23948sdkhjf

Fjernvarme Fyn dobler op på bundlinjen

2019 blev et godt år for Fjernvarme Fyn. 

Omsætningen endte næsten i status quo på 1,45 milliarder kroner. Resultatet før skat blev mere end fordoblet fra 69 millioner kroner til 156,6 mio. kroner i 2019.

- Årets resultat er bedre end forventet og skal ses i lyset af en fortsat koncentreret indsats for konsolidering og for effektiv og sikker drift. Dertil kommer en række engangsindtægter, som er specifikke for 2019, skriver Fjernvarme Fyn. 

Omstillingen er begyndt
Fjernvarme Fyn siger farvel til kul senest i 2025. Gennem hele 2019 er der lavet grundige beregninger og analyser af fremtidens scenarier. De viser, at det bliver nødvendigt med nye teknologier for at nå de ambitiøse mål.

Samtidig skaber branchens svære vilkår både risici og store udfordringer i forhold til den massive investering, som omstillingen til fremtidens produktionsapparat kræver.

Den grønne omstilling er dog allerede i gang hos Fjernvarme Fyn, der i 2019 startede byggeriet af et nyt varmepumpeanlæg ved Ejby Mølle renseanlæg og i Tietgenbyens Varmecentral, hvor man udnytter overskudsvarmen fra henholdsvis spildevandet og Facebooks datacenter i Odense til fjernvarme. 

Flere kunder trods frit valg
I løbet af 2019 blev der også budt velkommen til cirka 650 nye kunder. Det skete vel at mærke, selvom den hidtidige tilslutningspligt bortfaldt ved årets start.

Det betyder, at Fjernvarme Fyn nu har rundet 66.500 kunder og forsyner mere end 100.000 boliger, industrivirksomheder og institutioner med varme og varmt vand.

Forventet udvikling
- Det positive resultat for regnskabsåret 2019 viser en koncern på rette kurs med konsolidering samt effektiv og tidssvarende drift. Koncernen står nu stærkere rustet til fremtidens udfordringer. Det gælder udfordringer i form af sektorreguleringer, krav til lønsom drift og omstilling af produktionen til at være endnu mere miljøvenlig, skriver selskabet i årsrapporten

Der er dog nogen usikkerhed knyttet til forventningerne til 2020.

- Det skyldes i al væsentlighed koncernens eksponering i forhold til kommercielle aktiviteter, herunder udviklingen i markedspriserne på el og CO2. Også det politiske fokus fra folketinget med krav om effektivisering, sektorregulering, reduktion af forskellige tilskud, herunder CO2-kvoter, sammenholdt med grøn omstilling vil udfordre koncernen, fremgår det af årsrapporten. 

Det samlede resultat for 2020 forventes under niveauet fra 2019.

Fjernvarme Fyn
mio. kr. 2019 2018
Nettoomsætning 1.445 1.429
Bruttoresultat 493 424
Resultat før skat 157 69
Årets resultat 156 57
Balancesum 4.402 4.414
Egenkapital 2.138 1.970
Regnskabsåret blev afsluttet 31. december 2019

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.141