23948sdkhjf

Nyt nationalt system skal holde styr på overløb, spildevandsudledninger og renseanlæg

Det bliver nu langt nemmere for danske kommuner og spildevandsselskaber at indrapportere data om spildevand.

Danmarks Miljøportal lancerer nemlig et nyt nationalt system, der indsamler data fra landets cirka 746 kommunale rensningsanlæg. 

Det nye system hedder PULS (Punktkilde-UdLednings-System), og det forbedrer rammerne for dataarbejdet med øget kapacitet, og systemet skaber grundlag for styrket indberetning af overløbsdata og bedre overblik over spildevandsudledninger. 

Systemet er udviklet af Danmarks Miljøportal i samarbejde mellem stat, kommuner og forsyningsselskaber som led i Danmarks Miljøportals strategi om at styrke indsamling og formidling af miljødata til gavn for den grønne omstilling.

- Vi skal bruge disse oplysninger til årligt at følge omfanget af udledninger og føre kontrol med, at spildevandsanlæggene og de regnvandsbetingede udløb ikke udleder mere, end kommunerne har givet tilladelse til. Samtidigt er data om de samlede udledninger vigtige, når der skal tilrettelægges planer og indsatser i relation til vandmiljøet. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu får et bedre og tidssvarende system, siger kontorchef Henrik Hagen Olesen fra Miljøstyrelsen.

PULS indsamler blandt andet data om udledninger af renset spildevand og om regnbetingede udlednigner fra tage og overflader samt de 4.500 overløbsanlæg fra fælleskloakerede anlæg. 

Regnbetingede udledninger er for det første regnvand, der udledes fra tage og andre overflader, men for det andet også blandingen af husholdningsspildevand og regnvand, som udledes, når det regner meget, for at undgå at spildevand trænger op i huse. Det er disse udledninger der kaldes overløb.

Tilfredse brugere
Systemet er udviklet i agilt samarbejde mellem brugere fra både staten, kommuner og forsyningsselskaber. De ca. 300 brugere, der indrapporterer data, har taget godt imod systemet, der er blevet lanceret i etaper siden februar. 

Brugerne har indtil videre været godt tilfredse med både brugervenlighed og svartider, og der er allerede foretaget mere end 150.000 inddateringer og opdateringer af data.
En af brugerne er Nina Poulsen, der er i miljøtekniker i Guldborgsund Kommune og tidligere har brugt forløberen for PULS.

- Databasen er nu meget overskuelig og intuitiv at bruge. Det er let at trække data ud til f.eks. spildevandsplanlægningen og ikke mindst, så tager det nu ca. 15 minutter at oprette en ny udledningstilladelse til et renseanlæg, hvorimod det tidligere tog minimum 25 timer.

Stigende kurs
Hos vandsektorens brancheorganisation, Danva, er man også glade for det forbedrede system, fortæller direktør Carl-Emil Larsen.

- Det er i stigende kurs hos os. Det har tidligere været et lidt tungt myndighedssystem, men det har fået en kraftig overhaling. Derfor er vi sikre på, det kan blive et centralt system for vores medlemmer fremover, siger Carl-Emil Larsen og tilføjer: 

- Data om overløb har i mange år været baseret på modelberegninger. Med det nye system, vil direkte målinger gøre modellerne mere præcise, så vi som branche og samfund får et langt bedre overblik at træffe beslutninger ud fra. Det tror vi vil styrke vores viden og kvalificere både den politiske og offentlige debat om vores vand.

Udviklet af Danmarks Miljøportal
Systemet er udviklet på Danmarks Miljøportals Azure Cloud-platform. Danmarks Miljøportal har designet systemet med brug af de nyeste Cloud-komponenter, hvilket giver markante fordele i forhold til sikkerhed, svartider og økonomi.

Det tidligere system kunne maksimalt have 25 samtidige brugere. Til sammenligning kan det nye PULS modtage op til 25.000 data-input i sekundet og have 200 samtidige brugere med mulighed for opskalering af antal efter behov. Samtidig er de månedlige driftsomkostninger faldet med over 75% fra 30.000 kr. om måneden til 7.000 kr. om måneden.

I forhold til sikkerhed, så har Danmarks Miljøportal migreret fra et virtuelt server setup, der løbende skal manuelt vedligeholdes, til en IT-arkitektur hvor vedligehold er automatiseret. Dette fører til mindre risiko for sikkerhedshændelser. 

- Udviklingen af PULS er en kerneopgave for Danmarks Miljøportal og et godt eksempel på, hvordan tværoffentligt samarbejde på miljødataområdet kan give gevinst. Vi har allerede nye metoder til at forbedre data endnu mere i støbeskeen, og det er alt sammen med til at styrke vores informationsgrundlag om spildevand i Danmark, siger Sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal Nils Høgsted.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125