23948sdkhjf

Ny stor spædevandsaftale sparer kemikalier, vand og strøm

Hos Vejle Fjernvarme på Langelinie står en ny spædevandsinstallation og brummer.
Den regulerer, hvor meget spædevand Vejle Fjernvarme fremover skal modtage fra Skærbækværket via Tvis’ transmissionssystem.

Den nye station giver fjernvarmselskabet noget mere sikkerhed edn tidligere. 

- Vi ved med den nye ordning kan få leveret omkring 20 m3 i timen, hvor vores eget system kunne levere 30 m3 første time og derefter 7-8 m3/h. Det viste sig for eksempel at være rigtig nyttigt for nyligt, da vi havde en renovering på Damhaven, hvor vi klokken fem om morgenen kunne konstatere, at vi havde brug for 65 m3 spædevand for at få systemet i gang igen. Med begge systemer i drift tog det cirka 1,5 time, hvor det ellers ville have taget 6 timer før fjernvarmeforsyningen havde været oppe i drift igen. Det er en af grundene til, at det er en fordel for os at få spædevandet fra Skærbækværket i stedet for, at vi selv skal producere det, og det forventer vi især vil vise sig ved større renoveringer, siger Henrik Jakobsen, driftsleder ved Vejle Fjernvarme.

Vandindholdet i biomasse
Da Skærbækværket blev ombygget til biomasse opstod en mulighed for en ny aftale om fælles central spædevandsproduktion mellem Tvis, Skærbækværket og de seks fjernvarmeselskaber i Trekantområdet.

Det betyder slet og ret, at røggaskondenseringen på Skærbækværket skal bruges i produktionen af spædevand. Flis’en, som afbrændes på Skærbækværket, er meget vandholdigt, og ved at røggaskondensere er det muligt at udnytte de meget store mængder vand til en fællesproduktion af spædevand.

Spædevand er behandlet råvand, eller drikkevand, som vi kender det fra vandhanen. Spædevandet erstatter tabet af vand i fjernvarmesystemet, så trykket i systemet opretholdes, da det er vigtigt, at mængden af cirkuleret vand er forholdsvist konstant.

I Tvis-systemet svarer det til cirka 40.000 kubikmeter spædevand om året. 35.000 kubikmeter vand er til fjernvarmeselskaberne, mens Tvis cirka har et forbrug på 5.000 kubikmeter vand.

Besparelser på kemikalier
Råvand er ikke særligt hensigtsmæssigt i et fjernvarmesystem. Det indeholder små luftbobler, kalk og andre kemiske uhensigtmæssigheder, som kan skabe grobund for tæringer eller aflejringer, som kan forringe effektiviteten og levetiden for for eksempel rør, pumper og vekslere.

Derfor behandler man råvandet inden det sendes ud i systemet. 

- I vores system vil vi helst have, at pH-værdien ligger omkring 9.8, hvilket vi sørger for ved at tilføje lud. Vi bruger en stor dunk på omkring 1000 liter om året, men fordi vandbehandlingssystemet på Skærbækværket er så effektivt, så får vi nærmere brug for en 20 liters dunk i kvartalet, siger Henrik Jakobsen, mens han viser rundt ved alle de maskiner og enheder, som Vejle Fjernvarme kan spare strøm og vedligehold af, fordi de ikke længere selv skal producere spædevand.

De kan dog ikke helt afskaffe dem, da de er nødt til at bevare driftsikkerheden.

- Vi får mindre brug for tryktankene, kompressorerne og vakuumudlufterne, som bruger strøm, og det gør det generelt nemmere for driftsfolkene, at vi ikke har så meget, vi skal håndtere. Generelt er fordelene for os, at vi får en bedre vandkvalitet, vi får en hurtigere spædevandsproduktion, et sikrere trykholdelsessystem, og vi regner med at reducere omkostningerne til el og lud til de konstante seks kubikmeter vand, der dagligt bliver tilført systemet, siger Henrik Jakobsen.

Uventet fordel
Vejle Fjernvarme har ved anvendelsen af spædevandet fra Skærbækværket opdaget en anden og uventet fordel. Vandets kvalitet gødet nemlig nemmere for dem at konstatere fejl.

- Vi arbejder med et lækagesystem, som melder fejl, hvis der registreres fugt i fjernvarmerørene. Med spædevand fra Skærbækværket er vandkvaliteten så god, at det giver mulighed for at konstatere, om fugten kommer fra udefrakommende grundvand, hvilket kan betyde, at der er skade på yderkappen. Eller om det er indefra kommende spædevand, hvilket betyder tæring eller brud på stålrøret. Det kan vi se ved at måle saltindholdet, som er meget lavt i spædevandet fra Skærbækværket, siger Henrik Jakobsen. 

Saltindholdet i spædevandet er så lavt og medfører så lav en ledningsevne, at selskabet ved fejl på lækagesystemet får mulighed for at kunne måle den galvaniske spænding.

- Det kan give os et praj om, hvor vi skal lede efter fejlen, siger Henrik Jakobsen.

Spædevandsinstallationer på 23 stationer
Den nye aftale om en fælles, central spædevandsproduktion fra Skærbækværket til hele fjernvarmesystemet i TVIS-området sparer strøm, kemikalier, arbejdstimer og udnytter endnu flere spildprodukter som en ressource.

De enkelte selskaber står selv for finansieringen af de lokale spædevandsinstallationer, mens Tvis står for projektering, udførelse og vedligehold af systemet.

Rørarbejdet på alle 23 stationer er færdigt og på langt største delen er anlæggene sat i drift.

Samlet set bliver 40.000 kubikmeter vand til fjernvarmesystemet produceret på Skærbækværket.

- Vi kan allerede se, at det kommer til at give en del pladsbesparelse på stationerne, samtidig med at vi effektiviserer vores ressourceforbrug, siger Mads Kallestrup, projektleder hos Tvis. 

På Skærbækværket anvendes et Ion-bytte-anlæg til produktion af spædevand, hvilket adskiller sig fra de anlæg, der normal anvendes i fjernvarmesystemer.

- Fordelen ved anlægget er, at det dels laver spædevand af meget høj kvalitet, men også at det er meget effektivt i forhold til udnyttelse af vand, kemikalier og energi. Anskaffelsesprisen er dog højere end de anlæg, der normalt anvendes i fjernvarmesystemerne, men synergien og samtidigheden i en fællesproduktion af spædevand gør, at kapaciteten udnyttes markant bedre end ved mindre decentral produktion af spædevand, siger Mads Kallestrup.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078