23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Regnvandsbassin

Randers Byråd har besluttet at sende et forslag til tillæg til spildevandsplan for etablering af regnvandsbassin ved Udbyover Sø i høring.

Tillægget skal gøre det muligt for Vandmiljø Randers at etablere et nyt regnvandsbassin ved Udbyover Sø samt ledninger til og fra bassinet.

Ændringen skal sikre, at udledningen af tag- og overfladevand fra Udbyover og dele af Havndal til Udbyover Sø bliver fjernet.

Kloakering

Favrskov Byråd har besluttet at sende forslag til Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2013-2020 vedrørende Elmelundsvej Hadbjerg i offentlig høring i otte uger.

Tillægget fastsætter rammerne for fremtidig håndtering af spildevand og regnvand i den vestlige del af Hadbjerg, blandt andet i forhold til ny lokalplan nr. 390 ved Elmelundsvej. Det nye opland skal ifølge forslaget separatkloakeres og spildevandet ledes til Hadsten renseanlæg.

Kloakering

Favrskov Byråd har besluttet at sende forslag til Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2013-2020 i offentlig høring i otte uger.

I forbindelse med etablering af en ny virksomhed ved Kappa i Søften er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 410, som med tillægget optages som kloakopland i spildevandsplanen. Spildevand fra kloakoplandet ledes til Favrskov Spildevands eksisterende ledninger mod vest. Regnvandet ledes til nyt regnvandsbassin mod øst og via privat drænledning til åbent vandløb.

Udgifterne til etablering af regnvandsbassin og fælles ledningsanlæg betales af Favrskov Spildevand A/S.

Klimasikring

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har bevilget 1.200.000 kr. til forundersøgelser til klimasikring af de kommunale ejendomme mod ekstrem regn.

De ansøgte midler skal bruges til forundersøgelser, udarbejdelse af sikringsplaner samt eventuel etablering af fysiske anlæg til sikring af de mest følsomme bygninger og installationer.

Varmeforsyning

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse har godkendt et projektforslag for fjernvarmekonvertering i Virum og Sorgenfri fra I/S Vestforbrænding.

Med projektforslaget konverteres områderne fra naturgas til fjernvarme, og Vestforbrænding får forsyningspligt i områderne. I/S Vestforbrænding forventer, at anlægsarbejdet igangsættes i løbet af 2022 og afsluttes i 2024.

Solcelleanlæg

Økonomiudvalget i Odsherred Kommune har efter en gennemført foroffentlighedsfase godkendt, at planlægningen for et solcelleanlæg ved Holmvej II, Hemmet fortsættes for ansøgers egen regning og risiko. 

Fjernvarmeforsyning

Thisted Varmeforsyning ønsker at udvide deres forsyningsområde til Sennels, og har i den forbindelse bedt Thisted Kommune stille garanti for lån ved KommuneKredit til finansiering af projektet. Der ønskes i første omgang optaget en byggekredit og efterfølgende et lån 41,3 mio. kr. Thisted Kommunalbestyrelse har besluttet at imødekomme ansøgningen.

Udvidelsen omfatter etablering af både distributionsnet og forsyningsledning.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.094