23948sdkhjf

Kommuner går ind i kampen mod energispild

To ud af tre kommuner i Danmark har forpligtet sig til at reducere deres energiforbrug med minimum 2 procent om året. Mens mange kommuner allerede fjernaflæser data, bruger driftsansvarlige i kommunerne ofte ressourcer på at vedligeholde og drifte teknisk udstyr. Det er ressourcer, som kunne være brugt til at reducere energispild.

Frederikshavn Kommune er én af de kommuner, som nu har valgt at tage næste skridt ved at overlade dataopsamling til en ekstern partner. Kommunen har i lang tid haft et ønske om at få data fra forsyningsselskabet ind i eget system. Det er nu muligt med en ny dataopsamlingsservice.

- Vi har i mange år haft tilgangen, at vi gerne selv vil drifte og eje data. Med en stigende mængde data og de udfordringer det medfølger, giver det rigtig god mening at købe sig adgang til data. Vi får større dataindsigt og forsikring om at datakvaliteten er i orden. Det giver os bedre mulighed for at finde fejl, dokumentere resultater og i det hele taget være nysgerrig på, hvordan vores bygninger performer, fortæller Bo Niebuhr, afdelingsleder ved Ejendomscenteret i Frederikshavn Kommune.

Indtil nu har Frederikshavn Kommune modtaget vand- og varmedata fra Frederikshavn Forsyning via datakort, som er indsat i forsyningsselskabets målere. Men det kræver et stort administrationsarbejde at tjekke data og sikre, at der ikke opstår huller. Derfor har Frederikshavn Kommune nu valgt at overlade ansvaret for at opsamle og validere data til en ekstern partner CityFacts – det samme har Guldborgsund Kommune og Esbjerg Kommune.

Stort potentiale for at reducere energiforbruget
Fremover vil de tre kommuner få leveret varme-, el- og vanddata fra i alt 840 målere og 390 ejendomme, som tæller lige fra institutioner, svømmehaller, rådhuse og idrætsanlæg til plejehjem. Med de ambitiøse klimamål i 2030 og stadig stigende adgang til data, er der god grund til at tænke nyt i forhold til at reducere energispild, lyder det fra Bo Niebuhr i Frederikshavn Kommune.

- Der er ingen tvivl om at datamængden og kompleksiteten i anvendelsen af data vokser drastisk. Hvis vi får adgang til mere og mere data, så bliver vi også nødt til at tænke i, hvad vi kommer til at bruge af administration på det. Ved at overlade dataopsamling til andre, så skal vi ikke bekymre os om, hvorvidt datakvaliteten er i orden. Det giver mulighed for at anvende data i langt højere grad end nu og sparer os samtidig administration, siger han.

Med en samlet bygningsmasse på ca. 31 millioner kvadratmeter hos landets 98 kommuner, er der stort potentiale og værdi at hente ved at gøre det enklere at reducere energispild.

Teknologi spænder ben for dataopsamling
Energistyrelsen skønner, at man ved at anvende data til energistyring kan reducere bygningers energiforbrug med 10 procent. For at opnå denne besparelse er der dog behov for data på timebasis, som er lettilgængelige og komplette. Men disse data er ofte vanskelige at få.

- Der findes ikke én tilgang til data, hvilket betyder, at hver kommune skal opfinde sin egen måde at håndtere data på. Det kræver tid og ressourcer og de driftsansvarlige bliver ofte fanget i tunge forhandlinger eller tekniske setups, som tager fokus fra det, der egentligt skaber værdi - nemlig at anvende data til at optimere energiforbruget, fortæller Flemming Jensen, Senior Director hos CityFacts.

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få adgang til data via forsyningsselskaberne, skal de driftsansvarlige i kommunerne selv stå for opsætning af udstyr, vedligehold og løbende overvågning af dataleverancer. Dertil kommer integrationen med det system, der skal behandle dataene efterfølgende. Med den nye dataopsamlingsservice overlades dette arbejde til CityFacts.

Servicen er baseret på ’sensordata som en service’, hvor CityFacts tager det fulde ansvar for dataopsamlingen - lige fra forhandling med forsyningsselskaber til installation, drift og vedligehold af udstyr. Til gengæld får kommunerne komplette og valide data, så de kan koncentrere sig om at anvende data frem for at opsamle data.

Artiklen er en del af temaet Magasinet Forsyning.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094