23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Fjernvarmeforsyning

Glostrup Kommunalbestyrelse har godkendt Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej.

Projektforslaget ændrer fjernvarmetracéet i et allerede godkendte projektforslag. Oprindeligt skulle hovedledningen have været placeret langs Nordre Ringvej til krydset ved Slotsherrensvej, men den plads lægger Hovedstadens Letbane beslag på.

Regnvandsbassin

Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune har godkendt forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2024. Fredsted Vest, som herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Tillægget giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed over arealer i forbindelse med etablering af bassin, herunder regnvandsledninger.

Bassinet vurderes at blive cirka 1.200 kbm.

Solcelleanlæg

Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune har besluttet, at der kan gives landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på to hektar, som ansøgt af Herlufsholm Skole og Gods.

Herlufsholm Skole og Gods ønsker at placeres et solcelleanlæg til egenproduktion af el på en af godsets marker nord for skovområdet.

Genbrugsstation

Herlev Kommunalbestyrelse har vedtaget Lokalplan 128 - Herlev Genbrugsstation endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres genbrugsstation på ejendommen Mileparken 23 og Marielundvej 16, som Herlev Kommune har erhvervet til formålet.

Pumpestation

Vejle Byråd har vedtaget lokalplan nr. 1344 for teknisk anlæg ved Knabberupvej, Skibet endeligt.

En bygherre ønsker at etablere en pumpestation til en ny transmissionsledning til fjernvarme, hvilket det nye plangrundlag muliggør.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.063