23948sdkhjf

Energiklagenævnets forventninger til 2009

Energiklagenævnet har netop offentliggjort årsrapporten for 2008. For indeværende år forventes en konsolidering af de gode sagsbehandlingstider, som nævnet har opnået i 2008. Det drejer sig både om sager vedr. fremme af energibesparelser i bygninger, tilslutningspligt og sager, hvor klagefristen er overstået og ved manglende klageberettigelse. Samtidig forventes en mere moderat tilgang af nye klagesager end i 2008.
Energiklagenævnet har som målsætning at være den førende jurisiske og faglige kompetence inden for nævnets sagsområde. Energiklagenævnet har netop offentliggjort sin årsrappport for 2008 - Den kan læses på: www.ekn.dk .

Nævnet forventer i 2009 og de kommende år at konsolidere de gode sagsbehandlingstider, som nævnet har opnået i 2009. Derfor vil nævnet arbejde med at fastholde og udvikle god og hurtig sagsbehandlingstid på højeste faglige niveau.

På baggrund af de gode resultater, Energiklagenævnet har opnået i relation til sagsbehandlingstiderne i 2008, er der i april 2009 blevet foretaget visse justeringer i Energiklagenævnets resultatkontrakt med Klima- og Energiministeriets departement. Justeringerne angår navnlig en skærpelse af resultatkravene for sagsbehandlingstiderne. Resultatkontrakten er gældende fra den 1. januar 2009 - 2012.

For år 2009 opstiller Energiklagenævnet følgende mål og resultatkrav for sagsbehandlingstiderne:

  • Klagesager må ved udgangen af 2009 have en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på højest otte måneder.
  • Ved udgangen af 2009 må højest 5% af de verserende sager have en sagsbehandlingstid på mere end otte måneder.
  • Klagesager vedrørende lov om fremme af energibesparelser i bygninger må ved udgangen af 2009 have en sagsbehandlingstid på højest seks måneder.
  • Klagesager, hvor nævnsformanden i henhold til generel bemyndigelse fra nævnet træffer realitetsafgørelse på nævnets vegne (f.eks. i sager om tilslutningspligt), må ved udgangen af 2009 have en sagsbehandlingstid på højest seks måneder.
  • Klagesager hvor nævnsformanden i henhold til nævnets forretningsorden træffer afgørelse om sagens afvisning (f.eks. i sager hvor klagefristen er overskredet og ved manglende klageberettigelse), må ved udgangen af 2009 have en sagsbehandlingstid på højest tre måneder.
  • Afgørelse vedr. en klagers anmodning om at tillægge klagen opsættende virkning skal træffes højest to måneder fra klagens modtagelse.
For så vidt angår sagstilgangen forventer Energiklagenævnet en mere moderat tilgang af nye klagesager, end tilfældet var i 2008, hvor antallet af indkomne sager må betegnes som usædvanligt højt. En stor del af de nye sager, som Energiklagenævnet modtog i 2008, hvade en kraakter, der muliggjorde relativt lavere sagsbehandlingstider. Det kan derfor ikke umiddelbart forventes, at sagsbehandlingstiderne vil lægge sig på helt samme niveau som i 2008.

Kilde: Energiklagenævnet

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.908