23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

| Af Charlotte Westh | Tip redaktionen om en historie

Kloakarbejde
Viborg Byråd har vedtaget Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 endeligt.

Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakken i Hjorthede kan omlægges til separatkloak.

Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye og større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de gældende servicekrav. Fra Hjorthede afledes spildevand til Bjerringbro Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget.

Omlægningen af kloakken i Hjorthede var oprindelig planlagt til gennemførelse i perioden 2023-2033, men på grund af nye oplysninger om kloakkens tilstand ønskes kloaksystemet renoveret tidligere.

Varmepumpeanlæg
Randers Byråd har vedtaget Lokalplan 711 for Mejlby Varmeværk og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Det nye plangrundlag giver mulighed for at etablere et varmepumpeanlæg i tilknytning til det eksisterende varmeværk i Mejlby som ønsket af Mejlby Varmeværk.

Med etableringen af det nye anlæg får varmeværket mulighed for at omstille til vedvarende energi og udfase en væsentlig del af den naturgas, der i dag anvendes til varmeproduktion.

Varmepumpen placeres på en del af naboarealet, der i dag er udlagt til rekreativt område. Der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget, sådan at oplevelsen af det grønne område opretholdes bedst muligt.

Varmeforsyning
Efter at projektet har været i fire ugers høring, har Solrød Byråd nu godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme om at udnytte overskudsvarme fra Solrød Biogas til fjernvarme til op mod 324 husstande i Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved samt Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter.

Projektforslaget indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogasanlæg. Herefter sendes fjernvarmen ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg. Sammenkoblingen giver også mulighed for, at Havdrup kraftvarmeværk og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion af bæredygtig varme.

Klimapark
Aalborg Byråd har sagt ja til at yde kommunal lånegaranti til et lån på 5 mio. kr. til Aalborg Kloak A/S til finansiering af udgifter forbundet med etablering af Sofiendal Enge Klimapark.

Udbygningen af klimaparken forventes at strække sig frem til 2025, og anlægget forventes fuldt indfaset i 2030, hvor alt regnvand fra de i dag separatkloakerede og planlagt separatkloakerede områder vil blive ledt til.

Projektet har til formål at håndtere regnvand fra store dele af Skalborg og det nye byområde i Sofiendal Enge samtidig med, at der skabes bynær natur og rekreative arealer til byens borgere.

Varmepumpeanlæg
Frederiksberg Forsyning har udarbejdet et projektforslag for etablering af fire varmepumper i tilknytning til opførelse af et nyt vandværk på Stæhr Johansens Vej 38 og har anmodet Frederiksberg Kommune om at søge Energistyrelsen om dispensation fra kraftvarmekravet.

By- og Miljøudvalget godkendte forleden det udarbejdede projektforslag fra Frederiksberg Forsyning under forudsætning af, at Energistyrelsen efterfølgende giver dispensation fra kraftvarmeværket.

Varmepumpeanlægget kommer til at udnytte varmen fra drikkevandskilden og levere varme til fjernvarmesystemet på Frederiksberg.

Licitation over etablering af varmepumpeanlægget forventes afholdt i september i år.

Renovering af klimaskærm
Slagelse Byråd har anlægsbevilget 18,6 mio. kr. til renovering af klimaskærm på Slagelse Svømmhal og Korsør Svømmehal.

I Slagelse Svømmehal er taget over bassinrummet slidt, og isoleringen er flere steder opfugtet. Flere steder er der behov for udskiftning af de bærende ståltrapezplader. Facaderne er nedslidte, dårligt isolerede og meget utætte. De skrå udadrettede facader er midlertidigt sikret mod nedstyrtning med en begrænset levetid. Ophæng af de nedhængte loft-akustikflåder er rustet op, og der er fare for nedstyrtning.

I Korsør Svømmehal er selve aluminiumsfacaden er i god stand, men fæsterne for stålbjælkerne, der holder facaden, er ikke udført, så de tåler det aggressive indeklima, og de skal derfor udbedres.

Arbejderne i de to svømmehaller er af Sweco kalkuleret til 18,6 mio. kr.

