23948sdkhjf

De 100 bedste danske klimaløsninger er fundet

Solfangere, jordvarme og energibyen Frederikshavn er med.

Realdania og Sustainia udgiver i dag publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner.

Nederst i artiklen kan du se et udpluk af de 100 klima-projekter

Klima100-publikationen har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret i kommunerne – og inspirere til endnu flere. Derudover viser Klima100, hvilke områder der optager kommunerne mest i deres klimaarbejde.

Af de flere end 160 kommunale projekter, der søgte optagelse i Klima100, havde flest fokus på klimatilpasning, herunder hvordan man tilpasser kyster, boligområder og byrum til klimaforandringerne.

- Aldrig før er der tegnet et så omfangsrigt, grønt samtidsbillede af de danske kommuner. Klima100 er et vidnesbyrd om, at kommunerne hverken mangler ambitioner, opfindsomhed eller handlekraft, når det gælder om at bekæmpe klimaforandringerne lokalt og tilpasse land og by til et foranderligt og uforudsigeligt klima. I en travl kommunal hverdag er det en udfordring at danne sig et overblik over de gode eksempler, man kan blive inspireret af. Med Klima100 ønsker vi at bidrage til videndelingen, siger Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro siger om Klima100.

Energibyen er med
En af de kommuner, der figurerer på listen, er Frederikshavn Kommune med projektet Energibyen.

Det er over ti år siden, byrådet i Frederikshavn Kommune lancerede projektet Energibyen med målsætningen om at takle klimaforandringer samt skabe grøn vækst og lokale jobs i energisektoren.

- Med grøn omstilling skaber vi noget positivt med fokus på lokale arbejdspladser, samtidig med at vi inspirerer til, opbygger viden om og forbedrer klimaet, siger Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen udtaler om projektet.

En af hovedingredienserne i den grønne energisucces er involvering af borgere og virksomheder. På projektets fysiske og virtuelle Energisti kan man som borger blandt andet blive klogere på, hvordan energirenoveringer, eksempelvis installation af varmepumper og husstandsvindmøller, kan give store besparelser på lang sigt.

I dag er Energibyen godt på vej mod at gøre kommunen selvforsynende med 100 % vedvarende energi inden 2030. Kommunens CO2-udledning er allerede reduceret med 15,9 % fra 2010 til 2015.

Om Klima100

Klima100-projekterne fordeler sig på 12 kategorier: Ansvarligt indkøb og byggeri; grøn adfærd og oplysning; vedvarende energi; grøn arealanvendelse og rekreativitet; klimasikrede byrum; energieffektivisering og teknologi; klimaplaner; stormflodsbeskyttelse; klimatilpasning ved åer, vandløb og søer; mobilitet; social indsats og fællesskaber samt cirkulær økonomi.

Klima100 er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia. 

I alt 162 løsninger fra 81 danske kommuner var indstillet til Klima100-kampagnen.

Sustainia har stået for at vurdere og udvælge de 100 projekter til Klima100 med input fra Concito og et ekspertpanel med repræsentanter fra blandt andet DTU, Climate-KIC og Nationalt Center for Miljø og Energi. 

De 100 udvalgte projekter fordeler sig geografisk med 7 projekter fra Region Nordjylland, 27 projekter fra Region Midtjylland, 19 projekter fra Region Syddanmark, 7 projekter fra Region Sjælland, 31 projekter fra Region Hovedstaden og 9 tværkommunale projekter.

Det var kommunerne selv der skulle indstille projekterne.

 

Et udpluk af de 100 klima-projekter 

Ansvarlig Indkøb og Byggeri

Middelfart Kommune: Nyt rådhus forventes at blive certificeret til platin efter DGNB-standarden.

Københavns Kommune: Miljøvenlig indkøbspolitik stiller krav om miljømærkning i forbindelse med indkøb og udbud.

Aarhus Kommune: Bydelen Lisbjerg bygges efter bæredygtige principper og fremmer kollektiv trafik og cyklisme

Vedvarende Energi

Frederikshavn Kommune: Frederikshavn Kommune sigter mod at kunne forsyne sig selv med 100 % vedvarende energi inden udgangen af 2030.

Silkeborg Kommune: Etableringen af 157.000 kvadratmeter stort solfangeranlæg i 2016.

Middelfart Kommune: Etableringen af supplement til varmeforsyningen med lodrette jordvarmeboringer i Båringe og Brenderup

Køge Kommune: Overskudsvarme fra pektinproduktion bliver udnyttet til fjernvarme

Kolding Kommune: Tilflyttere i den lille by Vester Nebel får mulighed for at tilslutte deres huse til et kollektivt varmepumpeanlæg i stedet for at anvende naturgas.

