23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Genbrugsstation

Herlev Kommunalbestyrelse har godkendt skitseforslag og budget for den nye genbrugsstation, som kommunen etablerer på Marielundvej 16 og Mileparken 23.

Samtidig har kommunalbestyrelsen frigivet 250.000 kr. til forlængelse af kontrakt med bygherrerådgiver vedrørerende fagteknisk bistand. Dette for at sikre, at arbejdet med udbudsmateriale kan gå i gang allerede i år.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i adskillelse af let og tung trafik, hvor den lette trafik skal færdes yderst og den tunge trafik inderst. . Ligeledes er en stor del af pladsen hævet på en rampe for dermed at opnå lettere tilgængelighed, mere brugervenlighed samt reducere risikoen for faldulykker og tunge løft.

De eksisterende bygninger rives ned, og nedknust tegl og beton fra den nuværende toetagers bygning på arealet genbruges som opfyld under veje og pladser.

Anlægsprojektet udbydes i totalentreprise, og arbejdet med etablere den nye genbrugsstation sættes ifølge planen i gang medio 2021.

Herlev Kommune budgetterer med at skulle bruge samlet 30 mio. kr. til den nye genbrugsstation.

Renovering af almene boliger

Albertslund Kommunalbestyrelse har godkendt skema A for den renovering, som AKB Albertslund planlægger at gennemføre i afdeling Hedemarken.

Helhedsplanen for afdelingen omfatter renovering af tag, facade, opgange, trapperum, ventilationsanlæg samt fælles udearealer og private haver.

Dertil kommer etablering af solceller på tagene, etablering af tilgængelighedsboliger, fælleshus samt efterisolering af gulve i stueetagen. Der etableres nye køkkener i stueboligerne, nye værn og entredøre.

Solcelleanlægget, der etableret på de store tagarealer, er et såkaldt hybridanlæg.

Det vil sige, at man kan lagre solcellestrømmen på et batteri for mere effektivt at kunne udnytte strømmen lokalt i Hedemarken. Strømmen kan bruges til fælles forbrug på trappeopgange og vaskeri.

Desuden bliver der etableret ladestandere til elbiler på de fælles parkeringspladser, som solcellerne og batteriet også kan levere strøm til.

Anskaffelsessum for renoveringen er på 609.845.964 kr. Renoveringen forventes udført i perioden fra primo 2022 til ultimo 2024.

Fjernvarmeforsyning

Hørsholm Kommunalbestyrelse har godkendt et projektforslag fra Norfors for fjernvarmeforsyning af en række ejendomme i fire områder.

Projektet omfatter fire områder, henholdsvis ved Velux, Slotsmarken, Materielgården samt PH Park.

Der skal udelukkende lægges ledninger i offentligt vejareal og på de matrikler, der skal forsynes, hvorfor projektet ikke medfører behov for arealafståelser.

Solcellepark

Helsingør Byråd besluttede 1. juli i år at igangsætte lokalplanlægning for etableringen af en solcellepark på 50-60 hektar ved Skibstrup Affaldscenter. På sit seneste møde besluttede By- Plan- og Miljøudvalgt så lokalplanens afgrænsning, formål og processen for inddragelsen af offentligheden.

Det er Forsyning Helsingør, der ønsker at etablere solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter.

Varmemålere

Norddjurs Kommunalbestyrelse har sagt ja til at stille kommunegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk, der vil optage et lån til brug for nye varmemålere til 907 forbrugere i Norddjurs Kommune samt radionetværk til trådløs aflæsning.

Trustrup-Lyngby Varmeværk har fra NRGi Lokalvarme A/S overtaget ni varmeværker med tilhørende forsyningsområder og forbrugere.

Varmeforsyning

Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a. har ansøgt Odsherred Kommune om at godkende "Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde. Nyt forsyningsområde - udstykninger i Æblehaven samt eksisterende boliger - Askehaven, Ørnevej, Rosendalen og Slyngrosevej", og det gjorde Miljø- og Klimaudvalget på sit seneste møde. Der er i alt 51 eksisterende huse, og dertil kommer op til 16 nye dobbelthuse.

Med projektforslaget etablerer Nykøbing Sj. Varmeværk en fjernvarmehovedledning ned i/langs vejene og tilslutter nye fjernvarmekunder med stikledninger fra hovedledningen.

Det samlede fjernvarmeprojekt inklusive ledningsnet er estimeret til at koste i alt 2,39 mio. kr. eksklusive moms.

Solenergianlæg

Aabenraa Byråd har sendt forslag til Lokalplan nr. 136 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg samt miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport for solenergianlæg ved Bjerndrup i høring.

Lokalplanen har til formål at sikre en anvendelse til vedvarende energiproduktion med solenergi. Området må således kun anvendes til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og de for anlæggets nødvendige tekniske installationer og bygninger.

Derudover kan den eksisterende anvendelse af elproduktion med vindmøller fortsætte.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078