23948sdkhjf

Samarbejde er vejen til ambitiøs grøn omstilling af gassystemet

Indlægget er skrevet af Ole Kalør, administrerende direktør i statens gasdistributionsselskab Evida

I Evida er vi klar til at levere på målsætningerne fra klimaaftalen, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik før sommerferien. Ambitionen er, at al gas i Danmark skal være grøn i 2030, og at der fra 2035 ikke er boliger, der bliver opvarmet med gas.

Der er tale om en ambitiøs aftale, som betyder, at vi i Evida skal gøre mere af dét, vi plejer – men i et langt højere tempo. Vi skal fortsat sikre konkurrence- og bæredygtige løsninger, mens vi har særskilt fokus på at omstille gassystemet til grøn energi. Ikke mindst skal vi samarbejde bredt og stille vores viden og erfaring til rådighed for den fælles sag.

100% grøn gas senest i 2030

Den grønne biogas har de seneste otte år bidraget til forsyningssikkerheden herhjemme og gør det i stigende grad. Evida og Energinet samarbejder om at sikre, at den grønne gas kan komme ind i og flyde frit i gassystemet. Det stiller særlige krav til balancering af nettet, hvor vi allerede i dag arbejder intenst for at sikre, at de decentrale biogasanlæg i hele landet kan afsætte deres produktion.

Samtidig er der kapacitet i store dele af gasnettet til at modtage endnu mere biogas end i dag. Og det er i overensstemmelse med den politiske ambition, at Danmark senest i 2030 vil være 100 pct. forsynet med grøn gas. Vi kan desuden skabe yderligere kapacitet ved at fremrykke investeringer i netforstærkninger, så vi i endnu højere grad kan flytte gassen fra de områder, hvor den produceres, og ud til forbrugerne i andre dele af landet. Opgaven er kompleks og stor, men den kan løses. Og vi er klar.

Ingen husholdninger på gas efter 2035

Mens vi tilkobler biogasanlæg og balancerer gassystemet, skal vi udfase anvendelsen af naturgas i boligopvarmningen hurtigt. Det er afgørende for, at vi kan leve op til den politiske ambition om, at der ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande fra 2035.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at håndtere afkobling af husholdninger fra gasforsyning så smidigt og hurtigt som muligt. Med over 350.000 husholdningskunder er det en stor opgave, som vi arbejder målrettet på. Og det gælder med alt, hvad det indebærer - lige fra håndtering af opsigelser og slutafregninger til fysisk frakobling af gasforsyningen.

Kan gasområder nedlægges, og gasnet genanvendes til fx brint?

For at sikre en hurtigere udfasning af gas lægger aftalepartierne op til en planlagt nedlukning eller konvertering af dele af gasdistributionsnettet. Vi ser derfor frem til i begyndelsen af 2023 at præsentere partierne for en kortlægning af områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at lukke for gassen. Det er vigtigt, at vi bl.a. tager hensyn til gasforbrugende virksomheder i den forbindelse.

I takt med at gasforbruget falder og områder nedlukkes, kan vi omstille og genanvende dele af det eksisterende gasnet til distributionen af brint. For mens det er forventningen, at de første strækninger brintnet vil være nyanlæg, er der store perspektiver i på sigt at genanvende dele af det eksisterende gasnet til brint.

I den forbindelse vil vi i Evida kunne bringe mange års erfaring fra distribution af de decentrale energikilder, som biogasanlæggene udgør, ligesom vi har erfaring med kundekontakt, -håndtering, aftaleindgåelse og tilslutning af producenter og aftagere samt en beredskabsorganisation, der overvåger gasnettet døgnet rundt.

Forum skal sikre at vi koordinerer på tværs

Aftalepartierne lægger desuden op til, at fjernvarmen på sigt ikke skal anvende gas til rene varmeformål. Derudover etableres bedre vilkår for udrulning af fjernvarme, ligesom der oprettes et koordinationsforum i kommuner med gasforsynede områder, hvor kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida og andre relevante aktører kan have dialog og koordinere deres planer. Vi ser frem til at deltage i dette forum, som skal understøtte, at kommunerne og fjernvarmeselskaberne får det fornødne grundlag til at sikre en lokal koordinering af varmeplanlægningen.

Som et helt nyt planlægningsværktøj til kommunerne har vi stillet første version af en digital platform til rådighed for kommunerne, som giver dem adgang til data omkring gaskunderne i deres egen kommune. Det skal sikre, at varmeplanlæggerne kan planlægge, hvor det giver mening at tilbyde fjernvarme, og hvor det giver mening at råde gaskunderne til at skifte til anden energikilde fx varmepumper eller lignende.

Vi skal huske sikkerheden, når vi omstiller

Tidligere har fjernvarmeselskaberne typisk lagt fjernvarme ud i områder, hvor der ikke i forvejen var gasledninger i jorden. Det ændrer sig de kommende år, hvor graveaktiviteten samtidig stiger markant. Og i takt med at der bliver etableret fjernvarme i områder med gasledninger, er sikkerheden på arbejdspladsen og det tilhørende arbejdsmiljø altafgørende for såvel entreprenørerne som Evidas medarbejdere.

Derfor har vi sammen med Dansk Fjernvarme sat gang i en kampagne, hvor vi gerne vil i dialog med de lokale fjernvarmeselskaber og de tilhørende entreprenører, så de inddrager os og søger ledningsoplysninger, inden der graves i jorden. At grave i jorden uden at indhente ledningsoplysninger er at grave i blinde.

Lad os samarbejde om at nå godt i mål

Det er en fælles opgave at omstille fremtidens energisystem til grøn energi. Og vi har travlt, hvorfor samarbejde er altafgørende. For kun med et målrettet og effektivt samarbejde på tværs af kommuner, fjernvarmeselskaber, biogasproducenter, distributions- og transmissionsselskaber m.fl. når vi i mål med klimaaftalen. Vi ser frem til at stille vores viden til rådighed og fortsætte det gode samarbejde med alle relevante parter.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078