23948sdkhjf

Ny klimaplan: CO2-neutral affaldsenergi i 2030

Dansk Affaldsforening har netop præsenteret en ny klimaplan, der i 2030 kan levere 5,5 procent af 70-procent-målet.

Samtidig byder planen på konkrete muligheder for at styrke den cirkulære energi. 

Klimaplanen 'Cirkulær og CO2-neutral affaldssektor i 2030' opsætter to mål for affaldssektoren: et klimamål og et mål for genanvendelse af affald.

De fem indsater

  • Affaldssortering efter nationale standarder – gennem fælles piktogrammer, sorteringskriterier og mærkning af emballager.
  • Bedre rammer for offentligt-privat samarbejde – gennem ny model for OPP.
  • Effektivt samarbejde om producentansvar – så vi får bedre emballager, der nemt kan indgå i den cirkulære økonomi.
  • Tilpasning af affaldsenergikapaciteten – så den flugter med de nationale restaffaldsmængder i 2030.
  • CO2-neutral affaldsenergi i 2030 – gennem CO2-fangst, udsortering af plastik og energieffektiviseringer.

Mere sortering, OPP-anlæg og CO2-fangst
Udspillet indeholder fem prioriterede indsatser, som flugter med anbefalingerne i Klimarådets nye rapport om vejen til klimamålet. 

Indsatserne omfatter bl.a. bedre design af emballager, enklere sortering for borgere og virksomheder, offentlige-private affaldsanlæg samt tilpasning og udvikling af affaldsenergi-anlæggene, der i fremtiden skal kunne fange, lagre og genbruge CO2-udledningen fra det restaffald, der ikke kan genanvendes.

- Vi har et godt udgangspunkt, da vi har opbygget en velfungerende og demokratisk ejet affaldssektor, som tager ansvar og sikrer en sammenhængende infrastruktur. Den skal vi bygge videre på – i samarbejde med borgere og virksomheder. Vi rækker hånden ud nu og gør det konkret, så regeringen og Folketinget ved, at de kan regne med os, siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening i en pressemeddelelse.

De fem prioriterede indsatser hænger sammen og skal tænkes sammen, fordi affaldssektoren er en sammenhængende kæde, med potentiale for både reelle direkte og indirekte CO2-reduktioner. 

Indsat nummer fire: Tilpasning af kapaciteten
En af de fem indsatser frem mod 2030 er en tilpasning af af affaldsenergikapaciteten.

Dansk Affaldsforening har i samarbejde med KL igangsat en kortlægning af kapacitet og mængder af affald til energiudnyttelse ved forbrænding, herunder fremskrivninger mod 2030 og 2050, således at den fremadrettede planlægning sker på et oplyst grundlag.

På grundlag af kortlægningen vil der blive arbejdet med opstilling af modeller for tilpasning af behandlingskapacitet i takt med den reelle udvikling i mængden af restaffald, der ikke kan genanvendes, og som bedst kan energiudnyttes. Modellerne skal bl.a. tage højde for kapacitetsansvar, miljøperformance, gæld, forsyningssikkerhed, regional balance og fremtidig varmeforsyning.

Dansk Affaldsforening har derfor indgået et samarbejde med Rambøll, der skal være med til at kortlægge kapaciteten og mængderne.

Indsat nummer fem: CO2-neutral affaldsenergisektor i 2030
Dansk Affaldsforening ser tre sammenhængende indsatser til at nå en CO2-neutral affaldsenergisektor i 2030.

  • Øget genanvendelse af plast
  • Øget energieffektivisering
  • CO2-fangst og lagring med mulighed for nyttiggørelse til nye højværdiformål

Indsatserne er nøje udvalgt efter, hvor effektive de vurderes af være. Effekterne er vurderet på baggrund af kendt viden, ligesom der er gjort antagelser om effekter af ny teknologisk udvikling.

Dansk Affaldsforening har desuden valgt at perspektivere andre af affaldsenergiens CO2-reduktionspotentialer, som også bør være opmærksomhedspunkter i de fremadrettede indsatser i affaldssektoren. Indsatserne vil kræve, at den økonomiske regulering af sektoren indrettes smidigt og smart jf. Dansk Fjernvarmes udspil, så rammerne giver rum til udvikling og de nødvendige grønne investeringer.

Bidrag på 5,5 procent
Sektoren kan bidrage med en CO2-reduktion på minimum 2,9 procent af Danmarks samlede udledning. Det svarer til 5,5 procent af 70%-målet, lyder det fra Dansk Affaldsforening.

Samtidig anbefaler foreningen et mål om 60 procent reel genanvendelse af det svære affald fra borgerne og servicesektoren i 2030 for at styrke den cirkulære økonomi og sikre klimagevinster ad den vej, lyder det fra Dansk Affaldsforening.

- Uanset hvor lang tid, Corona-krisen står på, har vi brug for at tage ansvar for klimaet. Affaldssektoren er bindeled mellem et grønt energisystem og den cirkulære økonomi og kan derfor bidrage på flere fronter. I international målestok er Danmark med i toppen – men de mål, vi her sætter, betyder, at vi også skal give den fuld skrald fremover. Vi har brug for et fortsat stærkt samarbejde med de private aktører i affaldsbranchen, så vi kan fortsætte udviklingen – men så er det også realistisk at nå i mål, siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening.

Affaldssektoren erklærer sig klar til at stramme målene undervejs, hvis det viser sig muligt at genanvende endnu mere frem mod 2030.

(Forsidefoto: Vestforbrænding)

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.204