23948sdkhjf

Ugens udbud og projekter

Aarhus Rewater - tre totalentrepriser vedr. afskærende ledninger / Aarhus Vand Forsyning

Som en del af Aarhus Vand Forsyning A/S’ arbejde med at gennemføre adskillelse af regn- og spildevand i Aarhus samt realisering af Aarhus ReWater i området ved Tangkrogen i Aarhus skal der udføres afskærende ledninger fra hhv. Åby og Viby Renseanlæg til Marselis Boulevard/Strandvejen i tre tracéer.

Aarhus Vand udbyder som følge heraf tre separate totalentrepriser – én pr. tracé - vedrørende etablering af disse afskærende ledninger.

Entrepriserne (udførelsesarbejderne) skal som udgangspunkt forventes udført i perioden medio 2027 til ultimo 2030.

Anslået samlet kontraktværdi: 312.448.350 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 30. juni 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 14. august 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 19. juni 2024


El-arbejde på renseanlæg og pumpestationer / Aalborg Kloak

Der udbydes en rammeaftale, der skal anvendes af Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S.

Udbuddet omfatter el-arbejder i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver, herunder eftersyn, reparation og døgnservice på Renseanlæg Vest, Renseanlæg Øst samt på pumpestationer under Kloak A/S og Vand A/S, herunder opdelt efter følgende arbejder:

• Renseanlæg Vest, vedligeholdelsesarbejder

• Renseanlæg Øst, vedligeholdelsesarbejder

• Pumpestationer, kloak, vedligeholdelsesarbejder

• Pumpestationer, kloak, anlægsarbejder

• Pumpestationer, vand, vedligeholdelsesarbejder

Arbejdet omfatter bl.a. servicering af el-anlæg, industriinstallationer, spildevandsinstrumentering, System 2000 SRO-anlæg, programmering af anerkendte pumpestyringer såsom Ørum & Jensen og MJK, programmering af anerkendte PLC-fabrikater såsom Allen-Bradley, Omron, Siemens m.fl. samt vedligeholdelse af el-dokumentation. Opgaven kan omfatte mindre anlægsopgaver. Arbejdet vil desuden indeholde en døgnbemandet vagtordning. Arbejdet skal forventes at omfatte flere samtidige arbejder i hele Aalborg Kommune under Aalborg Forsynings lokationer, og opgaverne må forventes igangsat med kort varsel som hasteopgaver. Arbejdet skal planlægges og udføres i tæt samarbejde med driftspersonalet på de enkelte anlæg. Hovedparten af opgaverne skal udføres under stor hensyntagen til, at anlæggene er i drift og derfor må det påregnes, at der i begrænset omfang skal arbejdes under spænding på lavspændingsanlæg (L-AUS).

Anslået samlet kontraktværdi: 12.400.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 16. august 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 30. august 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 19. juni 2024


Energinet - Reinvestering af Station Hørning / Skanderborg Kommune

Energinet har sat gang i en bygge og anlægsentreprise på station Hørning i deres reinvesterings-projektet.

Projektet omfatter ombygning af eksisterende den station for et nyt felt til fremtidig station Storring (SOG).

Generelt skal eksisterende felter og samleskinner nedbrydes og der etableres helt nye samleskinner og felter, samt en ny 150 kV transformer.

Arbejdet vil forgå i flere etaper.

Opdatering 26-06-2024: Energinet Eltransmission har udbudt opgaven i hovedentreprise som udbud med forhandling med en anslået kontraktværdi på 10,5 mio. kr.

Opgaven for entreprisen omfatter bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med:

- Anlægsarbejder for ombygning af stationsarealer

- Etablering af et ny transformerfundament.

- Etablering af nye punktfundamenter til højspændingskomponenter.

- Etablering af nye punktfundamenter til samleskinner.

- Etablering af nye punktfundamenter for lynfangsmaster.

- Etablering af olieudskiller og afløbsledninger for transformer.

- Etablering af dræn

- Udvidelse af perimeterhegn

- Etablering af ny stationsjording

- Nedbrydning af eksisterende punkt- og transformerfundamenter.

- Delvis nedbrydning af eksisterende perimeterhegn

Estimeret projektsum: 10.500.000 kr.

Projektstart: Q4 2024

Projekt fuldført: Q2 2026

Projekttyper: Elnet

Dato: 26. juni 2024


Infrastrukturprojekt på Svanemøllens Kaserne / Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsens Personaleforening

Nærværende projekt omfatter etablering af ny infrastruktur i jorden på Svanemøllens Kaserne, herunder vand, el, tomrør, varme, regnvands- og spildevandskloak, til understøtning af både det eksisterende kaserne areal og de byggefelter som er udlagt til nybyggeri i fremtiden.

Derudover er der en væsentlig funktion i at etablere nødvendig infrastruktur til NDP byggefeltet.

