23948sdkhjf

Fuldskala pyrolyse på vej i Billund: Skal bane vej for 10-20 anlæg

Et nyt pyrolysebaseret anlæg til håndtering af spildevandsslam og produktion af fjernvarme og biogødning er på vej i Billund.

- Anlægget bliver ti gange større end noget kendt tilsvarende anlæg, oplyser biomassevirksomheden Dall Energy fra Hørsholm, som skal bygge anlægget. 

Det kommer til at håndtere op til 100.000 tons afvandet slam fra hele Midtjylland og levere fjernvarme til 7.000 husstande.

Der er da også store forventninger til projektet.

- Dall Energys nye innovative pyrolyseløsning rummer ikke bare et stort klimapotentiale. Det kan også blive til en god forretning for Danmark, da der er et stort eksportmarked for løsninger, som både fjerner et miljøproblem med spildevandsslam og samtidig laver bio gødning og helt konkret bidrager til løsning af klimaproblemet. Det er hvad man kan kalde et grønt kinderæg, siger Ulrich Bang, der er klima- og energichef hos Dansk Erhverv.

Takkede først nej

Ejerleder Jens Dall hos Dall Energy var først skeptisk og takkede oprindeligt nej, da Billund Varme og Grindsted El og Varme henvendte sig for at få Dall Energy til at bygge anlægget.

- Vi syntes ikke det passede ind i vores strategi, idet vi har fokus på at udrulle vores forgasningsovn globalt, men efterhånden som vi talte mere sammen, kunne vi godt se, at pyrolyseteknologien komplimenterer vores forgasserteknologi og, at det vil være godt for firmaet at have to ben at stå på, siger Jens Dall.

Og nu går Dall Energy ind i arbejdet med fuld styrke.

- Vi har ansat Danmarks vel nok mest anerkendte pyrolyseekspert Rasmus Glar Nielsen, som teknisk chef. Det kan åbne et nyt forretningsben for os. Der er helt enormt potentiale globalt for denne teknologi  siger Jens Dall, der aktuelt afventer svar fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som er en offentlig tilskudsordning under Energistyrelsen.

- Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima, så den har vi store forventninger til, siger Jens Dall.

I og uden for DK

Det er forventningen, at der er potentiale for 10 til 20 anlæg af denne type i Danmark og for et meget stort antal anlæg uden for landets grænser.

Derfor er det heller ikke kun Ulrich  Bang og Jens Dall, der har store forventninger til løsningen i Billund. Også hos Landbrug & Fødevarer bydes storskalaløsningen velkommen.

- Teknologien kan blive en central del af samfundets vej mod klimaneutralitet. Derfor skal vi have nogle fuldskalalignende anlæg i drift, siger Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, der ser et dansk eksporteventyr for sig:

- Teknologien kan blive et fremtidigt eksportområde på linje med vindmølleeventyret og bidrage med nye arbejdspladser i Danmark, herunder en meget stor del i udkantsområder.

Også fra markedschefen hos Krüger, der er en del af den globale vandbehandlingskoncern Veolia, som beskæftiger 180.000 i mere end 50 lande, lyder der anerkendelse af potentialet.

- Globalt set kan man have gavn af teknologien. Den laver energi og har et restprodukt som kan bruges relativt lokalt som jordforbedring og næringsstofkilde, og det vil der være afsæt for stort set alle steder fra landbrugets marker til hr. og fru Jensens potteplanter. Så når nogle taler om, at dette kan blive et stort eksporteventyr, er det ikke helt skævt, siger Theis Gadegaard.

Stor klimagevinst

I Danmark kører landbruget slam fra rensningsanlæggene ud på markerne. Men spildevandsslam indeholder urenheder, hvortil kravene strammes i disse år. Det er f.eks. ikke tilladt at køre spildevandsslam på landbrugsjord i Tyskland og Holland. 

Pyrolyseteknologien fjerner urenhederne og omdanner herved slammet til biogødning og samtidig kan man lave fjernvarme. Ved at binde kulstof og ved produktion af fjernvarme spares store mængder CO2. Ved anlægget i Billund alene 20.000 tons CO2 om året.

Globalt er udfordringen en lidt anden.

- I store byer verden over har man en udfordring med enorme mængder slam fra renseanlæg. Nogle steder brænder man det af og producerer energi, men det kan efterlade et problem med opbevaring eller genbrug af asken, siger Theis Gadegaard, der tilføjer:

- Det er ikke en teknologi, Krüger har i sin portefølje, så vi skal ud og hente den slags teknologier, når vi designer og bygger spildevandsanlæg.

Anlægget i Billund Kommune ventes at stå færdigt i 2023.

Pyrolyseanlægget etableres iht. følgende forretningsmodel

Der modtages en gate fee for håndtering af blandt andet op mod 60.000 ton afvandet spildevandsslam fra 9 spildevandsselskaber i ”den midtjyske spildevandsakse” m.fl.

Der modtages biogasrestfibre fra nærtliggende biogasanlæg og der indkøbes op til 20% biomassefraktioner ift. fremstilling af biogødning med optimal komposition

Der sælges spildvarme til et nyt transmissionsselskab, der fordeler varmen til fjernvarmeformål i Grindsted og Billund by suppleret med overskudsvarme fra IFFs fabrik i Grindsted (tidl. Dupont)

Der afsættes biogødning/biokoks til gødnings og jordforbedringsformål med en kulstofbinding på op mod 20.000 tons CO2/år.

Kilde: Dall Energy/Billund Varmeværk/GEV

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.079