23948sdkhjf

Første spadestik til 70.000 kubikmeter varmelager

Planen var at markere starten på anlægsarbejdet til damvarmelagret med en officiel ’Første spadestik-event, hvor de ansvarlige bag projektet satte spaden i jorden.

Coronakrisen kom i vejen, hvilket dog ikke har stoppet projektet. Tværtimod! 

Høje Taastrup Fjernvarme og Veks har uanset denne coronatid fastholdt at føl-ge tidsplanen - og samtidig holde hånden under de entreprenører, der står for anlægsarbejdet. 

Anlægsarbejdet med at etablere varmelagret på 70.000 kubikmeter er gået i gang. Gravemaskiner tog det første spadestik.

- Det er dejligt, at arbejdet med selve varmelageret nu er gået i gang. Gra-vemaskinerne skal flytte 70.000 m3 jord – og heldigvis har vi rigtig godt vejr nu, så arbejdet skrider hurtigt frem nu. Jeg glæder mig til, at projektet kan tages i brug i slutningen af 2021, siger formand for Høje Taastrup Fjernvarme Nils Olsen. 

De skal grave
Veks oplyser, at arbejdet ikke udføres af én entreprenør, men at projektet er opdelt i en række fagentrepriser, som projekteres og udbydes i forskellige tempi.

- Nogle delentrepriser er udført på nuværende tidspunkt, en stor del forventes udført i 2020, og først i efteråret 2020 er alle delentrepriser færdigprojekterede og prisindhentnin-gerne tilsvarende på plads. På det tidspunkt vil det være muligt at oplyse alle navne på de udførende og projekterende, oplyser Veks.

Foreløbig er projektets rådgivere PlanEnergi og Damgaard. De udførende parter er Wicotec Kirkebjerg, PBJ, DS Flexhal og Brøndum A/S.

PBJ udfører montagen af lineren i bunden og på siderne af damvarmelageret, Wicotec Kirkebjerg udfører entreprenørarbejdet med udgravning af damvarmelager, DS Flexhal opfører teknikbygningen, mens Brøndum A/S udfører rørarbejdet til teknikcentralen og pumpehuset.

Råvareleverandøren af materialet til lineren er G Quadrat. Løsningen til låget er ikke valgt endnu, men det forventes at falde på plads om nogle måneder, oplyser Veks.

Projektets faser er i nævnt rækkefølge rørføring til fjernvarmesystemet inklusiv boring under motorvejen, etablering af pumpestation, anlæg af vekslerstation og etablering af varmelageret

Idriftssættelse er planlagt til efteråret 2021

Dobbelt plastikliner
Varmelageret får en længde på 180 meter og en bredde på 62 meter. Det kommer til at rumme 70.000 kubikmeter vand. 

Lagret bliver foret med en plastik-liner og med tilhørende isolerende låg.

I forbindelse med modningsfasen blev der peget på behovet for at sikre plastik-linerens levetid ved at lave dobbeltliner, og tykkere liner, fordi lageret anvendes i et fjernvarmesystem med højere tem-peratur over året, end man ser i de solvarmebaserede damvarmelagre i de små decentrale fjern-varmesystemer. 
Lagret bliver foret med en plastliner, der kan tåle 90 grader varmt vand.

Lageret får en op- og afladningskapacitet på 30 MW og en lagerkapacitet på 3.300 MWh.

Lageret er ladet med varme
Veks og Høje Taastrup Fjernvarme ejer hver især en halvpart af projektet, hvis samlede anlægsinvestering udgør 75 millioner kr.

Når det fælles lager i 2021 står klar, vil det bidrage til at udnytte fjernvarmen endnu bedre. Rent praktisk vil lagret oplades fra transmissionsnettets varme og afgive varmen til det lokale fjernvarmenet i Høje Taastrup.  

Man lagrer dermed fjernvarmen, når den er billig at producere - omvendt udnyt-ter man varmen fra lagret, når den er dyr at producere. 

Det nye lager vil derfor gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hoved-stadsområdet og dermed også den grønne omstilling.

- Projektet har positiv betydning for både varmeproducenter og varmeforbruge-re. Og miljøet - hvor vi har brug for alle bidrag i klimaindsatsen. Det nye dam-varmelager vil være et godt bidrag, ikke mindst fordi vi kan reducere brugen af spidslast i hele VEKS’ forsyningsområde, som jo typisk er baseret på fossile brændsler, siger  Nils Olsen.

Pionerprojekt
Det er første gang man vil anvende denne type varmelager i et af de meget sto-re fjernvarmesystemer i Danmark. Derfor har projektet karakter af et udviklingsprojekt set i lyset af, at man op- og aflader lageret 25-30 gange årligt. 

Dette er til forskel fra allerede eksisterende varmelagre, der enten er sæson- eller døgnlagre. 

Lagerprojektet har blandt andet af den grund fået et tilskud på 13 millioner kr. fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklings- og demonstrati-onsprojekter. 

Projektet er et eksempel på et samarbejde, der rækker på tværs af både kom-munegrænser og selskaber. Dette er også en medvirkende årsag til EUDP-støtten, da samarbejdet og ejerskabet bag projektet er udtryk for nytænkning – kraftvarmeværker, affaldsenergiselskaber og transmissionsselskaberne finansierer varmelagret i fællesskab.

Alle drager fordel af varmelagret, da det dels vil give en økonomisk besparelse for alle de distributionsselskaber, der er koblet på det storkøbenhavnske fjernvarmenet, dels for de varmeproducenter, der leverer varmen til nettet.

Til forskel fra eksisterende sæsonlagre, der oftest er etableret i forbindelse med solvarmeanlæg, bliver lagret i Høje Taastrup året rundt anvendt som en integreret del af den daglige varmelastfordeling i hovedstadsområdets fjernvarmesystem. 

Projektet voksede frem fra en anbefaling fra Varmeplan Hovedstaden 3, som dog anbefalede en lagerkapacitet, der samlet set er ti gange højere – for hele hovedstadsområdet. 

Derfor ser flere lignende projekter formentlig dagens lys inden for en kort årrække. 

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109