23948sdkhjf

Danmarks samlede udledning af drivhusgasser er faldende

I 2007 faldt Danmarks samlede udledning af drivhusgasser med 6,6 % i forhold til 2006. Samlet var nettoudledningen 5,9 % lavere end i 1990. Set i forhold til basisåret 1990 har trafikken stået for den største stigning, mens de stationære kilder og landbruget har stået for en markant reduktion af deres udledninger af drivhusgasser.
Danmark skal i sit klimaregnskab nå en reduktion på 21 % i perioden 2008-2012 i forhold til det under Kyoto-protokollen fastlagte basisår, 1990.

Den seneste opgørelse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet viser at udledningen faldt fra 2006 til 2007. Hvis man holder sig til de rå tal der rapporteres til klimakonventionen, faldt Danmarks indenlandske udledning af drivhusgasser med 6,6 % i 2007 i forhold til 2006 - når man medregner den samlede nettobinding af CO2 der er sket i skove og jorde.

Sammenlignet med 1990 er der sket et fald på 5,9 % i den samlede nettoudledning (dvs. den samlede udledning fratrukket det samlede optag af CO2) Danmark har rapporteret til FN. CO2 -optaget i skove og jorde er her beregnet i forhold til Klimakonventionen, hvorimod der under Kyoto-protokollen kun kan medregnes en del af optaget jf. protokollens artikel 3.3 og 3.4.

Dykker man ned i tallene fremgår det imidlertid, at Danmark havde en mindre eksport af el til Norge og Sverige i 2007, sammenlignet med 2006. Samtidig var vi begunstiget af en mild vinter som gav færre graddage end sædvanligt. Korrigerer man for klimaudsving og handel med el var der uden indregning af CO2-optag i 2007 tale om en stigning på 0,9 % i forhold til 2006. Stigningen i den korrigerede drivhusgasudledning skyldes hovedsagligt et stigende energiforbrug i transportsektoren.

Mindre fra landbruget, mere fra trafikken
De største bidrag til Danmarks udledning af drivhusgasser kommer fra forbrænding i stationære kilder (kraft/varme-værker, private fyr mv.), trafikken og landbruget som tilsammen står for 93,2 % af Danmarks samlede udledning. De tre sektorer har udviklet sig markant forskelligt siden 1990. Mens udledningerne fra stationære kilder og landbrug er faldet, er transportsektorens udledning steget med 32 % siden 1990, hovedsageligt på grund af den voksende vejtrafik.

Fakta om rapporten
Tallene stammer fra Danmarks årlige rapport om drivhusgasopgørelser sendt til FN’s konvention om klimaændringer (UNFCCC) den 15. april 2009. Rapporten indeholder oplysninger om Danmarks opgørelser fra 1990 til 2007 og er rapporteret i det format (CRF) som Klimakonventionen foreskriver. Tabellerne indeholder oplysninger om emissioner, aktivitetsdata og emissionsfaktorer for hvert år, emissionsudvikling for de enkelte drivhusgasser samt den totale drivhusgasemission i CO2-ækvivalenter.

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.067