23948sdkhjf

Tvis poster 228 millioner i nye anlæg

Alle fire byråd i Tvis’ ejerkommuner har nu godkendt en lånebevilling til Tvis på 228 millioner kroner ved Kommunekredit.

Dermed er de økonomiske rammer for fremtidens udvidelser og opgraderinger på plads.

Formålet med lånebevillingen er, at Tvis kan gennemføre investeringer i særligt fire planlagte projekter. Det drejer sig om en udvidelse af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme samt en udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Dertil kommer opgraderinger af anlæg på Skærbækværket samt flytning af transmissionsrør på to vejbroer i forbindelse med elektrificering af jernbanen.

Fra Kolding til Vamdrup
Det første projekt drejer sig om en udvidelse af transmissionsledningen fra Kolding til Vamdrup Fjernvarme.

Vamdrup Fjernvarme har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til Tvis af Kolding Kommune. Projektomkostningerne forventes at ligge på omkring 61,7 mio kr og forventes igangsat i sommeren 2020 og idriftsat i oktober 2021.

Den årlige CO2-reduktion er beregnet til ca. 3.900  tons pr. år eller 78.000 ton over 20 år.

Fra Vejle til Jelling og Bredsten Balle
Et andet projekt er udvidelse af forbindelsen til Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle kraftvarmeværk.

Begge værker har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til Tvis af Vejle Kommune. Projektet forventes igangsat i sommeren 2020 og idriftsat i oktober 2021, når den endelige aftale med de to fjernvarmeselskaber er indgået.

Læs også: Storsatsning på brint får Trefor til at opføre ny stor transformatorstation

De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 100,3 mio. kr.

Udvidelserne indebærer dels nye transmissionsledninger vest for Vejle, men også ny vekslerstation fra Toldbodvej til Rosborg i Vejle.

Den årlige CO2 reduktion er beregnet til ca. 5.400 tons pr. år eller 108.000 ton over 20 år.

Elektrificering af jernbanen
Banedanmark skal elektrificere det danske jernbanenet, og det får indflydelse på to vejbroer i Vejle, som bærer Tvis’ transmissionsrør.

Tvis ligger efter gæsteprincippet på Banedanmarks område og skal derfor bære alle omkostninger i forbindelse med flytningen af transmissionsrørene.

Finansiering til flytning af Tvis’ rør er på 6,3 mio. kr.

Aftaler med Ørsted
Skærbækværkets styrings-, regulerings og overvågningsanlæg skal opgraderes i sommeren 2020 og gælden i anlægget der modtager træflis på lastbil betales.

Samtidigt skal Tvis udskifte fjernvarmemålerne på Skærbækværket og opgradere spildevandsanlægget.

De samlede investeringer udgør knap 60 mio. kr.

Læs mere om: tvis
Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.127