23948sdkhjf

Advokat afslutter undersøgelse af Hillerød Forsyning: Her er konklusionen

Poul Schmith/Kammeradvokaten har nu afsluttet den advokatundersøgelse, som Hillerød Forsyning tidligere har sat i værk for at afdække en række ledelsesdispositioner.

I en 50 sider lang rapport er der specifikt undersøgt forhold vedrørende forsyningens leasingbiler samt de kreditkort, som nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen har haft adgang til. 

- Poul Schmith/Kammeradvokaten kritiserer den forhenværende administrerende direktør for forvaltningen af både egne og meddirektørers leasingbiler. Kritikken skyldes to forhold, som dokumenteres i rapporten. Ét var, at nogle af bilerne prismæssigt lå over bestyrelsens udstukne beløbsgrænse. Dertil kom, at flere af bilerne blev tilbageleveret til leasingselskabet før kontraktens udløb, og dette var medvirkende til, at de samlede udgifter oversteg den aftalte ramme, konkluderer Kammeradvokaten i rapporten.

Advokatundersøgelsen baserer sine konklusioner på såvel skriftligt materiale som interviews med nuværende og forhenværende medlemmer af topledelsen, herunder også den forhenværende administrerende direktør Søren Støvring. 

Klar juridisk vurdering

Selvom rapporten afføder kritik af den forhenværende direktør, så får den kritisable forvaltning af leasingbilsordningen ikke yderligere personalemæssige konsekvenser. 

Årsagen er at den tidligere administrerende dirketør allerede er blevet afskediget - dog af andre årsager. 

 Advokatundersøgelsen retter derimod ingen kritik af den ligeledes afskedigede meddirektør, da hans leasingbilaftaler og en række relaterede meromkostninger var godkendt af den administrerende direktør. 

Rapporten konkluderer, at firmabilspolitikken har været upræcis i sine formuleringer, hvilket er medvirkende til, at advokatundersøgelsen ikke anbefaler yderligere sanktioner. 

- Henset blandt andet til, at der forud for marts 2018 ikke forelå generelle retningslinjer for firmabilsordningen, og at de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer fra marts 2018 kunne have været klarere i forhold til, hvad ordningen omfattede, ses der ikke at være grundlag for, at der tages skridt til yderligere sanktioner imod Hillerød Forsynings direktion eller øvrige ansatte i forhold til administration af leasingaftaler på firmabiler, lyder det i rapportens konklusion om den firmabilsordning, som i dag helt er afskaffet. 

En enig bestyrelse har besluttet at følge rapportens anbefalinger, og derfor vil der ikke blive indledt en juridisk proces med henblik på yderligere sanktioner, skriver Hillerød Forsyning i en pressemeddelelse. 

Forvaltning af kreditkort

Rapporten har også beskæftiget sig med den forhenværende og den nuværende ledelses forvaltning af kreditkort.

Det har dog ikke givet anledning til kritik fra Poul Smith/Kammeradvokatens side. 

- Enkelte poster gav anledning til dybere undersøgelser, men i alle tilfælde lå der en forretningsmæssig relevant grund bag brugen af kortene, skriver Hillerød Forsyning i meddelelsen.

Ingen kritik af nuværende ledelse

For at sikre, at bestyrelsen fortsat kunne have tillid til den nuværende ledelse, bad de tre medlemmer af den nuværende direktion om at blive taget med i advokatundersøgelsen.

Juristerne har dog ikke fundet grundlag for at kritisere dispositioner foretaget af de tre nuværende direktionsmedlemmer, ligesom man heller ikke finder anledning til at kritisere bestyrelsen. 

- Bestyrelsen har taget Kammeradvokatens rapport til efterretning. Det er godt for alle parter at få sat et endeligt punktum. Det må være i alle Hillerødborgeres interesse, at både forsyningen og bestyrelsen kan kigge fremad og fokusere på kerneopgaven, siger bestyrelsesformand Klaus Markussen. 

Indkøbspolitik

Parallelt med advokatundersøgelsen bad Hillerød Forsynings bestyrelse også revisionshuset EY om at udarbejde en revisorundersøgelse, der – sammen med forsyningens kommende indkøbspolitik – skal styrke forsyningens interne kontrolmiljø.

Rapporten fra EY er blevet afleveret samtidig med advokatundersøgelsen, og forsyningens administration vil nu indarbejde rapportens anbefalinger i sit kontrolmiljø. 

Hillerød Forsynings ledelse har besluttede også at fremskynde implementeringen af den whistleblower-ordning, som efter planen først skulle etableres i 2023.

Whistleblower-ordningen blev sat i drift i begyndelsen af juni i år.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109