23948sdkhjf

Varme, el og naturgas: Her er forsyningstilsynets opgaver i 2020

Forsyningstilsynets har netop offentliggjort sin arbejdsplan for 2020-2022.

Den beskriver Forsyningstilsynets planlagte opgaver i 2020 samt Forsyningstilsynets forventede opgaver i 2021 og 2022.

Formålet med udarbejdelsen af arbejdsplanen er at skabe øget gennemsigtighed og åbenhed om Forsyningstilsynets opgavevaretagelse.

Arbejdsplanen for 2020-2022 beskriver både Forsyningstilsynets reguleringsmæssige opgaver, herunder tilsynsindsatsen, og opgaver, som ligger ud over de årligt gentagne opgaver, som Forsyningstilsynet varetager.

Varmesektoren
Der er en række opgaver i forbindelse med Forsyningstilsynets tilsyn med fjernvarmeselskaberne, som er en del af det løbende tilsyn. De væsentligste opgaver er:

 • Opfølgning på tidligere års kontrol- og tilsynsaktiviteter, herunder afvikling af overdækning, varsling af prisforhøjelser og indregning af afskrivninger. ´
 • Afgørelser i sager om forrentning af indskudskapital i de resterede sager omfattet af reglerne fra før 2017.
 • Afgørelser vedr. indregning af forrentning af indskudskapital for 2020 og 2021.
 • Forsyningstilsynet vil også i 2020 gennemføre en række kontrol- og tilsynsaktiviteter over for fjernvarmeselskaberne under udvalgte temaer. Temaerne fastlægges i starten af 2020.
 • Forsyningstilsynet vil endvidere i 2020 – ligesom i tidligere år - behandle en række sager i forhold til vurdering af konkrete forhold vedr. fjernvarmeselskabernes priser og vilkår efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Det gælder bl.a. sager om indregning af nødvendige omkostninger, herunder omkostningsfordeling ved samproduktion og anvendelse af substitutionsprisprincip.
 • Forsyningstilsynet yder derudover i en række tilfælde endvidere råd og vejledning om indregning og håndtering af omkostninger, anmeldelsespligt, samt håndteringer af over- eller underdækninger, henlæggelser eller afskrivninger i forhold til varmeforsyningslovens regler.

Elforsyningen
Der er ligeledes en række opgaver i forbindelse med Forsyningstilsynets tilsyn med selskaberne i elforsyningssektoren, som er en del af det ordinære tilsyn. De væsentligste opgaver i 2020 er:

 • Behandling af anmeldelse fra Energinet om markedsbaserede metoder ved anskaffelse af systembærende egenskaber.
 • Afgørelse om forslag om oprettelse af regionale koordinationscentre i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i elmarkedsforordningen.
 • Behandling af en række metoder mv. anmeldt som led i udmøntningen af de europæiske retningslinjer og netværksregler gældende for de fire engrosmarkeder for el (forward-markedet, day-ahead- og intraday-markedet og balancemarkedet).
 • Udgivelse af den årlige markedsovervågningsrapport om hhv. el og gas engrosmarkedernes funktionsmåde. På elområdet vil der være fokus på markedet for reserver og overvågning af handelskapaciteten på transmissionsforbindelserne, herunder kravet om minimumskapacitet/margen på 70 pct. af kapaciteten.
 • Behandling af sager knyttet til netværksreglen SO GL, herunder Regional metode for koordinering af sikkerhedsanalyse pr. CCR, driftsaftaler for synkronområde og LFC-kontrolblok og minimum aktiveringstid for FCR (herunder LER-enheder (batterier)).
 • Behandling af sager knyttet til netværksreglerne Rfg, DCC og HVDC vedrørende udvikling og løbende justering. Herunder særligt klager vedr. netvirksomhedernes håndtering af tilslutning af især mindre solcelleanlæg.
 • Afgørelser om indtægtsrammer, effektiviseringskrav og leveringskvalitet for eldistributionsvirksomheder for 2019 og udmelde foreløbige indtægtsrammer for eldistributionsvirksomheder for 2021.
 • Behandling af metodeanmeldelser for tariffer og metodeanmeldelser vedrørende betingelser og vilkår for adgang til eldistributionsnettene.
 • Opdatering af vejledninger til indberetning af reguleringsregnskaber for eldistribution. 
 • Behandling af anmeldelser af metodeændringer i Energinets Markedsforskrifter for Datahub.
 • Fastsættelse og offentliggørelse af konkurstillæg for 2020 til anvendelse i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs, hvor en elhandelsvirksomheds kunder overtages af andre elhandelsvirksomheder.

Naturgasforsynings-sektoren
De væsentligste opgaver i forbindelse med Forsyningstilsynets tilsyn med selskaberne i gasforsyningsektoren i 2020 er:

 • Forsyningstilsynet skal i 2020 træffe afgørelse og/eller komme med tilkendegivelse om de aftaler om køb af lagerprodukter, som Energinet Gas TSO har indgået med lagerselskabet, Gas Storage Denmark. Desuden vil Forsyningstilsynet deltage i forberedende arbejde til ”decarbonisation package”.
 • Der er to klagesager i tilsynet og en klagesag ved Energiklagenævnet om opstrøm, hvis behandling afventer dom ved Vestre Landsret. Der forestår et større sagsbehandlingsarbejde med de tre sager i 2020, da sagen ved Vestre Landsret forventes afsluttet ved dom forventeligt primo 2020.
 • Forsyningstilsynet fører tilsyn med naturgaspriserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter og offentliggør i den forbindelse kvartalsvise prisstatistikker vedr. disse produkter.
 • Udgivelse af den årlige markedsovervågningsrapport om hhv. el og gas engrosmarkedernes funktionsmåde. På gasområdet har fokusområderne bl.a. omfattet nedlukning af Tyra-platformen, de danske gaslagre, Ellund-forbindelsen samt den generelle prisudvikling på det danske marked.
 • Fastsættelse af endelige, korrigerede indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne for 2019.
 • Behandling af metodeanmeldelser for tariffer og eventuelle metodeanmeldelser vedrørende betingelser og vilkår for adgang til gasdistributionsnettene, herunder tilslutning af opgraderingsanlæg.

Kilde: Kilde: Forsyningstilsynet

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094