23948sdkhjf

Bred tilfredshed med den nye grønne skattereform

Den nye grønne skattereform får positive kommentarer med på vejen fra det meste af erhvervslivet.

Læs også: Grøn skattereform er på plads med rabat til CO2-udledere

Energy Supply har her samlet en række af de umiddelbare reaktioner efter, at skattereformen blev præsenteret.

Dansk Industri:

- Der er indgået en aftale, som skaber fremdrift i den helt nødvendige grønne omstilling og gør det danske samfund rigere. Det er også godt, at et bredt flertal står bag, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Han peger dog på, at et problem med aftalen er, at de virksomheder, som i forvejen betaler en kvotepris i EU, også skal betale en CO2-afgift på enten 125 eller helt op til 375 kr.

- Det gør deres europæiske konkurrenter ikke, og derfor vil det forringe danske virksomheders konkurrenceevne. Samtidig kan det sætte tempoet ned i den grønne omstilling. Vi havde håbet på en aftale med mindre dobbeltskat. Aftalen kan svække nogle virksomheders konkurrencevilkår så alvorligt, at det bliver i andre lande og af andre virksomheder, varerne bliver produceret, hvor man ikke bekymrer sig lige så meget om CO2-udledningen, som danske virksomheder gør, siger Lars Sandahl Sørensen.

Dansk Erhverv:

- Det har hele tiden været afgørende for Dansk Erhverv, at en grøn skattereform ikke skal gøre det dyrere at drive virksomhed i Danmark. Derfor er jeg meget tilfreds med, at et bredt flertal af Folketingets partier har fundet vej til en ambitiøs grøn skatteaftale. Virksomhedernes innovationskraft er forudsætningen for en grøn fremtid. Og med denne aftale kan der gennemføres en markedsdrevet grøn omstilling, samtidig med vi udvikler et rigt velfærdssamfund, siger Brian Mikkelsen, adm. dir. i Dansk Erhverv.

Green Power Denmark:

Green Power Denmark glæder sig over, at industri, private forbrugere og energisektor nu får klarhed og sikkerhed for de fremtidige afgifter på fossile brændsler og grønne løsninger.

– Med aftalen går politikerne fra tanke til handling og sender et klart signal om, at vi skal væk fra kul, olie og naturgas og investere i et grønt og elektrisk samfund. Det skal de have stor ros for. Det giver energisektoren en afklaring om, hvor hurtigt efterspørgslen på de grønne løsninger stiger, så vi kan foretage investeringer i rette tid, siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

Biogas Danmark:

Biogas Danmark er tilfredsfreds med en grønne skattereform. For afgiftsfritagelse af biogas gør det lettere for danske virksomheder at købe klimaneutral biogas til gavn for produktion, arbejdspladser og den grønne omstilling i Danmark.

– Aftalen slår fast, at biogas spiller en central rolle i den grønne omstilling af især industrien i Danmark. Biogas kan nedbringe vores udledninger her og nu, navnlig i den tunge transport og de dele af industrien, hvor elektrificering ikke er et reelt alternativ. Derfor er vi glade for, at aftalepartierne har besluttet, at virksomheder naturligvis skal belønnes, når de træffer et grønt valg, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Kimabevægelsen:

Klimabevægelsen er positiv over at der endelig er landet en aftale om en ny CO2-afgift men peger på, at aftalen afviger fra forureneren betaler-princippet.

- Det her er kulminationen på mange års arbejde og pres fra Klimabevægelsen, eksperter og virksomheder. Med dagens aftale, er vi kommet ét skridt tættere på at skabe en høj ensartet afgift på drivhusgasser, som kan være hovedmotor i at bremse klimaforandringerne. Det er godt gået, siger Frederik Sandby, sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark.

Ifølge Klimabevægelsen viser fredagens aftale, at der har været et bredt politisk ønske om at satse på tilskud. Det mener Klimabevægelsen gør aftalen mere dyr og usikker.

