To udfordringer – en løsning

Sådan undgår vi prisstigning på varme

I sommerens løb er der skrevet meget om, hvordan tørken muligvis vil påvirke årets høst af halm. Hvis de 70 fjernvarmeselskaber, der anvender halm som brændsel, ikke kan få den aftalte mængde halm leveret, skal de finde andre brændsler, så fjernvarmekunderne kan holde varmen til vinter. Halmen vil flere steder blive erstattet af naturgas, der er belagt med en høj afgift. Hvilket betyder, at fjernvarmeprisen vil stige.

Tørken har dog ikke indflydelse på, at fjernvarmeprisen vil stige de mange steder, hvor kraftvarmeværker til nytår mister det såkaldte grundbeløb.

Grundbeløbet gives som betaling for, at værkerne står til rådighed for elforsyningen og som kompensation for, at de berørte værker er tvunget til at fyre med naturgas.

På den korte bane vil bortfaldet af kompensationen betyde prisstigninger i omegnen af 4.000 kroner om året for de 200.000 berørte kunder.

I den nye brede energiaftale er der mange gode intentioner. Men kun et fåtal af beslutningerne får virkning fra nytår. Og de steder, hvor vores medlemmer skal investere i nye energianlæg, vil myndighedsbehandlingen alene tage flere år.

Flere af vores medlemmer risikerer at blive dobbelt ramt – af både bortfald af grundbeløbet og sommerens tørke og vil være nødsaget til at hæve prisen på fjernvarme betragteligt. Andre steder har de måske solvarme eller har fået lov til at bruge træpiller. Her vil fjernvarmeprisen muligvis falde. Det vil medføre store prisforskelle på fjernvarme. Forskelle, som den danske fjernvarmesektor ellers har fået minimeret de senere år. Men med de mange politiske udfordringer, kan vi ikke garantere fortsat rekordlave priser på fjernvarme efter nytår.

Men politikerne har et håndtag at dreje på i forhold til de ramte fjernvarmekunder: Afgiften på naturgas.

Dansk Fjernvarme foreslår derfor, at Folketinget halverer Statens afgift på naturgas til de ramte værker i for eksempel fem år.

Det er en hurtig og rigtig løsning. For på den måde kan der kompenseres for både bortfald af grundbeløb og tørken. Ændringen kan få virkning med få dages varsel.

Vi er meget enige med statsministeren, når han mener, at landbruget skal have en håndsrækning, hvis det er ekstraordinært trængt som følge af den varme sommer. Ligeledes bør varmeværkerne have regeringens opmærksomhed, så de kan give tryghed for en stor del af landets fjernvarmekunder.Hold dig opdateret med Energy Supply DK

Kommentarer

Boe Carslund-Sørensen
Uanset hvor mange gange forskellige personer fra Dansk Fjernvarme fremføre, at fjernvarmepriserne stiger pga. af bortfald af tilskuddet til elproduktionen, så bliver det ikke rigtig. Det er ulovligt at vælte udgifter til elproduktion over på fjernvarme. Og det er ulovligt at betale overpriser for spildvarmen fra elproduktionen.


