23948sdkhjf

Ugens udbud og projekter: Landstrøm i Aarhus og klimapark i Vestjylland

Tølløse og Gammel Tølløse - Fjernvarmeforsyning / Holbæk Kommune

Fors har fremsendt et projektforslag til Holbæk Kommune om konvertering af Tølløse og Gammel Tølløse fra olie, naturgas og elopvarmning til fjernvarme. Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune har primo april 2024 besluttet at sende forslaget i høring hos berørte parter. Der er tale om et revideret projektforslag, hvor varmeproduktionsanlægget har fået en ny placering i forhold til de første planer.

Der skal opføres et varmeproduktionsanlæg og etableres et fjernvarmenet bestående af hovedledninger, gadeledninger og stikledninger samt indirekte fjernvarmeanlæg. Varmeprodukionsanlægget kommer ifølge planerne til at bestå af en 4,1 MW Luft til vand varmepumpe, en 6,4 MW elkedel, en 3.200 kbm varmeakkumuleringstank og en 10,5 MW gaskedel.

Detailprojektering og udbud af anlægsarbejdet gennemføres ifølge tidsplanen i perioden fra august 2024 til april 2025.

Estimeret projektsum: 319.000.000 kr.

Projektstart: Q3 2025

Projekt fuldført: Q2 2029

Projekttyper: Fjernvarme

Dato: 9. april 2024


Fyllested, Middelfart - Solcelleanlæg / Middelfart Kommune

Middelfart Byråd besluttede på sit møde primo april 2024 at sende forslag til lokalplan 221, kommuneplantillæg 15, miljøvurdering og §25 tilladelse for solcelleanlæg i Fyllested i offentlig høring fra 17. april til 12. juni 2024.

Planområdet udgør ca. 130 ha. og det tekniske anlæg til solceller og transformere, European Energy ønsker at opstille, er på 90 ha. Den øvrige del af området anvendes til beplantning, natur og stier/arbejdsveje. Anlægget ligger ved og kobles på eksisterende transformerstation.

Projekttyper: Solceller

Dato: 12. april 2024


Udbygningen af fjernvarmen i Ishøj (Øst for Køge Bugt Motorvejen) / Ishøj Varmeværk

Udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Ishøj (øst for Køge Bugt Motorvejen) i hovedentreprise.

Ordregiver udvider sit forsyningsområde i Ishøj (øst for Køge Bugt Motorvejen), og skal derfor kunne tilbyde fjernvarme til flere ejendomme i Ishøj. I den forbindelse skal der etableres ca. 8.000 tracemeter hovedledning og 10.000 meter stikledning i delområderne 1, 2 og 4, som er indeholdt i nærværende entreprise. Potentialet i nærværende entreprise er ca. 600 nye fjernvarmekunder i de førstkommende to år, hvoraf der forventes ca. 500 ny-tilslutninger. Der gøres opmærksom på, at der alene er tale om forventede mængder af tilslutninger hvorfor faktiske mængder vil kunne variere iht. betingelserne i kontrakten, idet tilslutningernes faktiske omfang bestemmes af antallet af kunder, som tilmelder sig tilslutning til fjernvarme.

Herudover omfatter den udbudte opgave bygherreleverancer som shuntbrønde og pumpestation. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse samt kontraktvilkår.

Det drejer sig om Industrivangen, Vejlebrovej, Stenbjerggårds Allé, Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge, Pilegårds Vænge og Vejlebrovej.

Anslået samlet kontraktværdi: 115.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 15. april 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 26. april 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 22. marts 2024


LPR-løsning / Affaldplus

Nærværende udbud definerer AffaldPlus’ betingelser for en 2-årig rammeaftale for levering og implementering af en nummerpladegenkendelses løsning (LPR), der opfylder AffaldPlus' specifikke krav til adgangskontrol og -registrering.

Anslået samlet kontraktværdi: 4.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 24. april 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 22. marts 2024


Se flere udbud på

www.projektagenten.dk


Klimapark Nordvestjylland / Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner

Skovgaard Energy har ambitioner om at skabe et af Danmarks største vedvarende energianlæg på land; Klimapark Nordvestjylland. Klimaparken skal også rumme ny sammenhængende natur og nye rekreative områder i Unesco Global Geopark Vestjylland samt landsbyudvikling.

Klimapark Nordvestjylland skal sikre nye grønne elektroner til etablering af en PtX-industri i Idomlund og understøtte en fremtidig brintinfrastruktur i Nordvestjylland og en nordvestjysk værdikæde med biomasse/biogas, ammoniak og forædling. Klimaparken ønskes lokaliseret i landbrugsområdet Sivekær-Donskær-Bur syd for Klosterheden plantage og ned mod landsbyen Bur og har arealer i både Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

Skovgaard Energy søger om at etablere en samlet energikapacitet på ikke mindre end 100 MW effekt fra vind og ca. 270 MW sol svarende til ca. 450 ha. Mængden af vind og sol er optimeret og afstemt efter et forventet energiforbrug til PtX, jf. Skovgaard Energys planer om etablering af 150 MW elektrolyseanlæg i Idomlund. (se projektet: Skovgaard Energy og Østed, Idomlund - PtX-anlæg).

