23948sdkhjf

Hvad kan vi lære af Danmarks første Power-to-X fabrik?

Indlægget er skrevet af CEO hos Hydrogen Valley Søren Bjerregaard Pedersen.

HyBalance-projektet i Hobro nærmer sig sin afslutning. Demonstrationsanlægget, der producerer brint ved hjælp af strøm og vandbaseret PEM-elektrolyse, vil fortsætte med at fremstille brint de næste mange år, men selve projektet, som har kick-startet anlægget og er støttet af FCH JU og EUDP, afsluttes som planlagt til oktober.

Af samme grund er konsortiet bag projektet netop nu ved at samle op på erfaringer og resultater med henblik på offentliggørelse heraf. Det vil blandt andet ske på et åbent webinar den 24. september.

Men allerede nu kan vi løfte sløret for noget af det, vi har lært ved at drive Danmarks første anlæg, der fremstiller brint gennem PEM-baseret elektrolyse i industriel skala.

HyBalance-anlægget har produceret brint siden midten af 2018 – 120.000 kilo i alt til dags dato. I 2016 tog daværende energiminister Lars Chr. Lilleholt det første spadestik til opførelsen af anlægget, og i 2018 blev der sat strøm til det 1,2 MW store elektrolyseanlæg, som siden har spaltet vand til brint og ilt.

HyBalance-anlægget har først og fremmest vist, at det er muligt at lagre strøm i større omfang i form af brint. Teknologien er ikke ny - de fleste af os kender til elektrolyse fra fysik- og kemitimerne. Men det nye er at få det til at ske i større skala, sådan at det bliver interessant i et energi-systemisk perspektiv. Kan vi lagre overskudskapacitet af strøm fra vindmøller i stort omfang, bliver det økonomisk set mere interessant af opsætte vindmøller. HyBalance-anlægget har demonstreret, at det er muligt at foretage en konvertering af strøm til brint i større skala.

Anlægget har dernæst demonstreret, hvordan brintproduktion kan bidrage til at balancere el-nettet. Anlægget er således blevet godkendt af Energinet til at kunne byde ind i alle el-markeder og dermed levere forskellige såkaldte systemydelser til opretholdelse af balancen i el-nettet.

PEM elektrolyse-enheden har dermed vist, at den har den fornødne fleksibilitet i forhold til at kunne starte og stoppe produktion inden for det antal sekunder, som Energinet kræver, for at anlægget kan bidrage til balancering af nettet. En hurtig reaktionstid gør det muligt at levere strøm til nettet, når det er ønskeligt ud fra et balance-perspektiv, ligesom en kort nedlukningstid gør det muligt hurtigt at afbryde produktionen af brint og dermed forbruget af el. Dette kunne være i perioder, hvor elprisen er høj – f.eks. under den såkaldte ”kogespids” ved aftenstid, hvor madlavning, tøjvask etc. belaster el-nettet.

Med den fremtidige udbygning af fluktuerende el-produktion fra sol og vind og udfasning af fossilt fyrede kraftværker bliver det mere interessant, at elforbruget kan reguleres - for eksempel i elektrolyseanlæg, der producerer brint. Hvorvidt det bliver økonomisk interessant for indehavere af brintanlæg at bidrage til balancering af nettet, vil blandt andet afhænge af fremtidige muligheder og priser i de forskellige el-markeder.

Brinten, som produceres på HyBalance, er fremstillet med et betydeligt mindre CO2-aftryk end brint, som fremstilles ved reformering af naturgas, idet selve elektrolyse-processen ikke udleder CO2. Samtidig er renheden i brinten fra HyBalance langt større og har derfor i princippet et større marked end brint, fremstillet ved reformering af naturgas. I dag afsættes brinten fra HyBalance-anlægget til såvel industrielle som transportmæssige formål. Noget af brinten ledes gennem en rørledning til en nærtliggende industriel virksomhed, og andet transporteres i stålcylindere til andre industrielle virksomheder eller til tankstationer, som forsyner brintbiler og -taxier med brint.

HyBalance-anlægget har med andre ord som et af de første projekter i Europa demonstreret hele værdikæden inden for Power-to-X i den virkelige verden og har dermed bidraget til at rykke konceptet fra skrivebord og laboratorium ud i det eksisterende energisystem. De erfaringer, der er høstet i projektet, vil indgå i kommende Power-to-X projekter, som har en langt større volumen og som også omfatter videreforædling af brint til såkaldte e-fuels som methanol og ammoniak. I de fem år, hvor HyBalance-projektet har udfoldet sig, er interessen for Power-to-X konceptet som led i den grønne omstilling vokset markant og indgår i dag i regeringens klimaplan. De første dråber grøn methanol, baseret på brint og CO2, drypper allerede fra anlægget Power2Met i Aalborg, og partnerne bag dette projekt er ved at gøre klar til opførelsen af et storskala-anlæg i Skive.

Bag HyBalance-projektet står Air Liquide, Hydrogenics, Centrica Energy Trading, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik og Hydrogen Valley.

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen (5)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094