Samsø Kommune: Samsø, der allerede er selvforsynende med vedvarende energi, vil være helt uafhængig af fossile brændstoffer inden 2030.

Langeland Kommune: Vindmøller og solceller gør Langeland Kommune selvforsynende i sådan en grad, at en kæmpe andel af den grønne el kan eksporteres

Ringkøbing Skjern Kommune: Energiplan skal gøre kommunen 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020. 

Grøn Adfærd og Oplysning

Aalborg Kommune: Skolebus gør undervisning om affald og ressourcer sjovt, engagerende og lærerigt for byens børn og unge.

Brøndby Kommune: Brøndby anvendes regnvandet lokalt og er med til at skabe engagement og merværdi på overfladen i stedet for at løbe i kloakken.

Skanderborg Kommune: Skanderborg lærer børn gennem leg vigtigheden af bæredygtig adfærd – og ikke mindst, hvordan de selv kan bidrage til at gøre verden grønnere.

Grøn Arealanvendelse og Rekreativitet

Herning Kommune: Herning Kommune har omdannet et grønt område til en søpark, der kan opsamle regnvand, og hvor alle borgere kan få en rekreativ naturoplevelse

Københavns Kommune: Enghaveparken kan i fremtiden tilbageholde enorme mængder regn, samtidig med at den forbliver et grønt, rekreativt område på borgernes præmisser.

Ringkøbing Skjerne Komune: Ringkøbing-Skjern Kommune udvikles naturområde med sø, blomsterhav og insekthotel, før der anlægges boliger i klimatilpasningsprojektet med omvendt kvarterdannelse.

Aarhus Kommune: Arealerne omkring MarselisborgCentret omdannes til bypark, som både skal danne ramme om centrets uderehabilitering og lokal skybrudssikring. 

Klimasikrede Byrum

Aarhus Kommune: I Aarhus Kommune genbruger man regn og sikrer grundvandet i et helhedsorienteret projekt om vandhåndtering

Frederiksberg Kommune: Gadetræer til rekreation og regnvandshåndtering

Skanderborg Kommune: Galten har Skanderborg Kommune anlagt en permavej, der lader regnvand sive igennem, og som opbevarer det i et bassinområde, der samtidig fungerer som park.

Aarhus Kommune: Regn i vandløb frem for renseanlæg.

Hedensted Kommune: Nyetableret klimavej opsamler regnvand og udnytter varmen i vandet til opvarmning. 

Energieffektivisering og Teknologi

Københavns Kommune: København er den første by i verden, som har et centralt energiovervågningssystem, der optimerer energiforbruget i kommunens bygninger

Faxe Kommune: Faxe har man haft succes med en strategi, som har til formål at sikre bæredygtighed i den kommunale bygningsmasse – både hvad angår kvadratmeter og indhold

Albertslund Kommune: Tekniske løsninger testes og demonstreres i DOLL, som er Europas største og førende udendørs testfacilitet for belysning og smart city-løsninger.

Middelfart Kommune: gennem big data, rådgivning og smart energistyring kan energibesparelser opnås automatisk uden hverken konstruktionsmæssigt indgreb i boligen eller adfærdsændring.

Helsingør Kommune: Med energitjek, klar information og personlig opfølgning foranlediger Helsingør Kommune at borgerne energirenoverer deres boliger.  

Høje Taastrup Kommune: Smart teknologi og læring kombineres for at skabe en kommune, der både nu og her og i fremtiden vil være mere bæredygtig

Viborg Kommune: I Bjerringbro er det lokale varmeværk gået sammen med Grundfos om at levere fjernvarme til byens borgere fra fabrikkens køleanlæg

Rudersdal Kommun: Rudersdal Kommune har nået sin målsætning for CO2-reduktion ved at fokusere på både adfærdsændring og energioptimering.

Aarhus Kommune: I et storstilet internationalt projekt forbedrer Aarhus Kommune sundhed og indeklima i kombination med energieffektiviseringer og renovering af bygninger.

Vejle Kommune: Med sin Smart City-tilgang tester og skalerer Vejle Kommune ny teknologi, som kan skabe renere, smartere og mere klimavenlige byrum. 