Solcelleanlæg
Ringkøbing-Skjern Byråd har sagt god for, at forslag til Lokalplan nr. 455 for et område til solcelleanlæg ved Arnborgvej og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i otte uger.

Med det nye plangrundlag udlægges 3,6 hektar til teknisk anlæg. Anlægget, der skal etableres på stedet, består af solcellepaneler med en maksimal højde på op til tre meter. Dertil kommer tilhørende tekniske bygninger og et beplantningsbælte omkring solcelleområdet.

Spildevandsafledning
Ringkøbing-Skjern Byråd har efter endt høring vedtaget tillæg nr. 2 til kommunens spildevandsplan.

Tillægget skaber det juridiske grundlag for etablering af et transportsystem ved Lodbjerg Hede og Søndervig, som skal anvendes til afledning af spildevand, når der foretages en kloakering af sommerhuse, samt etablering af to regnvandsbassiner i Grønbjerg, der skal benyttes, når fælleskloakken i Grønbjerg separeres.

Vindmøller og solceller
Skive Byråd har efter endt høring vedtaget Lokalplan nr. 276 - Vindmøller og solcellepark ved Greenlab og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra GreenLab Skive Vind ApS for et hybridenergiprojekt som omfatter én vindmølle inde i GreenLab-området, 12 vindmøller og et solcelleanlæg på 43 hektar syd for området for GreenLab Skive. Der er tale om et revideret plangrundlag.

Vindmølle- og solcelleprojektet er en forudsætning for realiseringen af visionen for GreenLab, hvor grøn energi fra vind og sol betyder, at alle partnere kan levere bæredygtige produkter gennem en grøn produktion.

Regnvandsbassin
Ifølge Haderslev Kommunes Spildevandsplan 2014-2020 skal Over Jerstal separatkloakeres.

I forbindelse med separatkloakeringen er det nødvendigt at etablere et forsinkelsesbassin for at undgå erosion og sikre vandløbsprofilet i det lille vandløb Valsbæk, hvor der udledes til. For at bane vej for forsinkelsesbassiner, er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, og det er nu vedtaget endeligt af Haderslev Byråd.

Omlægning af udløb
Holbæk Kommunalbestyrelse har besluttet, at kommunen i samarbejde med Fors A/S skal sætte gang i planlægning, projektering og indhentning af entreprenørtilbud på omlægning af udløb i Ny Havn med henblik på at forbedre vandkvaliteten.

Den 8. april besluttede Kommunalbestyrelsen en kultur- og erhvervspakke, der på baggrund af corona krisen skulle give en håndsrækning til erhvervsliv og kulturelle foreninger i Holbæk Kommune.

I den forbindelse blev der frigivet 15 mio. kr. til forbedret vandkvalitet ved Ny Havn og dermed givet mulighed for rekreativ brug af havnebassinet, for eksempel i form af havnebad. Projektet er ikke oprindeligt med i budget 2020.

Vandet i den indre del af Ny Havn i Holbæk er imidlertid ofte forurenet. Administrationen vurderer, at den primære årsag til forureningen skyldes udløb fra primært én af regnvandsledningerne i havnen, men det skal også undersøges, om der kan være andre årsager. Det kan for eksempel være manglende vandudskiftning i den indre del af havnen.

Udskiftning af fjernvarmerør
Gauerslund Fjernvarme har bedt Vejle Kommune stille kommunegaranti for et lån i Kommunekredit, som skal bruges til blandt andet udskiftning af ældre fjernvarmerør i Fuglekvarteret i Børkop.

Vejle Spildevand separatkloakerer over de kommende år Fuglekvarteret, og Gauerslund Fjernvarme vil i den forbindelse fremrykke udskiftningen af en ældre fjernvarmeledning.

Der er desuden behov for fremførelse af en ny hovedledning fra Hasselvang i forbindelse med den forestående byggemodning af Brethparken og nyt plejecenter og daginstitution i Gauerslund.

Vejle Byråd gav på sit seneste møde tilsagn om en kommunegaranti på 15 mio. kr.

