23948sdkhjf

Antallet af møller i omstridt havmøllepark reduceres og bygges på betonfundamenter

Ansøgningen om etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark er netop sendt i offentlig høring. 

Det er anden gang, offentligheden bliver hørt i forbindelse med ansøgningen om at opføre havvindmøller i det sydlige Øresund. Under den første høring af miljøundersøgelsen, der løb hen over vinteren, modtog Energistyrelsen i alt 91 høringssvar - fra danske myndigheder, borgere, NGO'er og virksomheder samt fra tyske og svenske interessenter i forbindelse med den internationale ESPOO-høring.

Siden den første høring af projektets miljøundersøgelse er der - på baggrund af den høring - truffet vigtige beslutninger om vindmølleparkens anlæg og udførelse.

- Vi har blandt andet besluttet os for at ansøge om at opføre 26 møller med en totalhøjde på op til 220 meter - som i forbindelse med miljøundersøgelsen blev beskrevet som scenariet med 'store' møller på grund af større vingefang og dermed højere effekt. Dette er samtidig det scenarie med færrest møller, hvilket flere kommuner har efterspurgt i den første høring, siger Stig Balduin Andersen, der er projektchef for Aflandshage Vindmøllepark i Hofor. 

Oprindeligt lød projektplanen på 26 til 45 havvindmøller på hver 220 meter. 

Fundamenter af beton

Ikke alene er der skåret væsentligt ned på antallet af møller - Hofor har også valgt et materialeskifte, når det kommer til de 26 møllers fundamenter. 

- Vi har besluttet at ansøge om at etablere møllerne på fundamenter af beton, som står på havbunden - frem for det alternative scenarie med stålfundamenter, der er boret eller rammet ned i havbunden, og som også er beskrevet i miljøvurderingen. Vores egne beregninger i en livscyklusanalyse viser, at CO2-udledningen er stort set ens ved de to fundamenttyper. Men markedet for stålfundamenter er presset, og det kan blive svært at finde en leverandør, siger Stig Balduin Andersen og fortsætter:

Samtidig vil betonfundamenterne med deres større overfladeareal på havbunden kombineret med erosionsbeskyttelse af sten give optimale betingelse i forhold til at skabe et kunstigt stenrev omkring møllerne. Det er også noget, som er blevet efterspurgt i den første høring, da kunstige stenrev er til gavn for havbiologien, fordi fisk og havpattedyr kan søge føde og ly.

Genanvendelse af materiale

Ud over beslutningen om møllernes antal har Aflandshage-projektholdet også undersøgt, hvordan det havbundsmateriale, det er nødvendigt at grave op i forbindelse med anlæg af vindmølleparken, kan blive genanvendt - i stedet for at blive bortskaffet ved såkaldt 'klapning' på godkendte klappladser i Øresund.

Der er tale om ikke-forurenet materiale i begrænsede mængder.

- Så der er flere muligheder for at genanvende materialet enten på stedet, som ballast i møllernes fundamenter eller som opfyldning på andre anlægsprojekter i Øresundsregionen. Hofor vil søge at genanvende så meget som muligt i forbindelse med anlægsarbejdet, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Herudover vil materialet fra den første høring, herunder Energistyrelsens tilkendegivelse af, at en kommende etableringstilladelse vil indeholde vilkår om overvågning af fugle- og flagermustræk over Øresund, indgå som materiale i den igangværende høring, der løber frem mod 6. september 2022.

Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.203