23948sdkhjf

Nye energi- og klimaprojekter på vej

Vandværk

Jammerbugt Kommune har meddelt forhåndsgodkendelse af garanti for en byggekredit til opførelse af et nyt vandværk som ansøgt af Jonstrup Vandværk a.m.b.a.

For at fremtidssikre vandforsyningen vil Jonstrup Vandværk bygge nyt vandværk. Det eksisterende vandværk er opført i 1963 og 1973 og fungerer ikke længere helt stabilt.

Jonstrup Vandværk vil samtidig udskifte eksisterende vandmålere til en type, som kan fjernaflæses.

Kloaksanering

Vejen Byråd har frigivet et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til kloaksanering og til retableringsarbejder på de befæstede arealer på Askov-Malt Skole.

Der er afsat i alt 9 mio. kr. til renovering af Askov-Malt Skole fordelt på 6 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021. I forbindelse med corona-situationen er pengene afsat i 2021 fremrykket til 2020.

Restaurering af mølle

Slagelse Byråd har besluttet at give et tilskud på 215.000 kr. til restaurering af Kanehøj Mølle.

Kanehøj Møllelaug har søgt om tilskud til ny vinge og restaurering af vindrose på Kanehøj Mølle, hvilket i alt beløber sig til 368.750 kr. Møllelauget har også modtaget støtte fra Kulturstyrelsen og Augustinusfonden.

Spildevandsrensning

Viborg Byråd har vedtaget Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 endeligt.

Tillægget danner grundlag for, at der kan etableres en spildevandsledning med tilhørende pumpestation mellem Ørum Renseanlæg og det eksisterende spildevandssystem i Ørum. Samtidig giver tillægget mulighed for ombygning og udvidelse af eksisterende bassin, så bassinet opfylder kravene til rensning af separat regnvand fra separatkloakerede oplande i Ørum.

Når spildevandsledningen med tilhørende pumpestation er etableret, kan spildevandet fra Ørum overføres til Viborg Centralrenseanlæg, og Ørum Renseanlæg kan efterfølgende lukkes.

Regnvandsbassin

Varde Byråd har godkendt forslag til tillæg 1 til Spildevandsplan 2019-2029 , som herefter fremlægges i høring i otte uger.

Tillægget skal give DIN Forsyning Spildevand A/S mulighed for at etablere det nødvendige lednings- og bassinanlæg til udledning af regnvand i Horne.

Der separatkloakeres i Horne, og dette anlægsarbejde forventes at være afsluttet foråret 2022.

Borgerne i Horne vil derefter have frem til efteråret 2023 til at få udført separatkloakeringen på egen grund. Som afslutning på separatkloakeringen skal der anlægges et regnvandsbassin inden udledning til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk.

For at kunne etablere regnvandsbassinet skal der erhverves nogle arealer, og byrådet har tilkendegivet, at der kan foretages ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Solceller

Vordingborg Kommunalbestyrelse har efter endt høring vedtaget Lokalplan T 05.02.02 og Kommuneplantillæg nr. 10 - Solceller i Barmosen - Sydlige del endeligt.

Med lokalplanen gives der mulighed for opstilling af et 120 hektar stort solcelleanlæg, der kan være op til fire meter højt.

Biogasanlæg

Dansk Biogasrådgivning har på vegne af Hærup Biogas ApS ansøgt Viborg Kommune om igangsætning af planlægning for udvidelse af et eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A ved Klejtrup.

Viborg Byråd har besluttet at imødekomme ansøgningen, og processen startes med en forhøring på fire uger med indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning.

Ansøger ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg på Herredsvejen 180A, så den behandlede biomasse kan tredobles. Der ønskes etableret en reaktortank og en efterafgasningstank samt en ny råvaretank og en ny plansilo.

Kloakering

Slagelse Byråd har vedtaget spildevandstillæg 6 - Kloakering af Slagelse, Boeslunde og Skælskør endeligt.

Spildevandstillægget vedrører spildevandskloakering af seks ejendomme i Boeslunde, to i Skælskør samt separatkloakering af en ejendom i Slagelse.

Kloakeringsprojektet forventes at få en positiv effekt på både Spegerborgrenden, Hulbyrenden og Jernbjerg å, når udledningen af spildevand mindskes.

Alle udgifter afholdes af SK Forsyning, som budgetterer med en udgift på cirka en halv mio. kr.

Styret underboring

Viborg Kommune har givet Gudenådalens Energiselskab tilladelse til krydsning af Gudenåen med styret underboring ved Bjerringbro.

Arbejdet udføres i perioden fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094