I perioden fra januar 2024 til juni 2025 skal plangrundlag og miljøtilladelser tilvejebringes, og anlægsfasen løber ifølge planerne fra 2. halvår 2025 til ultimo 2027.

Klimaparkens tekniske anlæg skal installeres før de øvrige elementer, med vindmøllerne som noget af det første. Klimaparkens øvrige elementer udvikles løbende og etableres, hvor det giver mening, samtidig med og efter anlægsfasen afhængig af samarbejder og partnerskaber samt finansiering, der skal indgås aftaler om.

Projekttyper: Solceller, PtX, Vindmøller

Dato: 2. april 2024


Fjernvarmeudbygning område K07 Køge / Køge Fjernvarme / VEKS

Arbejderne i nærværende udbud omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i K07 Køge.

Arbejdet skal udføres i årene 2024-2025 og omfatter ca. 2000 m hovedledning og 2600 m stikledninger til ca. 220 husstande.

Mængderne er usikre, hvorfor entreprenøren skal tåle variationer i arbejdets omfang, særligt fordi omfanget er direkte afhængigt af antallet af tilslutningerne. Som udgangspunkt forventes, at 90% af kunderne tilslutter sig fjernvarmenettet, hvilket også skal indgå i entreprenørens planlægning.

Anslået samlet kontraktværdi: 20.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 17. april 2024

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 29. april 2024

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 21. marts 2024


Onshore power supply system (ops) / Port of Aarhus

PoA is planning the construction of shore power facilities on the grounds of the container terminal in Aarhus. 

The scope of services includes the planning, procurement, construction and trial operation of a new shore power system to be built for the simultaneous supply of several container ships with electrical energy during port berthing times. The certification of the individual components, as well as the overall systems, each with the ship in accordance with the standard, is also part of the service.   

The project is divided into two lots:  

• Lot 1: OPS  

• Lot 2: CMS    

The subject of this call for tenders is only Lot 1: OPS.   

In accordance with the IEC 80005-1 standard, a certified shore power system must be installed. A containerized solution for the system is favored. The complete technology required for a functional system, including a flood-proof foundation, must be installed. Furthermore, the cable feed to the transfer boxes (including connection to the transfer system from lot 2) is part of the contract. PoA will provide cable pulling systems for this purpose, which are to be used during execution.   

The plant is to be expanded at a later date. Only the first phase of the plant is currently being put out to tender.    

A system with a total capacity of 3 x 3.75 MVA in accordance with IEC 80005-1 is planned to supply the following scenarios:  

(a) Supply of 1 mail liner and 1 feeder  (b) Supply of 2 feeders  In the current project it is planned to install 2 CMS systems for the supply of container vessels. As such, the max capacity is 7.5 MVA per vessel (main liner) at each location.  

The required voltage and frequency are as follows: 50 Hz & 60 Hz as well as 6.6 kV in all possible combinations.  All necessary central components (transformers, frequency converters, output switchgear, control and monitoring system) must be installed in the new OPS station. The cables are to be supplied and the cable routing between the shore connection system and the quay system (junction boxes, transfer equipment), as well as to the connection point of the input switchgear, is to be implemented. The commissioning of the entire system, including junction boxes and transfer technology, must be planned and implemented. The preparation of the design planning on the basis of this invitation to tender is part of the contractor's service. The contractor is also responsible for preparing the implementation planning.   

The existing 10 kV MV switchgear - outgoing feeder panel is defined as the interface to the power supply. The overall interfaces to the ships are the plugs of the transfer equipment (CMS). Part of this tender is the cable pull onto the connection to the CMS. The connection between the cables and the CMS will be located at the quay/service road. The OPS Lot must provide and install suitable cable length for cable pull (between OPS and the CMS interface). The connection torewards the CMS will be done by the CMS lot.  

The supplier of Lot 1 has overall responsibility for system integration, which is part of overall commissioning and overall certification.  Interfaces to PoA/operator are the LV supplies, possible connection to a terminal fire alarm system or direct interface to public fire brigade; connections to the IT/communication infrastructure and to the billing/energy management system for electrical energy for the ships.    Technology and cables are to be planned and installed in the existing system or in coordination with the PoA. Any necessary civil engineering work is to be carried out by the PoA. Existing roads can be used for parts of the route.    

Anslået samlet kontraktværdi: 66.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 15. april 2024

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 19. marts 2024


Market dialogue - Framework agreement for emergency repairs and planned repairs of the land and submarine cables of the cobracable interconnector / ENERGINET ELTRANSMISSION A/S

Energinet would like to identify potential suppliers for a framework agreement for emergency repairs and planned repairs of the land and submarine cables of the COBRAcable interconnector between Denmark and the Netherlands.

The scope of the framework agreement is jointing works and delivery of spare parts in relation to emergency and planned repairs of the land and submarine cables of the COBRAcable interconnector.

LOT 1 - COBRAcable – Cable repair - Onshore Place of Performance: DK-Denmark

LOT 2 - COBRAcable – Cable repair - Offshore Place of Performance: DK-Denmark and DE - Germany

Dato: 19. marts 2024

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078