23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Udvidelse af genbrugsplads
Bestyrelsen for ARC har besluttet, at Dragør genbrugsplads skal udvides, og at der skal etableres nyt mandskabshus. ARC har fremsendt anmodning om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne, og Dragør Kommunalbestyrelse godkendte det ansøgte forleden.

Alle bygninger på pladsen er nedslidte og utidssvarende, og pladsforholdene er trange. ARC har derfor et ønske om at udvide pladsen for at forbedre forholdene for borgerne blandt andet ved aflæsning og håndtering af haveaffald, opretholdelse af et sikkert og godt arbejdsmiljø for de ansatte samt fremtidssikring af pladsen.

Separatkloakering
Roskilde Byråd har anlægsbevilget 12 mio. kr. i 2020 til Gadstrup - skole- og halområdet.

Pengene skal blandt andet bruges på en længe udskudt indsats for separatkloakering på de kommunale ejendomme i området, og på en omlægning af parkerings-/vejareal i området, der sikrer børn og andre bløde trafikanter langt bedre end i dag.

Der vil blive tale om en omlægning og samling af p-arealer, således at der bliver et fodgængerstrøg ned mellem bygningerne.

Solceller
Vordingborg Kommunalbestyrelse har besluttet at sende forslag til Lokalplan T 01.02.01 - Solceller i Køng Mose i høring frem til 21. august.

Samtidig har kommunalbestyrelse godkendt, at forslag til Lokalplan T 05.02.02 og et tilhørende kommuneplantillæg for solceller i Barmosen sendes i høring frem til 21. august.

Med lokalplanerne fastsættes anlæggenes placering og afbødende foranstaltninger i form af beplantningsbælter mm.

Solenergianlæg
De seneste par år er der sket en kraftig vækst i antallet af store solcelleparker landet over. Faaborg-Midtfyn oplever også en stigning i antallet af ansøgninger om solenergiprojekter, og for at kunne behandle ansøgningerne effektivt, har kommunalbestyrelsen godkendt en række kriterier for vurdering af projektansøgningerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har aktuelt forespørgsler på placering af solcelleparker syv steder i kommunen.

Udbygning af renseanlæg
Mariagerfjord Byråd har sagt ja til at stille kommunegaranti til brug for optagelse af en byggekredit på 67 mio. kr. ansøgt af Mariagerfjord Vand A/S.

De 43 mio. kr. skal bruges til udvidelse af Mariagerfjord renseanlæg, mens 15 mio. kr. skal bruges på etablering af ny afskærende pumpestation fra Skivevej til Hobro Nord inklusive nye afskærende ledning. De sidste 9 mio. kr. går til byggemodninger.

Renovering af ledningsnet
Høje-Taastrup Byråd har sagt ja til at stille kommunegaranti for lån på 10 mio. kr., som Hedehusene Østre Vandværk optager til udbedring af en væsentlig del af vandværkets ledningsnet i det centrale Hedehusene i år og næste år.

Lånet skal blandt andet bruges på renovering af ledningsnet på Thorstensvej for 1,3 mio. kr., renovering af ledningsnet på Hulkærvej vest for Vesterkøb for 1,1 mio. kr. og renovering af ledningsnet på Stationsvej for 1,3 mio. kr.

Spildevandsledning
Kerteminde Byråd har vedaget tillæg nr. 3 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 endeligt.

Tillægget er udarbejdet, fordi Kerteminde Forsyning ønsker at etablere en transportledning til spildevand mellem Langeskov og Rynkeby for at rense spildevand fra Langeskov på forsyningens eget renseanlæg i stedet for at sende spildevandet til rensning i Nyborg.

Det er planen, at spildevandsledningen skal etableres i august-september 2020, når markerne er høstet, og det er til mindst mulig gene for den enkelte lodsejer.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125