflandshage - betonfundamenter, som står på havbunden, og hvor havbunden omkring fundamenterne dækkes af flere lag sten, der fungerer som erosionsbeskyttelse. Vi vil specifikt målrette vores design med kunstige stenrev, så det understøtter livet for torsk, der gennem en lang årrække er gået tilbage i Øresund og Køge Bugt. Og vi er villige til at gå længere og investere ekstra i at sikre, at vores møllefundamenter og erosionsbeskyttelsen på bedst mulig vis generelt understøtter livet i havet omkring Aflandshage Vindmøllepark, siger Stig Balduin Andersen.

Et kunstigt stenrev fungerer som hjemsted for havplanter, samtidig med at det giver ly og gode ynglesteder for en lang række arter - fra mikroorganismer til større rovfisk.

For torsk gælder det, at sten udlagt op til 15 meter under havoverfladen, er særligt velegnede til at forbedre levebetingelserne. Derfor stiller Hofor krav om, at byderne skal dokumentere, hvordan erosionsbeskyttelse udlagt på disse vanddybder vil forbedre torskens levevilkår.

Lavere CO2-udledning er et kriterium

Ud over kravet om Nature Inclusive Design har Hofor også gjort det til et kriterium for tildelingen af en kontrakt, at den kommende entreprenør tænker bæredygtige løsninger ind. Herunder ikke mindst at der bliver anvendt beton med et lavere CO2-aftryk, samt at brændstofforbrug i forbindelse med anlægsarbejdet generelt bliver reduceret.

- Det er CO2-frit at producere strøm fra en havvindmølle. Men det er jo ikke CO2-frit at opføre den. En havvindmølle består af flere tusinde tons materialer, hvoraf fundamentet udgør den klart tungeste del. Derfor er det afgørende for os at gøre, hvad vi kan, for at begrænse den CO2-udledning, der er i forbindelse med anlægsarbejdet, slår Stig Balduin Andersen fast og fortsætter:

- Bæredygtighed er den vigtigste værdi for os i forbindelse med arbejdet med Aflandshage Vindmøllepark. Det er ganske enkelt afgørende for os at tænke nye og mere bæredygtige løsninger ind i alle dele af vores anlægsarbejde og kommende drift. I en række tilfælde kan vi opnå forholdsvis store miljøgevinster for en forholdsvis beskeden investering. Det gælder for eksempel i forhold til at tænke designet af havvindmøllernes fundamenter ind i en større bæredygtigheds-sammenhæng.

Aflandshage Vindmøllepark

  • Hofor ønsker at opføre en ny havvindmøllepark i det sydlige Øresund i et område, der ligger cirka 10 km fra Amagers Sydspids og godt 8 km fra det nordlige Stevns.
  • Placeringen er valgt af hensyn til afstanden fra kysten, den svenske territorialgrænse, den nærliggende lufthavn, befærdede sejlruter, Natura 2000-områder og primære fugletrækruter over Øresund.
  • Aflandshage Vindmøllepark vil bestå af 26 moderne havvindmøller med en totalhøjde på op til 220 meter til øverste vingespids.
  • Møllerne vil med en samlet effekt på op til 300 MW kunne forsyne op til 300.000 husstande med grøn strøm.

Kilde: Hofor

Hofors udbud af møllefundamenter til Aflandshage Vindmøllepark blev skudt i gang i september 2022. Hofor forventer at kunne afslutte det store og komplekse udbud i efteråret 2023 med tildelingen af en kontrakt.

Udbuddet indeholder design, produktion, konstruktion, transport, installation og test af de i alt 26 betonfundamenter, der skal anlægges til Aflandshage Vindmøllepark. Projektchef Stig Balduin Andersen forventer, at det samlede arbejde bliver udført over en periode på cirka to år.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079