23948sdkhjf

Biogas kan bringe Danmark et stort skridt tættere på nyt ambitiøst delmål i 2025

En ekstra CO2-reduktion på en halv million tons i 2025 er mulig ved at fremrykke de allerede afsatte støttemidler. Samtidig banes vejen for øgede reduktioner i kvælstofudledningen i 2027. 

Regeringen og støttepartierne indgik for kort tid siden en hurtig aftale om et mere ambitiøst delmål, der betyder, at CO2-udledningen skal reduceres med 50-54 procent i 2025. Det indebærer, at Folketinget skal finde ekstra CO2-reduktioner, som er på mindst 1,1 millioner tons inden 2025 – vel at mærke når regeringens klimaudspil for landbruget medregnes. 

Sammen med en udfasning af kul på Nordjyllandsværket er mere biogas et af de meget få initiativer, der realistisk set kan sikre, at Danmark når det nye ambitiøse mål inden for den snævre tidsramme. Det er da også disse muligheder, Venstre, konservative og Dansk Folkeparti fremhæver som de konkrete tiltag, der skal til for, at de kan tiltræde midtvejsmålet i 2025. 

Folketinget indgik sidste år en bred aftale om nye udbudspuljer for biogas, som er spredt ud over årene 2024-2030. Derfor bidrager puljerne kun med en CO2-reduktion på 0,2 mio. tons i 2025, mens de resterende 0,5 mio. tons kommer senere ifølge den indgåede aftale. Paradoksalt nok indebærer aftalen, at der slet ikke skal realiseres ny biogasproduktion i 2025.

Men der er ingen grund til at vente til efter 2025. Den danske biogassektor vil med den nuværende udbygningstakt være i stand til at realisere samtlige besluttede puljer inden udgangen af 2025, hvilket vil give en ekstra CO2-reduktion på en halv million tons i året for realiseringen af klimadelmålet. Dermed kan den ekstra reduktion nås med midler, der allerede er besluttet. 

Biogasbranchen er klar til at fortsætte projektudviklingen og realiseringen med et klart politisk signal om at det bakkes op politisk.

Grøn omstilling af industrien
En acceleration af biogasproduktionen betyder, at over 55 procent af den gas, der leveres fra gasnettet, vil være biogas allerede i 2025. Det vil blandt andet sikre, at en virksomhed som Nordic Sugar kan få fart i processen med at få leveret grøn gas, efter at gasledningen til Lolland-Falster er kommet på plads i 2023. 

Med mere biogas i gasnettet vil den energiintensive procesindustri langt hurtigere kunne øge sin konkurrenceevne i et internationalt marked, hvor der er en stigende efterspørgsel efter produkter med et lavt klimaaftryk.

Hurtige resultater for landbruget
En fremrykning af biogasproduktionen er ikke blot en fordel for den gasforbrugende industri, men giver også fremrykkede effekter for landbrugets klimaaftryk og ikke mindst for de betydelige krav om at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet inden 2027

Når husdyrgødning afgasses i biogasanlæg, minimeres udledningen af metan fra gødningen, og samtidig kan metanen anvendes til at fortrænge fossile brændstoffer i industri, transport og energisektor. Derfor giver afgasning af husdyrgødning en dobbelt klimaeffekt. 

Samtidig opnås en betydelig gevinst for vandmiljøet. 

I biogasanlæggene bliver husdyrgødningens indhold af kvælstof gjort lettere at optage for planterne. Dermed optages en større del af kvælstoffet i planterne, hvorved udledningen af kvælstoffet til vandmiljøet mindskes. Dermed er en fortsat biogasudbygning også et effektivt middel til at nå EU-kravet om forbedringer i vandmiljøet, som skal være opfyldt før 2027.

Vigtigt med bred politisk opbakning
Der er bred politisk opbakning til 70-procentsmålet, og af hensyn til den politiske stabilitet er det vigtigt, at der også indgås en bred aftale om delmålet i 2025. Derfor vil det være godt både for klimaet og for investorernes tillid til de politiske rammer for den grønne omstilling, at der også indgås en bred aftale om delmålet for 2025. 

Klima-, energi- og forsyningsministeren har ifølge den reviderede lov om gasforsyning en politisk bemyndigelse til i overensstemmelse med forligskredsen at ændre på forløbet af udbudspuljerne for biogas. Derfor vil Biogas Danmark opfordre Folketinget til at indgå en hurtig politisk aftale, som fremrykker realiseringen af puljerne. Den danske biogasbranche står klar til at omsætte en sådan beslutning til hurtig og effektiv handling. 

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094