23948sdkhjf

Forsynings-Danmark i coronaens tid

Den 27. februar 2020 blev det første danske tilfælde med Covid-19 påvist. Her efter rullede lavinen. Den 12. marts registreredes det første dødsfald relateret til corona-virus. Aftenen inden havde Statsminister Mette Frederiksen lukket store dele af landet ned.

Aldrig så snart det var sket, meldte de danske energi- og forsyningsselskaber sig på banen. Der blev udvist samfundssind i en sektor, som til at starte med ikke var den mest berørte af krisen.

For mens man stadig tog sig sine forholdsregler og efterlevede myndighedernes anbefalinger - og stadig gør det - så blev der ydet corona-hjælp og ikke kun i egne rækker. 

Økonomisk håndsrækning
Thy-Mors Energi og Fredericia Spildevand og Energi valgte prompte at suspendere betalingsbetingelserne og fremrykke en række betalinger som en økonomisk håndsrækning til de mange nødstedte virksomheder i selskabernes forsyningsområder. Forsyningsselskabet Provas gik over til acontobetalinger i flere af sine anlægsprojekter, hvor en del af kontraktsummen betales ved etapeafslutninger og ikke ved projektafslutningen, som er normal-praksis.

Energiselskabet Nrgis netselskab Konstant valgte at droppe både nettarif og abonnement i juni måned, hvilket understøtter de cirka 40.000 virksomheder i selskabets forsyningsområde. 

Og sådan kunne man egentligt blive ved. Det ene selskab efter det andet har meldt sig under fanerne og budt ind med corona-hjælp. 

Mere varme – mindre el 
Coronavirus har også givet udslag andre steder end i arbejdsløshedskøen, på sygehusene og hos virksomhederne. Den kan også aflæses i danskernes strømforbrug og varmeforbrug. 

En ny undersøgelse udarbejdet af Tado afslører, at danskerne har brugt mere varme i den forgangne måned, end de gjorde i samme periode sidste år – og med en gennemsnitlig udendørstemperaturforskel på kun 1 grad kan man næppe skyde skylden på vejret. 

Stigningen skyldes primært, at vi har opholdt os lang mere i hjemmet end i samme periode side år.

Og netop det at vi har opholdt os meget hjemme, og at store arbejdspladser, supermarkeder, storcentre, biografer– ja meget store dele af Danmark - har været lukket ned, har også fået betydning for strømforbruget. 

Det er nemlig modsat varmeforbruget faldet med cirka 7 procent i perioden sammenlignet med samme periode sidste år. Kigger man isoleret på forskellige brancher, så er strømforbruget i kultur- og fritidssektoren faldet med 45 procent, mens man i industrien kun har brugt 4 procent mindre strøm. 

Mangel på reservedele
Selvom forsyningssikkerheden på intet tidspunkt har været truet af coronavirussens indtog i Danmark, så er landets varmeværker så småt begyndt at melde om udfordringer med at skaffe reservedele og vigtige komponenter. 

Fjernvarmeselskaberne fortæller således, at der allerede nu er problemer med forsinkelser, når det drejer sig om store maskindele eller maskiner til nye anlæg.
- Det skyldes dels at producenterne kan være lukket ned, eller at disse producenter har forsinkelser fra deres underleverandører. Det vil særligt blive en udfordring for varmepumpeprojekter i relation til energispareordningen, skriver Dansk Fjernvarme i et notat, hvor det samtidig understreges, at der generelt set endnu ikke er leveringsproblemer på reservedele frem til omkring den 1. juni.

Dansk Fjernvarme understreger dog, at situationen ikke er kritisk endnu. 

Gæsteløs indvielse og Skype
Der er ingen steder i Danmark, hvor coroanvirus ikke på en eller anden måde har spillet en rolle den seneste tid. Alle er berørte i et eller andet omfang. Det har sat en stopper for business-as-usual og fået virksomheder og selskaber til at gå ny veje for at opretholde så ’normal’ en hverdag og forretningsgang som muligt. 

Hos BWSC har man i den forgangne måned overdraget to store kraftværker til sine kunder. Underskrivning af kontrakten og den endelige overdragelse er foregået via skype. 

Løsning Fjernvarme og Daka Sarvel valgte at gennemføre indvielsen af det overskudsvarme-projekt, der er arbejdet på siden september. Det hele foregik uden gæster – men blev foreviget på en video, der efterfølgende blev delt på hjemmeside og sociale medier. 

Smittede og ledige
Desværre er det jo ikke kun på materiel og strømforbrug, at coronavirus har fået konsekvenser. 

I Danmark er der i skrivende stund (28. april 2020, red.) 310 personer indlagt med coronavirus. 72 personer ligger på intensiv, mens 55 er i respirator. 
I alt er 8.851 personer testet positive for coronavirus, 5.959 meldt raske, mens 427 har mistet liv på grund af coronavirus. I alt har den danske stat testet 166.846 personer. 
Arbejdsløshedskøen er i perioden med corona-virus også vokset. Siden 9. marts er der blevet omkring 45.000 flere ledige, der aktivt søger job. 

Artiklen er en del af temaet Magasinet Forsyning.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.08