23948sdkhjf

Grøn Vækst skal sætte skub i produktionen af biogas

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om Grøn Vækst, som giver dansk landbrug en stærk klimaprofil og nedbringer udledninger af drivhusgasser markant. I forbindelse med drøftelserne er der opnået enighed om, at afsætte markant flere midler til produktion af biogas ligesom målet for energiudnyttelsen øges fra 40 til 50 pct.
Konkret reducerer aftalen landbrugets udslip med ca. 800.000 tons CO2. Hertil kommer kulstoflagring i jorden (sinks), hvilket bringer CO2-reduktionen over 1,1 mio. tons.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard udtaler:

- I sig selv betyder aftalen om grøn vækst en reduktion på 800.000 tons CO2 om året. Den klimavenlige profil er altså skærpet med 100.000 tons i forhold til udspillet. Sammen med tiltagene i sidste års energiforlig og strukturudviklingen i landbruget giver det et fald i landbrugets udledninger på 14 pct. i 2020.

- Grøn vækst bringer os et godt stykke, men ikke hele vejen i forhold til vores forpligtelser. Derfor er det en del af aftalen, at regeringen udarbejder et bud på en markedsbaseret model, som kan nedbringe landbrugets udledninger yderligere. Det skal indgå som en del af den samlede analyse for hele det ikke-kvotebelagte område, som regeringen præsenterer til efteråret.

- Grøn vækst viser, hvordan regeringen tænker klima- og energipolitikken ind i samtlige større udspil. Det samme gjorde sig gældende med transportforlig og skattereform. Der er altså tale om et lidt af en gennembrud i landbrugspolitikken, og det er nogle af de store hjul, vi her drejer på, i forhold til regeringens langsigtede vision om at nedbringe CO2-udslippet og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler, siger klima- og energiminister Connie Hedegaard.

Fakta om klimatiltag i Grøn vækst
- Initiativerne i aftalen reducerer landbrugets udledning af drivhusgasser med hvad der svarer til 800.000 tons CO2 om året. Sammen med de initiativer, der lå i energiforliget fra sidste år og strukturudviklingen i landbruget vurderes at give et fald i landbrugets emissioner på 14 pct. i 2020.

- Derudover vil der ske en yderligere reduktion gennem kulstoflagring i jorden (sinks) svarende til 320.000 tons CO2 om året.

- Aftalen om Grøn Vækst åbner for, at 50 pct. af landbrugets husdyrgødning udnyttes til energiformål. Dette har en positiv klimaeffekt samtidigt med, at det giver nye vækstmuligheder.

- Der afsættes en igangsætningspulje på 100 mio. kr. om året i 2010-2012 til etablering af nye biogasanlæg. Heraf er de 15 mio. kr. om året målrettet til økologiske biogasprojekter.

- Aftalen fastslår, at regeringen i de kommende måneder vil analysere mulighederne for en yderligere reduktion af landbrugets udledninger bl.a. ved hjælp af en markedsbaseret model (kvoter/afgifter). Analysen udgør en integreret del af en samlet, tværgående analyse af mulige instrumenter inden for EU’s klima og energipakke på hele det ikke-kvotebelagte område.

Kilde: Klima- og Energiministeriet

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.099