23948sdkhjf

Niras skal guide Viking Link

Niras og Intertek er udpeget som offshore-konsulenter til at lede bygningen af Viking Link, som vil forbinde det engelske og danske el-net.
Niras er sammen med britiske Intertek udpeget af Energinet.dk og National Grid Viking Link Limited som offshore-konsulenter til at gennemføre arbejdet med miljøundersøgelser og myndighedstilladelser til offshore-delene af Viking Link, der er et planlagt elkabel med høj kapacitet mellem Storbritannien og Danmark.

Viking Link vil forbinde det britiske og danske elnet. Det gør Viking Link til et stort internationalt offshore-projekt.

- Denne kontrakt styrker vores ekspertise indenfor myndighedstilladelser og VVM-undersøgelser for offshore infrastruktur på tværs af flere landegrænser. Samtidig bygger kontrakten på vores track-record indenfor offshore vind og havne, siger Betina Heron, administrerende direktør for Miljø og Energi i Niras.

Omstilling til grøn energi
Et søkabel mellem Danmark og England kan blive en ny, vigtig brik på vejen mod et mere integreret europæisk elmarked. Elektriske forbindelser mellem Europas lande er en forudsætning for en effektiv omstilling til et grønnere energisystem.

Viking Link vil give danske elproducenter – både ejere af konventionelle kraftværker og vindmøller – adgang til at eksportere strøm til det engelske marked, hvor elprisen generelt er højere end i Danmark. Samtidig vil Danmark kunne importere strøm fra England, bl.a. i de perioder, hvor det er vindstille. Dermed bidrager Viking Link til at opretholde den danske elforsyningssikkerhed.

Energinet.dk og National Grid er fælles om at udvikle Viking Link-forbindelsen. Dette elkabel er et højspændings jævnstrømskabel (HVDC), og det krydser på sin vej under havet fra Danmark til Storbritannien også tyske og hollandske landegrænser på havet. I øjeblikket er projektet i udviklingsfasen. Elkablet forventes at blive på mellem 600 og 700 kilometers længde offshore og med en kapacitet på 1.400 MW. Viking Link forbindelsen er planlagt til at være i drift i 2022.

Bredt ansvar til rådgiverne
Som offshore rådgivere og konsulenter vil Niras og Intertek have ansvaret for gennemførslen af alle de miljømæssige forundersøgelser og udarbejdelse af alle dokumenter, som er nødvendigt for at få myndighedernes tilladelse til at anlægge søkablet Viking Link igennem de fire landes havområder – dansk, tysk, hollandsk og britisk farvand. Rådgivnings- og konsulentydelserne omfatter: Ruteoptimering for kablet, support til offshore geo-undersøgelse, undersøgelse af projektets påvirkninger af miljøet (VVM), vurderinger i henhold til Habitatdirektivet og involvering af myndigheder og øvrige interessenter på tværs af de fire landes grænser.

Niras og Intertek har begge gennem en årrække rådgivet og arbejdet for Energinet.dk og National Grid på andre projekter, besidder en omfattende viden om miljøundersøgelser og har ekspertise inden for det at opnå miljøtilladelser i Storbritannien og Danmark. Rådgivende Ingeniører Witteveen+Bos Consulting Engineers B. V. og IfAÖ (Institut für Angewandte Ökosystemforschung GmbH) inde i projektet og bidrager med afgørende specialistrådgivning vedrørende hollandske og tyske farvande.

- I Intertek er vi glade for at National Grid og Energinet.dk har valgt os, og vi ser frem til at arbejde tæt sammen med deres projektteam med at udvikle dette store internationale stykke offshore infrastruktur. Vores track-record inden for strømkabler strækker sig over mere end 15 år, og vi har erfaring fra 10 projekter på dette område, siger Frank Beiboer, administrerende direktør for Intertek Energi & Water Consultancy Services.
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11