23948sdkhjf

Covid-19 koster på bundlinjen hos nordjysk sol- og vindselskab

Nedlukning har stoppet salget af vind- og solparker

Den globale nedlukning i kølvandet på udbruddet af covid-19-virussen, koster på bundlinjen hos Eurowind Energy.

Årsregnskabet for 2019/2020 fra Eurowind Energy A/S melder om en omsætning på 571 millioner kroner mod 893 millioner året før. Overskuddet efter skat lander på 68 millioner kroner mod 137 millioner kroner året før.

I regnskabsåret 2019/20 er der ikke frasolgt projekter, primært som følge af tidsmæssige forsinkelser af effektueringen af salgsprocesserne som følge af Covid-19, hvilket altså har kostet på bundlinjen.

- På grund af Covid-19 er eksekveringen af planlagte projektsalg således også forsinket rent tidsmæssigt, og projektsalgene er enten eksekveret eller under eksekvering efter regnskabsårets afslutning. Disse handler understøtter forventningen om et meget tilfredsstillende resultat i det kommende regnskabsår, skriver selskabet i pressemeddelelsen.

Fremtiden

Til trods for en halveret bundlinje er der tale om et tilfredsstillende år.

- Med afsæt i årets resultater cementerer vi vores position som en stærk energikoncern, der bidrager til den grønne omstilling. Markedsprisen på el har været faldende de seneste 12 måneder, blandt andet forstærket af Covid-19-situationen. På trods af at vindmængden generelt har været i underkanten af det forventede, har vi alligevel været i stand til at levere et tilfredsstillende resultat af vores portefølje, siger bestyrelsesformand Gert Vinther Jørgensen og tilføjer:

- Mens den danske del har realiseret lavere priser, er den internationale del af porteføljen i vidt omfang baseret på fast pris. Derfor kan vi med glæde konstatere, at driften af vindparkerne skaber en stor robusthed for forretningen og strategien generelt, og vi har af samme grund store forventninger til det kommende år.

Flere projekter

I løbet af regnskabsåret har Eurowind Energy færdiggjort opførelsen af flere projekter, der indgår i selskabets egen portefølje. Samtidig har selskabet igangsat byggeriet af fire nye vind-/hybridprojekter, hvoraf det største er projektet Overgaard ved Randers med 26 møller svarende til 93,6 MW.

Hertil kommer at selskabet har deltaget på auktion i Polen med et større antal projekter med stor succes.

- Vores pipeline af udviklingsprojekter på tværs af vore markeder er udvidet væsentligt fra 4.250 MW til 8.353 MW og derved øget betragteligt i løbet af året. Samtidig har vi rundet 1.300 MW i vores Asset Management-portefølje af sol- og vindprojekter. Værdiskabelsen understøtter vores strategi om at beholde en større andel af udviklede projekter/energiparker i egen portefølje. Dels er den underliggende indtjening stærk fra operationelle parker, dels ser vi ind i fremtidige synergier for ejerne som følge af nye teknologier, der potentielt kan tilknyttes mange anlæg i denne portefølje, siger administrerende direktør Jens Rasmussen.

Flere opkøb på vej

Konsolideringsbølgen i branchen fortsætter med intensiveret styrke som følge af øget kompleksitet og kapitalbehov i projektudviklingen. Eurowind Energy vil fortsat deltage aktivt i denne konsolidering.

”Vi har i det seneste år bl.a. erhvervet den tyske udviklingsvirksomhed Windenergie Wenger-Rosenau GmbH & Co KG samt 50% af Wind + Mehr GmbH. Begge selskaber har en stor udviklingsportefølje i Tyskland. I Polen har vi yderligere styrket vores mangeårige samarbejde med den polske udvikler Windbud Sp z.o.o. dels i form af køb af en række projekter med foreliggende byggetilladelser, dels i form af etablering af et fælles udviklingsselskab, siger Jens Rasmussen.

I regnskabsåret 2019/2020 købte Eurowind Energy selskabet SE Blue Renewables K/S, der tidligere var ejet 50/50 af Norlys og PFA Pension.

Selskabet varsler flere opkøb og samarbejder for de kommende år.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.093