Hold dig opdateret med Energy Supply DK

Ja, jeg accepterer Nordiske Mediers betingelser og kommunikationsvilkår

Kommentarer (0)

JOB i FOKUS

Forsiden lige nu

Intelligent dansk batteri nu på positivliste til elnettet

Evida sætter fokus på sikker forsyning

Ren brint skal skubbe EU mod klimamål

Vindvirksomheder sparede tid og penge med 3D-print

Flere renseanlæg skal lukke i Vejle Kommune

1

Direktør: Nyt biogasanlæg skal være færdigt inden 2023

Nyhedsbrev

12.616 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Annoncér i nyhedsbrevet
Se det seneste nyhedsbrev.

1

Thy-Mors Energi vil bruge en milliard

Online Avis Arkiv

Styrelse giver grønt lys til afslutning af Nord Stream

Energistyrelsen giver selskab bag russisk gasledning til Tyskland lov til at anvende fartøjer med ankre

Energifolkemøde er udsat til næste år

1

Hemmelig rapport placerer vindmøllepark i vigtigt fugleområde

Better Energy og Nykredit i nyt realkredit-samarbejde

Nye energiprojekter på vej

Energinet trækker gasledning under Lillebælt

1

Ganger med 3,5: Greentech-virksomhed får debut på pyrolyseanlæg i storskala

Kampen mellem underleverandører er i gang

Kamstrup vil lægge flere ordrer tæt på Danmark. Det kan give muligheder for danske underleverandører.

VisBlues batterianlæg havde premiere i golfklub

Brand i solceller på taget af skole

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Mindst fem virksomheder kan behandle københavnsk bioaffald

En stribe danske virksomheder melder sig klar til at modtage og behandle bioaffald fra Københavns Kommune. Kommunerne må begynde se ud over egen næsetip, siger DI.

Energy Supply udkommer også i sommerferien

Forskere betegner energiøer uden statsstøtte som ønsketænkning

Politikerne vil opføre to energiøer helt uden statsstøtte, men det er urealistisk, mener forskere.

Redaktøren anbefaler: Energiaktiviteter for hele familien

Slut, prut, finale: Energinet har lagt sidste hånd på 400 kV-linjen til Tyskland

Tvis poster 228 millioner i nye anlæg

2

Kritik af dansk vindmølleprojekt til en milliard i Afrika

Ny vidensbank om biogas ser dagens lys

Kinesisk ordre til Vestas

Endnu en tysk ordre til Vestas

Vandselskaber vil samarbejde om grundvandsbeskyttelse

Vestas-møller til japansk jordskælvs-region

Vestas fortsætter ordre-opturen i Vietnam

Tysk ordre til Vestas

Nye energiprojekter på vej

Vestas vinder stor repowering-ordre

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

Ny vietnamesisk ordre til Vestas

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Udskydelse af AM-bidrag og A-skat for aug/sep/okt

Gibotech hjælper dig gennem sommeren

Alt i stålwire og tilbehør - Fyns Kran Udstyr A/S

Commissioning i byggeriet

Apollo Klimaanlæg uden udedel - SPAR 20%

Blikkenslager / Tekniske isolatør søges

Gode ideer bliver til succesfulde produkter

DFD's helt egen shop er nu live

Robot fjerner triviel flaskehals i corona test

Hvornår skal du kassere dit rundsling?

Vi har åbent som normalt - hele sommeren! -Fyns Kran Udstyr

Plast i vores blå natur – men er det et problem?

Mobil sikkerhed på byggepladser

Vinkøleanlæg uden udedel - stabil kølig temperatur

Jan Schindler valgt som Board Member til FTTH Council Europe

Hvor opbevarer du din data fra intelligente bygninger?

Vidste du, at du kan spare plads ved at stable beholdere?

Manuelle taljer fra TOHO hos Carl Stahl A/S

Condair A/S ønsker god sommer – vi holder åbent

Brugte kranløsninger købes og sælges af stålspecialisten

Kursus: Anvendelse af regenerat i praksis

Ny kran, ude eller inde? Vi er klar - Fyns Kran Udstyr A/S

DRDN redundans modul

HUSK disse datoer - før du går på ferie!

Undgå at gå i stå og hold hovedet koldt

Send til en kollega

0.141