23948sdkhjf

Ny Grøn Gasstrategi oser af biogas og grøn omstilling af den tunge transport

Inden for tre dage er der fremlagt en aftale for CCS, en Power-to-X-strategi og en gasstrategi, som hver især og tilsammen sætter skub i den udvikling af det danske energisystem og energiforbrug, der skal få os i mål med 70 procents CO2-reduktion. 

Både hos statens gasdistributør Evida  og brancheorganisationen Biogas Danmark er der tilfredshed at spore. 

Evida har de seneste 8 år bidraget til den grønne omstilling af gassystemet blandt andet ved at koble biogasanlæg til gasnettet. Biogassens indtog betyder, at gassen i stigende grad kommer ind i gassystemet fra mange mindre, decentrale biogasanlæg frem for fra få og store centrale kilder som Nordsøen. 

- Den nye aftale og de nye strategier er meget vigtige skridt for de danske ambitioner om at omstille energisystemet til en grøn fremtid, der bidrager til klimamålene, siger strategi- og udviklingsdirektør i Evida, Peter Kristensen.

Tung transport

Hos Biogas Danmark har man bidt mærke i, at biogas står som en helt central rolle i den nye gasstrategi – og især i forbindelse med omstillingen af vejgodstransporten.

– Det er vigtigt, at regeringen med gasstrategien slår fast med syvtommersøm, at Danmark har tilstrækkeligt med bæredygtige bioressourcer til at gøre hele det danske gasforbrug grønt, og at biogassen rummer et stort potentiale for at levere grøn omstilling af den tunge transport, siger Biogas Danmarks formand Henrik Høegh og tilføjer:

- Vi er meget tilfredse med strategien, og meldingen fra biogasbranchen er, at vi er klar til at sætte ekstra fart i produktionen, så vi for alvor kan få taget hul på den grønne omstilling af vejgodstransporten.

Rørført infrastruktur

Infrastruktur har en central placering i både CCS-aftalen, PtX- og gasstrategien. Evida står klar med viden om og erfaring med rørført infrastruktur 

- Vi kan fra distributionssiden bidrage med infrastruktur, som forbinder producenter og aftagere, og det vil, som vi har set det med biogassen, kunne understøtte de nye markeder for brint og CO2, siger Peter Kristensen og tilføjer: 

- I Evida har vi mere end 35 års erfaring med rørført infrastruktur, og den viden og erfaring stiller vi naturligvis til rådighed i arbejdet med at udmønte de ambitiøse målsætninger.

Fælles rammer for brint, CO2 og biogas

 I strategierne er der ligeledes fokus på at opbygge europæiske markeder og fælles rammer for både brint, CO2 og biogas.

Evida er sammen med mere end 90 andre gasdistributionsselskaber i 16 europæiske lande i samarbejdet Ready4H2 i gang med at undersøge, hvordan distributionsnetværk kan styrke den samlede værdikæde for fremtidig transport af brint til gavn for både producenter og forbrugere.

Den første rapport peger på, at rørmaterialet i de europæiske gasdistributionsnet også er egnede til at transportere brint. Samtidig peger rapporten på, at det er fire gange billigere at transportere brint i rørledning end med lastbil. 

- De vidtforgrenede gasdistributionsnetværk rundt om i Europa og herhjemme kan spille sammen med planerne om transport i transmissionssystemet af grønne gasser - det være sig biogas eller brint - på tværs af landegrænser og dermed understøtte de danske såvel som de europæiske ambitioner og krav, siger Peter Kristensen.

Det vigtigste fra Grøn Gasstrategi - ifølge Biogas Danmark

  • Biogas er det centrale element gennem hele Grøn Gasstrategi. I visionen for gassens rolle i den grønne omstilling slår Grøn Gasstrategi fast, ”at der er biomasseressourcer nok til de grønne gasser, som der er brug for til den grønne omstilling af gasforbruget.”
  • Grøn Gasstrategi understreger, at produktionsomkostningerne for biogas ikke kan sammenlignes med produktionsomkostningerne for vedvarende el, da biogas har nogle egenskaber, el ikke har, og kan nogle ting, el ikke kan. Biogas kan bl.a. lagres i store mængder i det eksisterende gassystem og kan skabe en flamme samt meget høje temperaturer.
  • Blandt de lagerbare energiprodukter er biogas på kort sigt billigere end samtlige Power-to-X brændstoffer og på langt sigt fortsat billigere end ammoniak og metanol. 
  • Biogas skal bidrage til generel energiforsyningssikkerhed, være back-up og sikre den nødvendige fleksibilitet i både el- og varmeforsyning.
  • Biogas skal sikre danske, at danske industrivirksomheder har adgang til grøn energi i de tilfælde, hvor el ikke er en mulighed. Dermed sikres danske arbejdspladser mod udflytning til udlandet.
  • Biogas rummer et stort potentiale for grøn omstilling af især den tunge transport. Fra 1. januar 2022 indføres et CO2-fortrængningskrav, hvor ustøttet biogas har en fordel, da det har en stor CO2-fortrængningsevne, fordi det er affaldsbaseret i modsætning til 1. generations biodiesel. EU’s CO2-fortrængningskrav til vejtransporten kan kun opfyldes uden anden støtte, og anvendelsen af ustøttet biogas i den tunge transport kan derfor medføre yderligere CO2-reduktioner.
  • Biogasanlæggene kan i 2030 levere op mod 1,4 millioner ton CO2, der kan anvendes til CO2-lagring og Power-to-X produktion. Grøn Gasstrategi peger på muligheden for, at der kan etableres rørledninger til opsamling af CO2 fra bl.a. biogasanlæg til lagring og Power-to-X produktion. Dermed kan biogasanlæggene også bidrage til sektorkobling og afbalancering af energisystemet.
  • Regeringen vil arbejde for at der sikres et fremtidigt europæisk marked for afsætning af grønne gasser, herunder biogas, med oprindelsesgarantier som dokumentation.

Kilde: Biogas Danmark

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.093