23948sdkhjf

Her er Assens Forsynings teknologi-cocktail

Assens Forsynings nye renseanlæg kommer til at bestå af en bred vifte af teknologier til de forskellige processer og anlægsdele. 

- Vi har sigtet efter noget af det absolut ypperste samt mest energi- og miljøeffektive, der findes på markedet – noget, vi i planlægningen har benævnt som ’State-of-the-art’ inden for håndtering og behandling af spildevand, siger bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen og tilføjer:

- Vi har i valget af løsning lagt vægt på et anlæg, der har et lavt energiforbrug i de biologiske processer og høj biogasproduktion og elproduktion.

Nogle af teknologierne har Assens Forsyning testet i Hepwat-projektet på Gummerup Renseanlæg. Blandt andet har selskabet i regi af Hepwat testet, om man kan undgå svovlbrinte i de afskærende ledninger og hvordan man styrer vandstrømmene i bassinerne for på den måde at undgå udledning til vandløbene. Ligesom Anammox-processen også har været i spil. 

- Vi har valgt biosorptionen, som blev testet i Hepwat-projektet. Der bruges traditionel fældning til at få slammet fra i primærdelen og ikke via filter som i Hepwat. Filterløsning synes vi ikke var optimal i Hepwat, oplyser Assens Forsyning om valget af en af de teknologier, der siden 2018 har været testet i Gummerup.

Assens Forsyning har i forbindelse med Hepwat også testet en biologisk rensemetode, som kan fjerne medicinrester. Der er dog ikke etableret nogen renseløsning for medicinrester i det nye anlæg  - ej heller en renseløsning for mikroplast.

- Men anlægget kan om nødvendigt suppleres med rensning for begge dele, oplyser Assens Forsyning.

Teknologi-mix

Assens Forsyning har i sit nye anlæg skruet en lang række teknologier sammen. 

Biosorption bruges til at fremme og styrke slamproduktionen og efterfølgende bundfældning i bundfældningstankene til slam/kulstofhøst. 

Derudover etableres der i forbindelse med den biologiske rensning step-feed-teknologi, hvor spildevandet fordeles i tre serieforbundne procestanke. Noget spildevand tilføres i tank 1 og løber gennem alle tre tanke og andet spildevand tilføres tank 2 og 3.

 Teknologien betyder, at selskabet kan køre med forskelligt slamindhold i procestankene – med mindste slamindhold i sidste tank. Teknologien kan reducere behovet for volumen i efterfølgende efterklaringstank.

- Stepfeed-teknologien anvendes så vidt vides endnu ikke andre steder, men planlægges også på Mariager Fjord Renseanlæg i forbindelse med udvidelsen af anlægget, oplyser Assens Forsyning

Fosforrensning og udledning

Assens Forsyning satser også på biologisk fosfor-rensning og traditionel bundfældning i efterklaringstankene med seneste nye design på centerbygværk i efterklaringstankene udviklet af Envidan.

Desuden overdækkes alle procestanke med rensning af udsug i biologiske filtre.  Det vil sige, at der ikke vil være nogen lugt og aerosoler fra renseanlægget. Der kigges videre ind i efterfølgende rensning for lattergas eventuelt gennem et kulfilter.

Rejektvand fra slamafavanding skal renses via Anammox-processen, mens biogasproduktionen skal foregå via en homogeniseringstank og rådnetank. 

Anlægget har en relativt høj rensegrad, da der er er skrappe krav til udledning til Lillebælt. 

Artiklen er en del af temaet Magasinet Energy Supply.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125