Anslået samlet kontraktværdi: 30.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 5. august 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 14. august 2024

Dato: 19. juni 2024


Entreprise B2: Bjæverskov Fjernvarme - Akkumuleringstank / Planenergi

Fjernvarmeprojektet omfatter den samlede fjernvarmeforsyning af Bjæverskov, inkl. etablering af varmeproducerende enheder samt ledningsnet og husinstallationer. Projektet drives af det nystiftede Bjæverskov Fjernvarme amba, der på nuværende tidspunkt kun består af bestyrelsen.

Det forventes at udbygningen af ledningsnettet og tilkobling af forbrugere hovedsageligt skal foregå i årene 2024-2027. Det forventes at der for de første etaper vil være midlertidig varmeforsyning fra eksisterende gaskedler på det tidligere gartneri på Sandet 12, 4632 Bjæverskov.

Overordnet plan for Bjæverskov Fjernvarmes etablering af forsyningsområdet:

Totalentreprise A1 - Ledningsleverancen Forsyningsledninger og stik

Entreprise A2 – Husinstallationer

Entreprise A3 - Varmemålere

Totalentreprise B1 – Varmecentral med varmepumper og gaskedler

Entreprise B2 – Akkumuleringstank

Entreprise B3 – Elkedel

Entreprise B4 – Elforsyningskabel

Entreprise B5 – Udenomsarealer, vej mv.

Dette udbud vedrører Entreprise B2 – Akkumuleringstank, med en tankvolumen på 4.200 m3. For denne totalentreprise er ABT18 gældende med de tilføjelser/afvigelser, der fremgår af nærværende udbudsmateriale.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 15. juli 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 29. juli 2024

Dato: 6. juni 2024


Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk - Transmissionsledning / Jammerbugt Kommune

Aabybro Fjernvarme og Jetsmark Energiværk fusionerer med virkning af 1. januar 2025. På baggrund heraf har Aabybro Fjernvarme med bistand fra Niras fremsendt et projektforslag til Jammerbugt Kommune for en ny transmissionsledning mellem værkerne.

Den foreløbige tidsplan for opstart af anlægsarbejder er 3. eller 4. kvartal 2024.

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune har godkendt projektforslaget.

Projekttyper: Fjernvarme

Dato: 19. juni 2024


Genbrugsanlæg til Sjælsø Vandværk / Novafos A/S

Etablering af et Genbrugsanlæg på Sjælsø Vandværk i fælles entreprise indeholdende levering og montering af de nødvendige maskinelle installationer samt de tilhørende el-arbejder. I entreprisen indgår også nogle få mindre bygningsarbejder.

Anslået samlet kontraktværdi: 3.250.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 6. august 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 20. august 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. juni 2024


Kontrakter på fiberteknikerydelser / Energinet

Kontrakter på Fiberteknikerydelser.

• Delaftale 1 – Område 1 Region Jylland/Fyn

• Delaftale 2 – Område 2 Region Sjælland og Region Hovedstaden

Anslået samlet kontraktværdi: 25.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 20. juni 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 26. juni 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. juni 2024


Rådgivningsydelser på projektering af fast track biogasprojektet / Energinet Gastransmission A/S

Energinet ønsker at oplyse om et forestående udbud af Rådgivningsydelser på projektering af Fast Track Biogasprojektet.

Udbuddet afholdes med udbudsformen ”Udbud med forhandling” efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Udbuddet forventes offentliggjort i uge 25/2024 og med ansøgningsfrist til prækvalifikation i uge 27/2024. Tilbudsfristen forventes medio august 2024.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Dato: 14. juni 2024


THREE ACHILLES UTILITIES NCE QUALIFICATIONS|NOTIFICATION OF QUALIFICATION SYSTEMS

ANDEL HOLDING A/S

ACHILLES UTILITIES NCE is a joint qualification system for suppliers and contractors to utilities in Nordics and Central Europe. It's operated by Achilles under Article 77 of Directive 2014/25/EU. The Buyers (subscribing utilities) will use ACHILLES UTILITIES NCE for tenderer selection for contracts and framework agreements subject to EU procurement rules, but reserve the right to publish individual notices for specific requirements where they deem it necessary, even though they relate to the product and service categories covered by ACHILLES UTILITIES NCE. The qualification system may be used for contracts not subject to EU procurement rules at each Buyer's (subscriber's discretion). An overview of products and services acquired through ACHILLES UTILITIES NCE is available here https://www.achilles.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/Product-and-Service-Code-Guide-EN.pdf.

The three separate qualifications contains the following cpv-codes respectively:

1. Main classification (cpv):45000000 Construction work

2. Main classification (cpv):50000000 Repair and maintenance services

3. Main classification (cpv):31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Buyers: Andel Holding A/S, Cerius A/S, Nexel A/S, Radius Elnet A/S, Andel Lumen A/S, Andel Energi A/S, Watts A/S

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Dato: 13. juni 2024

Artiklen er en del af temaet Udbud og projekter.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078