- Vi har arbejdet for, at aftalen skulle indeholde en større afgiftssats, der er mere på linje med Klimarådets oprindelige anbefaling, sådan at Danmark er mere sikre på, at virksomheder omstiller. Partierne har dog valgt et mere midtersøgende scenarie, hvor der gives store tilskud til de mest forurenende virksomheder. Det resulterer i en dyrere og mere usikker omstilling, siger Frederik Sandby.

Tekniq Arbejdsgiverne:

- Det er positivt, at aftaleparterne er nået frem til en model, som ikke forringer virksomhedernes internationale konkurrenceevne og samtidig fremmer den grønne omstilling.

Det er reaktionen fra Troels Blicher Danielsen, adm. direktør for TEKNIQ Arbejdsgiverne, oven på regeringens præsentation af aftalen. Hos landets tredjestørste arbejdsgiverorganisation ser man flere positive elementer i aftalen.

- Jeg glæder mig over, at de grønne CO2-afgifter følges af generelle skattelettelser til erhvervslivet, som tilmed har en positiv indvirkning på Danmarks BNP. Det er ren win-win. Og så er der samtidig klarhed om rammevilkårene for virksomhederne, så det er lettere for dem at investere, siger Troels Blicher Danielsen.

Drivkraft Danmark:

Drivkraft Danmark, som blandt andet er brancheorganisation for ladeoperatører, PtX-producenter, brændstofleverandører og de danske raffinaderier, er begejstret for, at den nye grønne fond fokuserer på fremtidens grønne drivmidler. Samtidig er det positivt, at den vil understøtte de CO2-reduktioner, der lægges op til med Grøn Skattereform.

- Den grønne fond er et vigtigt rygstød til den omstilling, der er i fuld gang. Vores medlemmer leverer i dag 99 procent af energien til vejtransporten og i fremtiden skal den energi være grøn. Vi er derfor glade for at den nye fond har bredt fokus på de mange teknologer, der skal hjælpe os på vej. Det gælder ikke mindst elektrificering, PtX og pyrolyseolie. Samtidig er det helt afgørende, at vi får nok grøn strøm til alle de nye teknologier, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.

Brintbranchen:

- Det er en historisk dag, hvor Danmark tager et meget stort skridt fremad for at opfylde klimamålene. Udfasningen af de fossile brændsler på tværs af samfundet kan kun gå for langsomt og dagens aftale er et vigtigt skridt på vejen. Når vi nu skal i gang med implementeringen af aftalen bliver det vigtigt, at detaljerne lander rigtigt, og at vi bl.a. sikrer at grønne CCU-brændsler ikke straffes urimeligt i den kommende omlægning af afgifterne. Med skattereform og aftale om grøn fond er vi kommet langt. Næste opgave er at sikre, at vi har grøn brint og grønne brændsler nok til reelt at erstatte vores nuværende fossile forbrug i bl.a. industrien og transportsektoren. Det kræver langt mere vind og sol, og det er afgørende, at en ambitiøs politisk aftale herom kommer på plads hurtigst muligt, siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Dansk Fjernvarme:

CO2-fangst og lagring af biogen CO2 (CCS) skal ifølge aftalen samlet set støttes med cirka 1,1 mia. kr. årligt, og der afsættes yderligere godt 3 mia. kroner gennem den grønne fond til støtte fangst og lagring af CO2 (CCS) i perioden frem mod 2030. Det glæder Dansk Fjernvarme. Aftalen efterlader dog stadig uklarheder om niveauet af støtte til fangst og lagring af biogent CO2.

- Det er afgørende for udbredelsen af CO2-fangst i de kommende år, at der skabes klarhed over investeringsbetingelserne for CCS-aktørerne med hvornår, hvilken og til hvem støtten gives. Det er nødvendigt, hvis vi skal bære de grønne ambitioner ud i virkeligheden og skabe et nyt grønt eventyr for CO2-fangst, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Desuden mener Dansk Fjernvarme, at aktører, der laver negative emissioner, bør tildeles CO2-kvoter, således at der skabes symmetri med fangst og lagring af den fossile CO2. Aktørerne skal have ens tilskyndelse via den grønne skattereform og kvotesystemet.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109