23948sdkhjf

Status: Fald i energiforbrug og selvforsyningsgrad

Danmarks bruttoenergiforbrug faldt i 2013 til det laveste niveau i 30 år. Men 2013 blev også året, hvor Danmark igen blev nettoimportør af energi.
Det korrigerede bruttoenergiforbrug, der giver et billede af de underliggende tendenser i udviklingen, faldt i 2013 med 2,4 pct. til 763 PJ. Man skal tilbage til årene 1981-1983 for et finde et lavere niveau. Samtidig skete der et endnu større fald i produktionen af olie og gas fra felterne i Nordsøen så Danmark nu atter indtager rollen som nettoimportør af energi. Det fremgår af Energistatistik 2013, som Energistyrelsen netop har offentliggjort.

Fortsat faldende energiintensitet
Da bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 0,5 pct. i 2013, betød det faldende energiforbrug, at energieffektiviteten blev forbedret med 2 pct. sidste år. Den forbedrede energieffektivitet de seneste årtier svarer til, at hver BNP-enhed krævede 33,2 pct. mindre energi i 2013 end i 1990.

Lille stigning i det faktiske energiforbrug
Danmarks faktiske energiforbrug steg i 2013 0,3 pct. til 759 PJ. Stigningen skyldtes, at Danmarks nettoimport af elektricitet var væsentlig mindre end i 2012, som var et år med usædvanlig stor import.

Fald i energiforbruget til transport
Energiforbruget til transport var i 2013 1,2 pct. lavere end året før. Faldet dækker blandt andet over, at energiforbruget til vejtransport faldt med 1,6 pct.

Produktionserhvervenes samlede klimakorrigerede energiforbrug faldt i 2013 med 2,4 pct. I handels- og serviceerhverv og husholdninger faldt det klimakorrigerede energiforbrug med henholdsvis 0,2 pct. og 0,4 pct. i 2013.

Stigende forbrug af vedvarende energi
Forbruget af vedvarende energi steg i 2013 med 3,4 pct. til 187 PJ som en konsekvens af stigninger i forbruget af træaffald, halm, vindkraft og solenergi. Opgjort efter EU’s beregningsmåde dækkede vedvarende energi 26,7 pct. af energiforbruget i 2013 mod 26,0 pct. i 2012.

Samtidig udgjorde produktionen af elektricitet på vedvarende energianlæg 46,7 pct. af den indenlandske elforsyning i 2013, hvoraf vindkraft bidrog med 32,5 pct. og solceller leverede 1,5 pct.

Stigning i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser
De faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug steg i 2013 med 4,2 pct. til 41,6 mio. ton. Når udledningerne korrigeres for det brændselsforbrug, der er knyttet til udenrigshandlen med el og klimaudsving faldt CO2-udledningerne 3,8 pct. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger reduceret med 31,0 pct.

Ved beregning iht. de nye retningslinjer, udgivet af FN’s Klimapanel, som kommer til at gælde fra 2015 er Danmarks elhandelskorrigerede udledning af drivhusgasser 20,3 pct. lavere end de faktiske udledninger i basisåret (1990/95).

Danmark nettoimportør af energi i 2013
Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. faldt 10,8 pct. i 2013 til 709 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt med henholdsvis 13 pct. og 17 pct. For første gang siden 1996 importerede Danmark mere energi, end vi selv eksporterer. Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 2013 93 pct. mod 102 pct. året før. Det betyder, at energiproduktionen i 2013 var 7 pct. lavere end energiforbruget.
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.081