23948sdkhjf

Solrød Biogas erstatter CP Kelco i overskudsvarmeprojekt

Byrådet i Solrød Kommune har på marts måneds byrådsmøde godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme om at udnytte overskudsvarmen fra Solrød Biogas til fjernvarme til op imod 324 husstande i Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved.

Projektforslaget om overskudsvarmen til Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved sendes nu i fire ugers høring hos berørte grundejere og forsyningsselskaber.

Mere fordelagtig aftale
Byrådet har tidligere godkendt en lignende ansøgning fra Solrød Fjernvarme vedrørende anvendelsen af overskudsvarme fra virksomheden CP Kelco i Lille Skensved, men en ny EU-lovgivning, som CPKelko skal overholde, gør det langt mere økonomisk fordelagtigt for fjernvarmeselskabet at anvende overskudsvarme fra Solrød Biogas.

- Projektet giver god mening økonomisk for både den enkelte fjernvarmeforbruger og rent samfundsøkonomisk og i forhold til bæredygtighed er projektet til et rent UG – vi omdanner fedtemøg, restprodukter og gylle til energi i form af biogas, og overskudsvarmen fra biogasproduktionen erstatter varme fra naturgas og oliefyr hos borgerne. Mere grønt kan det næsten ikke blive, siger borgmester Niels Hörup og tilføjer: 

- Samtidig tager vi et stort skridt hen i mod at kunne gøre brug af bæredygtige varmekilder i hele kommunen, og så hjælper Solrød Fjernvarmes projektet rigtig godt på vej med vores ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 procent inden 2025.

Væsentligt mindre varme
Projektet med CP Kelco har ellers længe været på tegnebrættet, men er altså nu byttet ud med biogasprojektet. Det har nemlig vist sig, at CP Kelco ikke i fremtiden ville kunne levere den mængde overskudsvarme, der var behov for.

- I slutningen af januar blev Solrød Fjernvarme på et møde med CP Kelco informeret om, at CP Kelco var i gang med planer for investeringer i virksomheden, der skulle føre til en reduktion på op mod 70 % af virksomhedens energiforbrug og derved en mærkbar reduktion af CO2 udledningen. Det vil samtidig indebære, at der vil være væsentlig mindre overskudsvarme, og at det køletårn, der var tænkt benyttet af Solrød Fjernvarme, efter få år ikke mere ville levere overskudsvarme, skriver Solrød Fjernvarme i en pressemeddelelse

Varmepumpe og ledningsnet
Projektforslaget, der nu sendes i fire ugers høring, indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer det varmepumpeanlæg, der skal omdanne overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogasanlæg.

Varmen fra biogasanlægget sendes ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet.

Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg.

Sammenkoblingen giver også mulighed for, at Havdrup kraftvarmeværk, der fyrer med biogas, og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion af bæredygtig varme.

Tidshorisont
Projektet er netop sendt i høring og det forventes at Solrød Kommune endeligt kan godkende projektet med udgangen af maj. 

Arbejdet med projektering, tidsplan og udarbejdelse af udbud og hjemtagelse af tilbud er allerede sat i gang, således at projektet kan påbegyndes snarest muligt efter høringsfasen er gennemført.

Arbejdet vil således kunne påbegyndes ultimo maj/primo juni. Solrød Fjernvarme vil gennemføre projektet hurtigst muligt, om muligt ved at påbegynde anlægsarbejdet både i Havdrup og på Solrød Fjernvarme.

Solrød Biogas omdanner allerede nu bl.a. fedtemøg fra Solrød Strand, citrusskaller og gylle til grøn energi, der forsyner ca. 6000 husstande med el og ca. 2000 husstande med varme.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.455