23948sdkhjf

Den grønne omstilling - også uden for forsyningsnettet

Nye klimapolitiske tiltag har ofte fokus på de store energisystemer og den kollektive forsyning. Desværre overses de energitunge industrier og virksomheder uden for fjernvarme- og naturgasnettet ofte. De har kun begrænsede muligheder for at omlægge til grønne energiløsninger.  

Derfor vil LPG-branchen med en ny 2050-strategi sikre grøn omstilling for opvarmning og proces i alle dele af landet med anvendelse af bio-LPG. Det skal ske med henholdsvis krav om energieffektivitet, et CO2-fortrængningskrav og afgiftsomlægning fra energi- til klimapåvirkning.

Bio-LPG til opvarmning og proces

LPG, der i daglig tale kaldes flaskegas, er allerede i dag en attraktiv og alsi-dig energiløsning for især forarbejdnings- og procesindustrier. Det gælder ikke mindst for de energitunge virksomheder og industrier uden for det kollektive forsyningsnet, hvor elektricitet ikke kan dække energibehovet. De virksomheder har også behov for energiløsninger, der både er omkost-ningseffektive og gavner miljøet og klimaet.

Med introduktionen af bio-LPG på markedet, er det nu muligt at omstille grønt, også uden for fjernvarme- og gasnettet. Bio-LPG er et biprodukt fra fremstillingen af biodiesel, der blandt andet udvindes af biomasse, madaf-fald og animalsk fedt og andre vedvarende råstoffer. Sammenlignet med LPG kan bio-LPG reducere CO2-aftrykket med mere end 80%.

Ligesom biogas og naturgas har LPG og bio-LPG et højt energiindhold og effektiv forbrænding, der er let at regulere. Det gør den særdeles anvende-lig til fx tørring, opvarmning, smeltning og andre industriprocesser, der kræver høj varme og nem regulering, og hvor omstilling alene til elektricitet vil betyde store økonomiske investeringer og udgifter.

Energieffektivitet og grønne brændsler

Med en helt ny 2050-strategi er det LPG-branchens mål at sikre, at hele LPG-distributionskæden, og dermed også andre sektorer (landbrug, indu-stri, service mv.), bliver CO2-neutral frem mod 2050. For at dette kan ske, skal kendskabet til bio-LPG, som et effektiv middel til at nå klimamålene, udbredes. 

I strategien lægges der op til, at 1) krav og mål om energieffektivitet skal gå hånd i hånd med 2) krav om CO2-fortrængning og 3) omlægning af afgifter fra energi til CO2 og klimapåvirkning. 

Målet om CO2-neutralitet nås effektivt fra to sider. Fra den ene side skal energibesparelser prioriteres, mens det fra den anden side skal sikres, at andelen af den vedvarende energi udbygges. Derfor ønsker branchen, at der opstilles overordnede krav og mål om energieffektiviseringer og samti-digt stilles krav om brændslets klimapåvirkning. Et vigtigt redskab for at fremme CO2-reduktioner er omlægning af afgifterne ved at sænke energiaf-giften og hæve CO2-afgiften, således den afspejler de forskellige brændstoffers klimapåvirkning.

Teknologineutrale rammer

For at fremme de bedste og mest klimavenlige brændsler til opvarmning og proces, er det nødvendigt med teknologineutrale rammer, som sikrer lige konkurrence mellem fremtidens teknologier og dermed en omkostningsef-fektiv omstilling med forbrugerne i centrum. Derfor skal der stilles ens og overordnede krav til leverandører og producenter af energi til opvarmning og proces, herunder forslag om energieffektivitet, CO2-trængning og af-giftsomlægning.

Skal vi nå vores fælles klimamål i henholdsvis 2030 og 2050 er det afgørende, at vi kommer i gang nu. Der er behov for klare signaler til både forbru-gere og markedet. Langsigtet krav giver desuden leverandører, producenter og investorer sikkerhed for afsætning og incitament til fortsat at optimere, udvikle og producere biobrændsler. Samtidig vil politikerne, forbrugerne og erhvervslivet få vished om, hvilken vej udviklingen går i forhold til klima-påvirkning og de overordnede klimamål. 

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Udvalgte nyheder fra forsiden
Nye tiltag skal nedsætte forekomsten af dødelig bakterie i brugsvandet
30 kilometer termonet fyrer op under 200 boliger i Hyllegaard Høje
NKT bekræfter britisk milliardordre
Direktør for Andel Energi stopper med øjeblikkelig virkning
Aalborg Forsyning er ude: Nu er det lokale værk inde i varmen
NKT klar til at underskrive ordre på Polens første store havvindmøllepark
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.111