23948sdkhjf

Dansk Center for Bølgekraft DanWec med i europæisk samarbejde

Bølge-testsiten DanWec har netop afsluttet to års afprøvninger af det danskudviklede bølgekraftsystem Wavepiston. Næste kunde på siten er en tysk bølgekraftudvikler, Nemos, der forventes til næste forår som led i et europæisk samarbejde med Dutch Marine Energy Centre (DMEC) under projektet ”Ocean Energy Scale Up Alliance (OESA)”.

DanWEC er det nationale testsite, hvor prototypeafprøvninger af bølgeenergimaskiner i større skala kan finde sted. Det kan ske i et kreativt iværksætter- og forskningsmiljø bestående af forskere fra Aalborg Universitet og DTU, bølgekraftudviklere og industri, som har samarbejdet gennem mange år.

Testområdet er etableret ud for Hanstholm Havn. Med støtte fra Greenlab er området blevet opmålt, afmærket og forsynet med to bølgemålere, således at den effekt, som prototyper, der afprøves i området, producerer, kan sættes i relation til de målte bølgeforhold.

Udfordringen for bølgekraftindustrien i dag er at finansiere opbygning og afprøvning af prototyper. Demonstrationsafprøvning i de rette omgivelser over et længere tidsforløb giver en uvurderlig præcis viden om, hvad anlægget producerer samt erfaringer i forbindelse med drift og vedligehold.

Når denne viden er til stede, kan der arbejdes med fortsat optimering af koncepterne, hvor en naturlig reduktion af omkostningerne kan ske ved egentlig masseproduktion.

Hvordan kan Dansk bølgekraft kommercialiseres?

DanWec har sammen med Partnerskab for Bølgekraft opstillet en række forslag til at styrke muligheden for at bringe bølgekraft frem til kommercialisering.

  • Grundet store udgifter til konstruktioner og materialer skal prototyper af bølgekraftanlæg kunne opnå offentlig medfinansiering på 70 pct. til etablering. En del af støtten skal udbetales med en bonusordning, der afregnes i forhold til prototypens energiproduktion – herved opnås en udvikling, der vil fremme driftssikre systemer med minimale driftsomkostninger og høj ydelse.

 

  • Demonstrationsanlæg af klynger af præ-kommercielle bølgekraftanlæg skal kunne opnå tidsbegrænsede og produktionsbegrænsede tillægstariffer (2,50 kr./kWh). En sådan mulighed kan sikre investorer - også til den forudgående prototypefase af de mest lovende koncepter.

 

  • Det sikres, at den fremtidige udbygning af vindmølleparker i Nordsøen også tilgodeser bølgekraft, for eksempel ved at forudsætte en vis andel skal være bølgekraft.

Hvorfor er bølgekraft interessant i dansk energi- og erhvervspolitik?

Havet dækker 2/3 af kloden, og bølgekraft er en langsigtet satsning med et stort industrielt potentiale. En målrettet indsats på bølgekraftområdet kan føre til et resultat, der tåler sammenligning med vindkraftindustriens. De udfordringer, som bølgekraften står overfor i dag, minder i mange henseender om dem, som vindmølleindustrien stod overfor for 30-40 år siden.

Konkurrencedygtig bølgekraft kan styrke eksporten af grøn energiteknologi, specielt efterspørges mere stabile energikilder, der er tidsmæssigt forskudt i forhold til vindkraft. Her kan bølgekraft spille en væsentlig rolle, og bølgeforholdene kan endvidere forudsiges meget præcist seks timer frem.

Sammentænkning af offshore vindkraft og bølgekraft kan gøre begge dele billigere, hvis vindkraft og bølgekraft kan deles om omkostningstunge offshore installationer (for eksempel platforme, transformere og el-transmissionskablerne til land).

Hvad er potentialet og tidshorisonten for kommercialisering af dansk bølgekraft?

Bølgeenergi i den danske del af Nordsøen skønnes på sigt at kunne bidrage med 5 TWh, det svarer til cirka 15 pct. af Danmarks elforbrug, afhængig af de områder, der stilles til rådighed.

I dag vurderes de mest lovende koncepter at kunne sættes i præ-kommerciel drift ved en kWh-pris i intervallet 2-5 kr./kWh. Det kan synes højt, men er reelt ikke højere end prisen for el fra solceller for 10 år siden eller vindmøller for 30 år siden.

Bestyrelsen for DanWec håber, at den nye regering, specifikt uddannelses- og forskningsministeren samt klima-, energi- og forsyningsministeren, vil tage initiativ til en fortsættelse af det Danske Bølgekraftprogram, som blev lukket ned i forbindelse med regeringsskiftet i 2001, inden udviklingen var færdig.

Artiklen er en del af temaet Bølgeenergi.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Medlemmernes egne nyheder
Se alle medlemsnyheder
Mest læste
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Seneste nyheder
Se seneste nyheder
Udvalgte artikler
Udvalgte nyheder fra forsiden
Ophugning af offshore-konstruktioner 100-dobler overskud på et år
Danmarks største leverandør af overskudsvarme tilbage på fuldt blus
Vindmøllernes Grauballemand på vingerne igen
Mistede 80 millioner på elregningen: Nu vil Jørn have styr på energi-sektoren
Cowi vil bygge Danmarks energiø i Nordsøen
Vestas væltet af tronen som verdens største vindmølleproducent
Andre Nordiske Medier
Metal Supply DK
Electronic Supply DK
Building Supply DK
Transportmagasinet
Licitationen
Søfart

Send til en kollega

0.141