Klimaplaner

Aarhus Kommune: Med en ambitiøs plan om at blive CO2-neutral inden 2030 har Aarhus fokus på bred borgerinvolvering og den fremtidige energiinfrastruktur

Middelfart Kommune: I Middelfart har kommunen forvandlet sig selv til et levende udstillingsvindue for klima- og energiprojekter til inspiration for andre provinsbyer og lokalsamfund

Lyngby-Taarbæk Kommune: Genåbningen af den historiske fæstningskanal skal sikre mod oversvømmelse, formidle historie og skabe et rekreativt område for kommunens beboere.

Kommunesamarbejde: Et samarbejde mellem kommuner, region og lokale forsyningsselskaber skal gøre hovedstadsområdets varme- og elforsyning fri for fossile brændsler

Vejle Kommune: Med en ny klimastrategi tager Vejle Kommune kontrol over de stigende mængder vand og gør dem til et aktiv for byen borgere.

Sønderborg Kommune: Det unikke offentlig-private partnerskab ProjectZero demonstrerer klimaledelse på internationalt plan

Københavns Kommune: Beboere, kommune, rådgivere og leverandører har samarbejdet om et fyrtårnsprojekt til inspiration for kommunens kommende byfornyelse.

Odsherred Kommune: Klimatilpasningsplanen for Nykøbing Sjælland vil forene kystsikring og vandhåndtering med lokale mål for byudvikling, erhvervsfremme og turisme.

Holstebro Kommune: Et nyt klimatilpasningsanlæg med sluser skal tæmme vandmasserne i Holstebro, som er landets eneste indlandsområde med markant oversvømmelsesrisiko

Kommunesamarbejde: Et samarbejde mellem Nordjyllands elleve kommuner og regionen har kortlagt mulighederne for at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i 2050. 

Stormflodsbeskyttelse,

Lemvig Kommune: Udfordret af vand på alle ledder og kanter viser Lemvig Kommune, hvordan en kystsikret havneby kan se ud.

Halsnæs Kommune: Ny sluse tager kampen op mod forhøjede vandstande i Roskilde Fjord. 

Klimatilpasning ved Åer, Vandløb og Søer

Allerød Kommune: Rekreativt område skal optimere regnvandshåndtering og sikre Lynge Fælled mod oversvømmelser, samtidig med at områdets biodiversitet øges

Randers Kommune: Randers Kommune har omdannet Storkeengen til naturlig vandregulator i kampen for at beskytte Vorup mod vandmasserne fra oven, neden og vandkanten.

Assens Kommune: I Tommerup vil man i fællesskab klimatilpasse og styrke naturkvaliteten for byens borgere ved at genåbne byens oprindelige blå-grønne kulturarv Rævedamsafløbet. 

 Mobilitet

Ærø Kommune: Med udviklingen af den første 100 % eldrevne færge i Europa er Ærø Kommunes E-ferry med til at definere fremtiden for CO2-neutral vandbåren transport

Frederiksberg Forsyning: Frederiksberg Forsyning sætter Danmark på verdenskortet ved at være den første virksomhed med en flåde af elbiler, der leverer strøm tilbage til elnettet.

Roskilde Kommune: om den første kommune i Danmark indsætter Roskilde Kommune elbusser på alle interne buslinjer. Busserne kommer ud at køre i foråret 2019

Bornholms Regionskommune: I Bornholms Regionskommune tester man, hvordan elbiler vil påvirke elnettet, når der i fremtiden ikke længere er benzinbiler

Kommunesamarbejde: Danmarks største elcykelprojekt har fået bilpendlere op på cyklen og medført synlige CO2-besparelser, færre sygedage og bedre plads på vejene. 

Social Indsats og Fællesskaber

Hvidovre Kommune: I samarbejde med lokale borgere sikrer Hvidovre Kommune Strandøre mod fremtidige oversvømmelser og vandskader.

Randers Kommune: Socialøkonomisk initiativ skaber arbejdspladser til folk på kanten af arbejdsmarkedet og gør det let for borgere at gøre finurlige genbrugskup.

Aalborg Kommune: Under mottoet “Det skal være nemt at være grøn i Aalborg” møder de Grønne Agenter aalborgenserne, hvor de er, og inspirerer til en grønnere hverdag. 

Cirkulær Økonomi

Allerød Kommune: 50 virksomheder i Allerød Kommune er gået sammen i netværket Carbon 20 for at dele viden om bæredygtige muligheder og samtidig nedsætte deres CO2-udslip.

Billund Kommune: I Billund giver man genbrugspladser et ekstra lag og får upcycling og socialt fællesskab til at gå op i en højere enhed med lokal affaldssortering

Næstved Kommune: Byens gamle papirfabrik indgår i kommunens erhvervsstrategi om bæredygtig udvikling, genanvendelse, iværksætteri og affaldsforebyggelse

Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125