23948sdkhjf

Forsyningstilsynet: Seks elhandelsvirksomheder er gentagende regelbrydere

Seks elhandelsvirksomheder har gentagne gange brudt lovgivningens krav om korrekte og tilstrækkelige oplysninger om priser og produkter ved indberetning til prisportalen elpris.dk og på deres egne hjemmesider.

Det fremgår af en stikprøvekontrol, som Forsyningstilsynet netop har afsluttet.

Ifølge Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, er det afgørende for det frie elmarkeds funktion, at forbrugerne kan have fuld tillid til, at oplysningerne på den offentlige prisportal elpris.dk og på virksomhedernes egne hjemmeside er korrekte.

- Resultaterne fra vores stikprøvekontrol er desværre lidt nedslående med flere gengangere. Det taler for, at vi fortsætter med den skærpede kurs, som vi indledte på området i 2019, siger Carsten Smidt i en pressemeddelelse.

10 virksomheder omfattet

Forsyningstilsynets stikprøvekontrol har omfattet i alt ti elhandelsvirksomheder.

Virksomhederne blev udtaget, fordi de i to år i træk havde modtaget enten påbud eller påtale for manglende overholdelse af reglerne. Stikprøven viser, at fire ud af de 10 elhandelsvirksomheder levede op til reglerne på tidspunktet for kontrollen, hvorfor de slap for videre påtale.

De seks resterende elhandelsvirksomheder bragte først forholdene i orden, efter de modtog et udkast til påbud i partshøring fra Forsyningstilsynet. På denne baggrund har Forsyningstilsynet truffet afgørelse om påtale over for de seks virksomheder og har i øvrigt orienteret ministeren om virksomhedernes gentagende forseelser.

- Resultaterne af undersøgelsen viser både de positive effekter, men også nødvendigheden af at vi viderefører den skærpede kurs i 2021, siger Carsten Smidt.

De seks elhandelsselskaber er Blue Energy, Elektron, Natur-Energi, Ewii Energi, GNP Energy Danmark og Velkommen. 

De fire elhandelsvirksomheder ForskEl El, Modstrøm Danmark, SEF Energi og Strømlinet har overholdt reglerne på tidspunktet for kontrollens gennemførsel, og de har derfor ikke modtaget en afgørelse om påtale eller påbud.

Skærpet kurs

Forsyningstilsynets skærpede kurs blev indledt i 2019.

- Vi konstaterede på daværende tidspunkt, at den hidtidige dialogbaserede tilgang ikke var tilstrækkelig til at få alle elhandelsvirksomheder til at indrette sig efter reglerne, og vi besluttede derfor at bruge vores forvaltningsmæssige indgrebsmuligheder mere aktivt, fortæller Carsten Smidt.

Blandt indgrebsmulighederne finder man bl.a. ”påtale” og ”påbud”, hvor en påtale handler om en overtrædelse, der er bragt i orden, mens et påbud handler om en overtrædelse, der omgående skal bringes i orden. Gør virksomheden ikke det, kan det medføre bødestraf. Ved gentagende overtrædelser af reglerne skal Forsyningstilsynet herudover orientere ministeren, som i sidste ende vil kunne afgøre om den pågældende virksomhed fortsat skal have lov til at sælge el til forbrugere.

Fakta

1) Blue Energy A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Blue Energy A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 21. oktober 2020.

Blue Energy A/S’ produkt ”Blue Flex Small” var indberettet til elpris.dk uden samtidigt at være tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelsen.

2) Elektron ApS

Forsyningstilsynet påtaler, at Elektron ApS ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 21. oktober 2020.

Elektron ApS’ produkt ”Hjertestrøm med Vindstrøm” var tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside uden samtidigt at være indberettet til elpris.dk. Elektron ApS havde desuden indberettet produkterne "PrisLoft" og "PrisLoft med Vindstrøm" til elpris.dk, som ikke var tilgængelige på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.

3) Natur-Energi A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Energiselskabet Natur-Energi A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 21. oktober 2020.

Energiselskabet Natur-Energi A/S’ produkter ”Elskov”, ”Natur-Energi Prisgaranti”, ”Nødstrøm”, ”Ren Energi”, ”Ren Energi Plus” var ikke indberettet til elpris.dk, selvom de blev udbudt på virksomhedens egen hjemmeside. Produktet ”Prisgaranti - Intro-tilbud” var endvidere indberettet til elpris.dk, selvom produktet ikke udbydes på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.

4) EWII Energi A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at EWII Energi A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem virksomhedernes produkter på egen hjemmeside og produkterne indberettet til elpris.dk på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 26. oktober 2020.

EWII Energi A/S’ otte produkter ”Indkøbspris med Vindstrøm”, ”Indkøbspris med Skov-el”, ”Standard pris med Vindstrøm”, ”Standard pris med Skov-el”, ”Fast pris med Vindstrøm”, ”Fast pris med Skov-el”, ”Variable pris med Vindstrøm” samt ”Variabel pris med Skov-el” var ikke indberettet til elpris.dk, selvom de blev udbudt på virksomhedens egen hjemmeside.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.

5) GNP Energy Danmark A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at GNP Energy Danmark A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem kilowatt-time prisen på virksomhedens egen hjemmeside og elpris.dk i forhold til produktet ”Fordel Plus El” på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 23. oktober 2020.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelsen.

6) Velkommen A/S

Forsyningstilsynet påtaler, at Velkommen A/S ikke har overholdt kravet i § 72 a, stk. 5, i lov om elforsyning, idet der ikke var overensstemmelse mellem kilowatt-time prisen på virksomhedens egen hjemmeside og elpris.dk i forhold til produkterne ”Mit Hjem”, ”Mit Hjem Strøm fra danske vindmøller”, ”Familie Plus” og ”Familie Plus Strøm fra danske vindmøller” på tidspunktet for kontrollens gennemførsel den 28. oktober 2020.

Virksomheden har i forbindelse med parthøringen over udkast til afgørelse om påbud berigtiget uoverensstemmelserne.

Kilde: Forsyningstilsynet

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11