Kære DENFO
Tak for jeres henvendelse, hvor I bl.a. spørger til konsekvenserne af grundbeløbets
ophør i relation til fjernvarmekunderne. Jeg følger udviklingen og tager situationen
med grundbeløbets ophør meget alvorligt.
Jeg er klar over, at en række fjernvarmeværker og ikke mindst forbrugere står til at
blive hårdt ramt af støtteophøret. Grundbeløbsstøtten er givet som en midlertidig
produktionsuafhængig kapacitetsbetaling til kraftvarmeanlæggene for at stå driftsklare
og til rådighed for elmarkedet størstedelen af årets timer. Grundbeløbets ophør
har således været kendt i mange år.
Mange af fjernvarmeværkerne har også allerede været i gang med at forberede sig
på en fremtid uden grundbeløb, f.eks. gennem investeringer i nyt anlæg, afvikling af
gæld og henlæggelser. Der er også nogle værker, som har benyttet sig af varmepumpepuljen
eller har fået lov til at omlægge til biomasse. Herudover kan jeg også
fremhæve branchens egen indsats for at afbøde virkningerne, f.eks. ”Dansk Kraftvarme
Kapacitet”.
Fjernvarmekunderne må ikke belastes af et evt. underskud på elproduktionssiden.
Det er jeg enig i. Reglerne på området er klare: ejere af kraftvarmeproduktionsanlæg
må ikke fordele deres omkostninger på en måde, der kan anses for at være
urimelig for fjernvarmeforbrugerne. Det følger også af varmeforsyningsloven og
elforsyningsloven, at fordelingen af omkostningerne på et kraftvarmeanlæg skal
være rimelige.
Jeg vil derfor opfordre jer til at kontakte Energitilsynets sekretariat med en klage,
hvis I oplever, at dette princip ikke følges. I forbindelse med klagesager vil Sekretariatet
for Energitilsynet foretage en konkret vurdering af omkostningsfordelingen og
rimeligheden.
Jeg har noteret mig jeres anbefaling om, at de berørte kraftvarmeværker bør udskille
elproduktion, fjernvarmeproduktion og distribution i tre selvstændige selskaber.
Side 2/2
Med hensyn til elkapaciteten på kraftvarmeværkerne i relation til elforsyningssikkerhed,
så kan jeg oplyse jer, at grundbeløbsværkerne står for en relativt lille del af
den samlede elkapacitet i Danmark, og de er som udgangspunkt ikke nødvendige
for at kunne opretholde elforsyningssikkerheden. Det er Energinet, som er ansvarlige
for opretholdelse af elforsyningssikkerheden i Danmark, og det er et ansvar,
som jeg har stor tiltro til, at de løfter, også efter grundbeløbsstøtten frafalder.
Afslutningsvis vil jeg gerne kvittere for jeres interesse for grundbeløbets ophør. Jeg
håber, at I vil fortsætte med at følge udviklingen på området.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

Jens-Otto Ravn Andersen
Jeg synes der er lidt "Rundetårn & tordenskrald" i denne diskussion.
Grundbeløbet afløste faste afregningstariffer netop for at værkerne skulle skulle indrette driften efter elmarkedet. Med forbehold for direkte tåbeligheder producerer værkerne altså kun el, når denne produktion giver overskud ift. varmeproduktion på kedlerne. Gevinsten anvendes til at reducere varmeprisen.
Det vil uændret ske når grundbeløbet bortfalder - forskellen er, at så mangler grundbeløbet på indtægtssiden. Dette tab kan selvsagt kun kompenseres over varmeprisen.

At udskille el- og varmeproduktion på samme kraftvarmeværk i selvstændige selskaber ligner ren djøf. Det er jo uadskillelige sider af produktionen på samme maskine. Den relevante adskillelse har vi i forvejen i ovennævnte markedsmæssige relation mellem kraftvarmeværk og kedler.

Leif Hornbak
Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme hilser forslaget fra Dansk Fjernvarme velkommen i debatten omkring nedsættelse af afgiften på naturgas til fordel for de decentrale kraftvarmeværker.
I energiforliget fra juni måned er der over en 5-årig periode afsat ca. ½ mia. kr. til forskellige indsatser, der kan hjælpe de nødstedte kraftvarmeværker. En af disse indsatser kan være en nedsættelse at afgiften på naturgas, hvilket jo, som Kim Behnke nævner, kan ske med få dages varsel. Set i relation til energiforliget kan det være over en 5-årig periode fra 1. jan. 2019 og til udgangen af 2023.
Som Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme tidligere har foreslået, så vil det være mest fordelagtigt, at afgiften på naturgas kun nedsættes, når der sker kraftvarmeproduktion – altså samproduktion af el og varme. Herved vil man kunne ”slå tre fluer med et smæk”.
Foruden hjælp til de nødstedte kraftværkerne vil en sådan afgiftsnedsættelse have yderligere to fordele:
• De decentrale kraftvarmeværker vil beholde deres kraftvarmeenheder frem for at skrotte dem, hvorved der opretholdes en stor el-kapacitet, som ellers vil forsvinde.
• Naturgassen består af mere og mere opgraderet grøn biogas, hvilket vil betyde, at el-produktionen fra de decentrale kraftvarmeværker vil blive mere og mere grøn, og den grønne naturgas vil blive forbrugt på mere ædel vis, frem for blot at afbrændes i en gaskedel.
En uddybning af ovenstående er beskrevet på Brancheforeningen for Decentral Kraftvarmes hjemmeside http://brancheforeningenkraftvarme.dk/aktuel/
På vegne af Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme
Leif Hornbak, formand.

