23948sdkhjf

En markedsbaseret tilgang er vejen til CCS-succes

CO2-fangst og –lagring (CCS) er udset til at spille en vigtig rolle i at opnå nationale og europæiske klimamålsætninger. Skal det have en relevant klimaeffekt, skal der fanges og lagres CO2 i store mængder. En markedsbaseret tilgang til CCS er vejen til storskalaløsninger og hastighed i opbygningen af et CO2-marked. Det tror vi på i Evida.

Af Kim Søgaard Kristensen, CEO, Evida

Fangst og lagring af CO2 kan ikke stå alene – det hænger uløseligt sammen med dertil indrettede transportløsninger. For Evida er det ambitionen at forbinde CCS-markedet ved at etablere en effektiv transportinfrastruktur til CO2, i tæt samarbejde med markedsaktørerne og med udgangspunkt i markedets ønsker og behov både nu samt over tid. ​

I udkastet til Lov om rørført transport af CO2, som netop har været i høring, videreføres den markedsbaserede tilgang til udrulning af CCS-markedet og -infrastrukturen, som blev lagt for dagen med den politiske aftale om rammevilkår for CCS fra september 2023. Den linje bakker Evida op om.

Markedet skal finde løsningerne

Det er markedet, som kan og skal finde de optimale værdikædeløsninger inden for fangst, transport, lagring og på sigt også udnyttelse af CO2. Derfor ser Evida meget positivt på at få en lovgivning, som understøtter markedet i selv at finde og udvikle disse løsninger.

I Evidas optik står tre ting helt centralt i opbygningen af et CCS-marked til gavn for klimaet og samfundet.

For det første et fokus på hele værdikæden fra fangst over transport til lagring af CO2. Med et fuldt værdikædefokus har markedet de bedste forudsætninger for at udvikle løsninger, som kan fungere både på kort og på langt sigt, og som understøtter en åben og effektiv transportinfrastruktur. Med et udgangspunkt i hele værdikæden er der samtidig de bedste muligheder for succes med at få udviklet alle elementerne i CCS i samme takt.

I direkte forlængelse heraf er det for det andet vigtigt fra starten at have fremtidige behov for øje i opbygningen af en markedsbaseret CO2-transportinfrastruktur. Point to point-løsninger er kortsigtede løsninger, der ikke understøtter et bredere CCS-marked. En markedsdreven infrastruktur, der også tager højde for kommende transport- og lagringsbehov og tager højde for en placering af infrastrukturen, som også kan matche fremtidens markedsbehov, kan bidrage med konkurrencedygtig transport i et hastigt udviklende CCS-marked.

For det tredje er der brug for hastighed, så klimamålsætningerne i både Danmark og EU kan blive opfyldt for alles skyld. Vi tror på, at markedsdrevne interesser giver størst hastighed og konsistens i udrulningen af CO2-infrastruktur.

Samarbejde på tværs af landegrænser skal sikre skala

I Evida er vi i dialog med en stor del af markedsaktørerne inden for CCS, og vi oplever, at aktørerne ligesom Evida søger fælles løsninger og tænker i hele værdikæden - der er bred interesse for storskalaløsninger. Det gælder både inden for landets grænser og på tværs af landegrænser.

Danmark har et stort lagringspotentiale med mulighed for lagring både on-, near- og offshore med en estimeret lagringskapacitet på op mod 22 mia. ton – et tal der mange gange overstiger den årlige nationale CO2-fangst. Denne enorme kapacitet skaber fundament for et langsigtet marked for lagring, hvor Danmark har alle muligheder for at indtage en central rolle i Europa. Skal det lykkes, er det afgørende, at infrastrukturen bygges, så den lever op til de brede markedsbehov og giver mulighed for at høste de store skalaeffekter, der ligger i import af CO2 fra andre lande. I et sådant scenarie kan alle udledere nyde gavn af en markedsdrevet infrastruktur, der reducerer omkostningerne til transport af CO2.

Sikker CCS er den grundlæggende præmis

Hele den underliggende præmis for succesfuld CCS bygger på sikkerhed og bæredygtighed – for mennesker, miljø og natur. Når vi anlægger ny infrastruktur og tager ny teknologi i brug, bærer vi et ansvar for at lave helhedsorienterede og gennemtænkte løsninger, som bidrager til at løse klimaudfordringerne, men også kan blive et aktiv for samfundet i såvel bred som lokal forstand. Evida har mere end 40 års erfaring inden for anlæg, drift og overvågning af rørført gastransport – vi ved, hvad vi har med at gøre, og har således et stærkt fundament af eksisterende kompetencer, der kan bringes videre i udbygningen af en kommende CO2-infrastruktur.​

Artiklen er en del af temaet Klumme.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078