23948sdkhjf

ARC reddet af ny aftale: Importen af affald må øges

Ejerkredsen bag affaldsenergiselskabet ARC har indgået en politisk aftale, der redder ARC's økonomi, som er presset af faldende affaldsmængder på grund af øget genanvendelse.

Aftalen giver midlertidig dispensation til at øge importen af affald fra udlandet, hvilket er det mindst ringe alternativ til at bruge mere biomasse og i yderste konsekvens gas fra blandt andet Rusland i fjernvarme- og elnettet.

- Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en ny aftale, der sikrer ARC's økonomi og konkurrenceevne, så københavnernes affald også i fremtiden kan blive håndteret på en grøn og bæredygtig måde. Det ikke optimalt, at vi åbner for import af mere affald, men alternativet vil være mere gas i fjernvarme- og elnettet, der bl.a. stammer fra Rusland, siger overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen i en pressemeddelelse.

Øger CO2-udledningerne

Borgerne i ARCs ejerkommuner sorterer og genanvender langt mere affald end tidligere. Det er ganske vist glædeligt og en udvikling, der skal fastholdes, men det betyder samtidig at mængden af affald, der ender i ARCs ovne, er faldende. Det betyder endvidere, at der kommer mindre energi til fjernvarme og el, hvilket samtidig udfordrer økonomien bag ARC.

Hidtil har ARC været et af de eneste forbrændingsanlæg i Danmark, hvor man har valgt at begrænse mængden af affald, der må importeres, af hensyn til klimaet. 

Men nu støtter de fem ejerkommuner København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør, at ARC kan få dispensation til at importere mere affald til forbrænding i perioden frem til 2025. 

For at begrænse den fremtidige import af affald og CO2-udledning, er det dog et krav, at ARC først fylder forbrændingsanlægget med affald fra ejerkommunerne. Herefter åbnes der for import fra øvrige danske kommuner og til sidst for import af affald fra Europa - i det omfang det måtte blive nødvendigt. ARC skal desuden hvert år afrapportere til ejerkommunerne om, hvor meget affald der er importeret, hvor affaldet kommer fra, hvordan det er transporteret, og hvad den samlede CO2-udledning har været.

Om den nye aftale

Den nye aftale dispenserer fra de nuværende begrænsninger på import af affald i ejeraftalen om ARC, der beskriver, at ARC kun må importere affald til forbrænding i vintermånederne.

Dispensationen gælder frem til liberaliseringen af affaldssektoren, dog senest til udgangen af 2025. Ejerkommunerne vil inden dispensationens udløb mødes til en genforhandling af den gældende ejeraftale, herunder begrænsningen på import af affald.

Dispensationen er betinget af, at ARC skal respektere følgende prioriterede forbrændingsrækkefølge:

  • Affald fra ejer kommunerne
  • Affald fra resten af Danmark
  • Low Carbon-affald fra Europa
  • Affald fra Europa

Kilde: Københavns Kommune / Økonomiforvaltningen

Alternativerne

Isoleret set vil importen af affald øge CO2-udledningerne i ejerkommunerne. Alternativerne er dog enten at mindske genanvendelsen af affald, eller at udhule økonomien bag ARC. 

Med til klimaeffekten hører også, at øget import af affald til forbrænding på ARC's effektive anlæg mindsker udledningen af den skadelige klimagas metan fra affald, der pt. deponeres i andre lande.

-Det giver god mening at affald, der ellers ville blive brændt på gamle og forurenende anlæg fremover kan blive udnyttet til energi i hovedstadens fjernvarmesystem. Det vil samtidig være med til at sikre, at de investeringer kommunerne i fællesskab har foretaget i et af verdens mest energieffektive og miljøvenlige anlæg til at skabe varme og el fra affald ikke er spildte. Det sikrer vi kun, hvis ARC også er en økonomisk bæredygtig forretning, siger Borgmester Michael Vindfeld (S) i Frederiskberg, der er en af ejerkommunerne bag ARC.

Konkurrencedygtigt

Den nye aftale er samtidig en brik i arbejdet med at sikre, at ARC kan konkurrere på lige fod med landets øvrige forbrændingsanlæg, som et flertal i Folketinget har besluttet, skal konkurrenceudsættes i 2025. 

Styrker man ikke økonomien bag ARC, risikerer selskabet at tabe konkurrencen til anlæg, der er mere rentable, men mere klima- og miljøskadelige, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Problemet er, at man i sin tid byggede et forbrændingsanlæg med for stor kapacitet. Det er ikke en grøn løsning på det problem at skrue ned for genanvendelsen og sorteringen og igen brænde mere af københavnernes affald af. Det er heller ikke en grøn løsning at lade stå til og dermed underminere ARC's økonomi, for så kommer det til at tabe i den økonomiske konkurrence til mindre miljø- og klimavenlige anlæg, siger Teknik- og miljøborgmester i København Line Barfod (EL)

Øger betalingen

Med den politiske aftale har ejerkredsen ligeledes besluttet, at kommunernes betaling til ARC øges.

Indtægten skal blandt andet bruges til udvikling af et CO2-fangstanlæg, der i fuld skala vil kunne tage 500.000 tons CO2 ud af røgen fra Amager Bakke. For borgerne i de fem ejerkommuner medfører det en gennemsnitlig årlig prisstigning på 31 kr. fra 2023. I årene fra 2028 og frem vil A-taksten falde en smule, således at borgerne herefter får en årlig merbetaling på 26 kr. i forhold til i dag.

Forslagene skal nu behandles i de respektive ejerkommuners kommunalbestyrelser. Derudover skal forslaget om dispensationen godkendes med enstemmighed af ARCs bestyrelse på to bestyrelsesmøder med tre måneders mellemrum. For så vidt angår stigningen i A-taksten skal denne godkendes af ARCs generalforsamling.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.093