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Pesticider i københavnsk drikkevand

Vindmøllestrøm skal lagres som grøn ammoniak

Magasinet Forsyning
Assens Forsyning barsler med nye teknologier til spildevandsrensning

Nyt renseanlæg skal fødes med de sidste nye landvindinger

Magasinet Forsyning
Portable Power to the People

Vestjysk vandværk ramt af pesticider

Ny energikonference popper op i dobbelt A

Nyhedsbrev

Magasinet Forsyning
I Svebølle er man ude efter de dårlige afkølinger

Nyt om navne: Ny salgsdirektør i Logstor

Gråsten og Sønderborg klar til fjernvarme-fusion

Magasinet Forsyning
Smart City Svebølle – en testlegeplads

1

SE-boss forventer øget konsolidering

Dykkere undersøger skadet elkabel

Kraftværksspecialist mister sin topchef

Magasinet Forsyning
Vestenvinden blæser kølige vinde over biogassen i Korskro

Nature Energy har fået foden under eget bord - Der er blevet plads til at gå i dybden i mere end én forstand

Magasinet Forsyning
Affaldssorteringen første år: Det kan vi godt være stolte af

2

Video & Billedserier
48 kilometer sydafrikanske træstammer på vej til BIO4

Magasinet Forsyning
Nature Energy: Godt udgangspunkt

Magasinet Forsyning
Biogassen i energiaftalen

Ny direktør hos rørproducent

1

Magasinet Forsyning
Flere partier vil ensforme plastiksortering i kommunerne

Ugens rokader i bestyrelser og direktioner

I denne uge er der nyt fra Din Forsyning, Envidan og Fjernvarme Horsens

Video & Billedserier
Norge åbner op for mere flydende vind

Magasinet Forsyning
Bagsiden af medaljen

Magasinet Forsyning
Nu brænder vi sommeren af

Sommerens mange solskinstimer har øget solvarmeproduktionen markant, og skabt et særdeles presserende behov for lagring

NCC klimasikrer p-plads i Hedensted

Klumme: Biogas - en lavthængende frugt til en visionær klimaplan

Eniigs netselskab hedder nu N1

Vind-akademi flytter

50,1 procent af Ørsted forbliver på Regeringens hænder

MHI Vestas tæt på gigantordre

Omstridt russisk gasledning jagter ny rute forbi Danmark

Siemens Gamesa snupper norsk ordre

Opladningshybrid-biler begynder at hitte

Danske underleverandører skal sikre Siemens Gamesa vækst i Taiwan

Tunnelenergi – myte eller megatrend

Polytech planlægger ny fabrik

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Hent jeres kantbukkede emner hos VPD bearbejdning

På E-18 tager spændingen lige den form, du vil have

Dagsprisen på Gaspoint Nordic

TILBUD på vinduesløfter - slå til nu!

Komfortkøling - køling til kontoret

Legionella - udfordringer og løsninger - temadag 24. september

Få ekstra LEED point med Cradle to Cradle

Optimér din viden om transformerstationer (10/0,4 kV)

Mød os på vores stand på E18

ARCA - Præsentations video af vores stærke kapsling (elskab / monteringskasse)

Svingnings- og Chokdæmpere fra WILLBRANDT Gummiteknik

Cad til Bim

Markedets bedste stregkodescanner

Prysmians seneste nye Telecom Connectivity Katalog

Hvilke udfordringer har, digitaliseringen?

Danskudviklede, miniature induktive sensorer med integreret IO-link kommunikation

Pacton ballast kærre, leveret til Kranselskabet Bo Nielsen i Herning

Mød Dovitech på Automatik 2018 i Brøndby hallen.

Besøg EGE special sensorer på Brøndby messen 2018

Gevindnitter til ekstreme opgaver

Lead Auditor Kvalitet (På dansk & engelsk)

Vores avancerede 3D-laser udstyr giver præcise målinger

Køleanlæg på lager - Køling til industrien!

Simens og Ultrafilter Scandinavian - Breating air system

Dagsprisen på Gaspoint Nordic

Send til en kollega

0.221