23948sdkhjf

Forskning styrker i høj grad innovation i energisektoren

I de seneste 11 år har det forbrugerfinansierede energiforskningsprogram ForskEL ydet mere end 1,2 mia. kr. i støtte til forskning i teknologier til miljøvenlig produktion af el. Forskningsprogrammet administreres af Energinet.dk, og programmet har årligt 130 mio. kr. til energiforskning.
I forbindelse med klima- og energiministerens godkendelse af forskningsudbuddet for 2009 blev Energinet.dk bedt om at tage initiativ til en evaluering af forskningsprogrammet i perioden 1998-2008. Energinet.dk bad derfor Alexandra Instituttet A/S, afdeling for Forretningsforståelse om at foretage en uafhængig, ekstern evaluering. Der er siden 1998 gennemført ca. 250 projekter i forskningsprogrammet, og der er i øjeblikket ca. 140 igangværende projekter.

Alexandra Instituttet konkluderer i sin evaluering af forskningsprogrammet:
Evalueringen har vist, at ForskEL i høj grad bidrager til udviklingen af miljøvenlige elproduktionsteknologier. ForskEL lykkes i sin ambition om at være understøttende for innovationen inden for en række forskelligartede energiteknologier og -ressourcer… …Energinet.dk er fagligt kompetent til at varetage ansvaret… …programmet bidrager til skabelsen af stærke videnmiljøer… ForskEL har stor betydning for opfyldelsen af de til en hver tid gældende politiske målsætninger på området.

- Evalueringen dokumenterer, at forskningsprogrammet ForskEL er et af de betydende danske energiforskningsprogrammer, siger forskningschef Kim Behnke, Energinet.dk

- Forskningsprogrammet ForskEL er en strategisk vigtigt kilde til at udvikle de danske forsknings- og innovationsmiljøer for vedvarende energi,, siger forskningschef Kim Behnke.

Alexandra Instituttet giver i sin evaluering en række gode anbefalinger til fremadrettet yderligere at styrke ForskEL-programmet:

  • Aktivt lederskab i udarbejdelse af danske F&U-strategier sammen med Energistyrelsen og de danske aktører. Netop fokuserede F&U-strategier med præcis rollefordeling har vist sig som medvirkende til sikring af fremdrift og faglighed af international højde i dansk energiforskning.
  • Sparring med projektledere og etablering af større konsortier. Energinet.dk har som systemansvarlig for el- og gassystemerne stor viden om fremtidens energisystemer og kan gennem sparring med projekter og input til sammensætning af større konsortier sikre målrettede satsninger.
  • Innovation med øget fokus på brugerne af teknologierne. I takt med at ForskEL-programmet får flere demonstrationsprojekter og udvikling af teknologier til direkte anvendelse i energisektoren, såvel som udvikling af teknologier der i fremtiden kan anvendes af borgerne, er der behov for stærk dialog og samarbejde med brugerne.

- Energinet.dk vil med udgangspunkt i rapportens anbefalinger gøre ForskEL-programmet endnu bedre i de kommende års udbud, siger Kim Behnke.

Alexandra Instituttet har i evalueringen særligt undersøgt fem klynger af projekter over ForskEL-programmets 10 år: Solenergi, Biomasse, Brændselsceller, Styring & Regulering samt projekter der har modtaget afslag. I klyngerne er der givet bemærkninger om ForskEL-programmets betydning:

Solenergi
ForskEL-programmet får æren for at have holdt gang i forskning og udviklingsmiljøer for solceller i Danmark. Danmark har fundet værdifulde nicher inden for kemiske og polymer solceller samt udviklet inverterteknologien (DA/AC) i verdensklasse.

Biomasse
ForskEL-programmet tillægges afgørende betydning for, at det er lykkedes at gennemføre den danske biomassehandlingsplan fra 1993, som i dag gør det muligt at anvende 1,2 mio. ton halm og træflis til produktion af el og varme.

Brændselsceller
ForskEL-programmet har med afsæt i den værdifulde danske strategi for brint- og brændselsceller sikret udvikling af en best-practise omkring samarbejde og fokusering på danske styrkepositioner.

Styring & Regulering
ForskEL-programmet har fleksibelt tilrettet området fra vægt på tilslutning af vindmøller til nu at omfavne hele SmartGrids-visionen om fremtidens intelligente energisystemer. Området er udfordret af, at der nogle gange kun er meget få kunder i elsektoren til samfundsøkonomiske værdifulde systemer og andre gange gerne skal ske stor udbredelse til alle elkunder.

Afslag
ForskEL-programmet høster anerkendelse for at give alle en professionel behandling, også ved afslag. Der er forståelse for, at når ForskEL-programmet kun råder over 130 mio. kr. om året, da vil mere end halvdelen af ansøgerne få afslag, også på gode ideer.

Kilde: Energinet.dk

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.203