23948sdkhjf

Laveste energiforbrug i 32 år

Det faktiske energiforbrug faldt igen i 2014, og man skal nu tilbage til 1983 for at finde et lavere energiforbrug i Danmark.
Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt 4,7 pct. til 723 PJ i 2014. Det er det laveste niveau siden 1983.

Udviklingen skyldes hovedsageligt, at nettoimporten af elektricitet var godt to en halv gange højere i 2014 sammenlignet med 2013, så en mindre del af elforbruget blev dækket af de hjemlige kraftværker. Det betød et lavere forbrug af kul og koks, der faldt med 17,3 pct., mens forbruget af naturgas faldt med 14,2 pct. Samtidig voksede forbruget af vedvarende energi med 1,6 pct.

Bruttoenergiforbruget korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el, som viser den langsigtede trend var på samme niveau som i 2013. Bortset fra en lille stigning i 2010 er det korrigerede bruttoenergiforbrug faldet konstant siden 2007.

Fald i CO2-udledningen og udledning af drivhusgasser
Som konsekvens af den højere nettoimport af el, og lavere kul- og gasforbrug, faldt den faktiske udledning af CO2-emission med 7,7 pct. i 2014. De korrigerede CO2-udledninger var stort set uændret i forhold til 2013.

Danmarks samlede faktiske udledning af drivhusgasser skønnes på baggrund af den foreløbige energistatistik at være faldet med 5,9 pct. i 2014, mens udledningen korrigeret for klima og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el skønnes at være stort set uændret. Den officielle opgørelse for udledning af drivhusgasser publiceres af DCE.

Fortsat stigning i anvendelse af vedvarende energi
Den vedvarende energis andel af energiforbruget er fortsat stigende. Andelen af vedvarende energi i det korrigerede bruttoenergiforbrug voksede fra 24,4 pct. i 2013 til 25,2 pct. i 2014, primært som et resultat af den øgede udbygning med vindkraft og solenergi.

EU opgør andelen af vedvarende energi på en anden måde, som tager udgangspunkt i det endelige energiforbrug. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre denne andel, men den vil blive medtaget i den endelige energistatistik, som Energistyrelsen offentliggør til efteråret. VE-andelen opgjort efter EU’s beregningsmåde har i de senere år været ca. 1-2 procentpoint højere end den nationale opgørelse baseret på det korrigerede bruttoenergiforbrug.

Selvforsyningsgraden falder fortsat
Selvforsyningsgraden for energi faldt i 2014 fra 93 pct. til 90 pct. Det betyder, at Danmarks samlede produktion af energi i form af olie, naturgas og vedvarende energi svarede til 90 pct. af vores bruttoenergiforbrug i 2014.

Danmark blev selvforsynende med energi i 1997, og i 2004 producerede vi 56 pct. mere energi end vi selv forbrugte. Siden 2004 er selvforsyningsgraden faldet som konsekvens af en faldende produktion fra Nordsøen, og siden 2013 har Danmark brugt mere energi, end vi selv producerer.

Selvforsyningsgraden er et mål for forholdet mellem produktionen af primær energi og forbruget af olie, naturgas, kul, vedvarende energi samt affald i Danmark. Ser man alene på forholdet mellem forbrug og produktion af olie og gas er Danmark fortsat nettoeksportør med en selvforsyningsgrad på 128 pct. i 2014.

Den samlede danske produktion af primær energi faldt 3,9 pct. i 2014 til 682 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 6,4 pct. og 3,6 pct., mens produktionen af vedvarende energi voksede med 1,9 pct. i 2014 i forhold til 2013.
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.14