23948sdkhjf

Klumme: Gasbranchens bidrag til et bæredygtigt energisystem

Et bæredygtigt energisystem står højt på dagsordenen i hele samfundet. Bæredygtigt for klimaet, for forbrugerne – store som små – og for os alle som samfund. I disse uger træder én dimension af bæredygtighed særligt frem, nemlig forsyningssikkerhed. 

Et bæredygtigt energisystem skal sikre, at der er den energi til rådighed, som vi til hver en tid har brug for. I gasbranchen har vi over hele linjen fokus på at udvikle gassystemet, så vi kan levere den bæredygtighed og forsyningssikkerhed, som bliver efterspurgt i hele energisystemet. 

Gasforbruget ændrer sig

Gasforbruget er under forandring som følge af den grønne omstilling. Naturgas skal udfases til fordel for biogas og andre grønne gasser, og den grønne gas skal bruges der, hvor den gør størst gavn – af hensyn til bæredygtigheden og forsyningssikkerheden. En af de sektorer, hvor biogassen gør størst gavn, er i industrien, som tæller de største gasforbrugere herhjemme. I dag udgør industrien cirka 40 procent af gasforbruget herhjemme, mens rumopvarmning og forsyningssektoren udgør hver cirka 30 procent. Industriens andel af forbruget vil stige i takt med, at gas udfases af boligopvarmningen og i stigende grad kun benyttes til spids- og reservelast i kraftvarmeproduktionen.

Lavere gasforbrug, men mere biogas

Ifølge Energistyrelsens fremskrivninger vil gasforbruget i Danmark være halveret i 2035 i forhold til i dag. Det betyder samtidig, at vi hurtigere kommer i mål med et fuldt ud grønt gassystem, da produktionen af biogas i samme periode forventes at vokse til det tredobbelte af i dag. Holder prognoserne, vil vi allerede midt i 2030’erne kunne have et gassystem med 100 procent danskproduceret biogas i. På vejen vil biogasandelen være støt stigende, så vi i hele perioden gradvist får fortrængt mere og mere naturgas fra systemet. Det øger både bæredygtigheden og forsyningssikkerheden. På baggrund af krigen i Ukraine og ønsket om at gøre os fri af russisk gas, har Biogas Danmark senest meldt ud, at Danmark kan blive selvforsynende med grøn gas allerede i 2027, hvis man går hurtigere frem med biogasudbygningen og indregner en hurtigere udfasning af gas til bl.a. rumvarme.

Bæredygtigt forbrug i industrien

Det betyder samtidig, at de gasforbrugende sektorer, kan omstille til grøn gas ved køb af oprindelsesgarantier, og at andre brancher og sektorer, hvor elektrificering ikke er en mulighed, og som søger grønne alternativer, kan se på gassen som en af mulighederne. I februar offentliggjorde Energistyrelsen en grøn industrianalyse, hvor potentialer og barrierer for reduktion af drivhusgasudledninger fra den del af dansk industri, der har de største udledninger og den mest intensive energianvendelse, er blevet undersøgt. 

Analysens resultater bekræfter blandt andet klimapartnerskabernes rapporter om, at de dele af de industrielle processer, som kan klares ved lave eller mellemtemperaturer rent teknologisk i langt overvejende grad kan omstilles til el. Her er barriererne for en omstilling primært af økonomisk art. Det er i de fremstillingsprocesser, som kræver høje temperaturer og/eller direkte flamme, at der er teknologiske barrierer for en umiddelbar ren elektrificering. Her er gas, og i særdeleshed biogas, de nærliggende alternativer til kul, olie, koks og petrokoks. Relativt højere gaspriser og gassystemets udbygningsgrad er her blandt barriererne for en omstilling.

I gassektoren kan vi understøtte en udvikling i industrien væk fra fossile brændsler. Vi kan arbejde for, at der bliver produceret så meget grøn gas som muligt og få den indpasset i gassystemet. Vi kan arbejde for et velfungerende gasmarked hjemligt og på europæisk plan. Og vi kan arbejde for at tilpasse gassystemet, så det passer bedst muligt til de sektorer, hvor den grønne gas gør størst gavn. 

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.125