23948sdkhjf

Nye udbud og projekter: Fjernvarmekonverteringer og el-ydelser til Vestforbrænding

Gladsaxe Fjernvarme - udbygning etape 18.3 /Gladsaxe Kommune

Kort beskrivelse: Entreprisen omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i etape 18.3 i Gladsaxe kommune.

Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Arbejdet der skal udføres i denne forbindelse er ca. 3.700 løbende kanalmeter hovedledning i twin, samt ca. 8.200 løbende kanalmeter CU stikledninger hos ca. 400 kunder. Det geografiske omfang af kontrakten er beskrevet i det øvrige udbudsmateriale.

Entreprisen omfatter ud over aktiviteter på selve arbejdsstedet også ydelser såsom indhentning af gravetilladelser, kontakt til vejmyndigheder, kontakt til berørte kunder, kontakt til politi, kontakt til berørte myndigheder, rørstatiske beregninger, mv. Arbejderne er beskrevet i nærværende udbudsbetingelser og tilhørende bilag.

Anslået samlet kontraktværdi: 100.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 6. oktober 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 25. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 27. september 2023


El-ydelser til Vestforbrænding / Vestforbrænding og datterselskaber

Ordregiver foretager udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af el-ydelser. Ordregiver indkøber el-ydelser til den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser og til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg (delaftale 1). Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til ejendomsdrift (delaftale 2).

Anslået samlet kontraktværdi: 128.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 13. oktober 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 23. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 26. september 2023


Islev og Jyllingevej nord/syd, Rødovre - Konvertering til fjernvarme / Rødovre Kommune

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning vil udvide fjernvarmenettet til de tre sidste gasforsynede områder i Rødovre Kommune. Det samlede potentielle varmebehov som projektforslaget omfatter er anslået til 60.000 MWh.

Foreløbig tidsplan for projektet:

Kommunen godkender projektforslaget: september 2023

Projektforslaget sendes i høring: oktober - november 2023

Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til endelig politisk behandling: december 2023

Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektforslaget: januar 2024

Udbygning og tilslutning af kunder: 2024-2028

Estimeret projektsum: 653.000.000 kr.

Projektstart: Q2 2024

Projekt fuldført: Q2 2028

Projekttyper: Forsyning

Dato: 15. september 2023


Strækning 501 transmissionsledning Bramdrupdam / TVIS

TVIS har fået godkendt et projektforslag efter Varmeforsyningsloven om etablering af en ny ca. 4,5 km transmissionsledning i Bramdrupdam fra eksisterende transmissionsledning på Fynsvej til Trefors hovedsæde på Kokbjerg. Trefor ønsker bl.a. at forsyne byerne Almind, Viuf, Vester Nebel og Ågård/Gravens, således at byerne overgår fra individuel naturgas til miljøvenlig fjernvarme.

Projektet omfatter etablering af en ny transmissionsledning fra eksisterende transmissionsledning i Fynsvej til Trefors hovedsæde på Kokbjerg nord for Bramdrupdam.

Udbuddet omfatter samtlige nødvendige arbejder for anlægsarbejder, rørarbejder og belægningsarbejder for udførelse af projektet.

Anslået samlet kontraktværdi: 30.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 12. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 27. september 2023


Strækning 501 transmissionsledning Bramdrupdam - rørleverance /TVIS

TVIS har fået godkendt et projektforslag efter Varmeforsyningsloven om etablering af en ny ca. 4,5 km transmissionsledning i Bramdrupdam fra eksisterende transmissionsledning på Fynsvej til Trefors hovedsæde på Kokbjerg. Trefor ønsker bl.a. at forsyne byerne Almind, Viuf, Vester Nebel og Ågård/Gravens, således, at byerne overgår fra individuel naturgas til miljøvenlig fjernvarme fra TVIS og Trefor.

Udbuddet omfatter prærør, -komponenter samt nordisk alarmsystem.

Anslået samlet kontraktværdi: 10.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 9. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 27. september 2023


Nedbrydning af procesanlæg / Svendborg Kraftvarme

Entreprise for nedtagning og bortskafning af procesanlægget på Svendborg Kraftvarmeanlæg.

Entreprisen omfatter alt arbejde, alle leverancer og biydelser, der er nødvendige for den fuldstændige nedrivning af maskinanlæg på SKV, samt forsvarlig håndtering og bortskaffelse af materialer og affald. Entreprenøren overtager således det fulde ansvar for bortskaffelse af materialer som ikke kan genanvendes, men overtager også retten til at afsætte genanvendelige materialer herunder metaller.

Forventet kontraktunderskrift: 6.12.2023

Anslået samlet kontraktværdi: 4.500.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 13. oktober 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 25. oktober 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 25. september 2023


Fællesudbud af ny rammeaftale for foringer for Glostrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk og Taarnby Forsyning Spildevand

Fællesudbud af ny rammeaftale for foringer for Glostrup-, Ishøj-, Lyngby-Taarbæk og Taarnbyforsyning spildevand.  

Rammeaftalen forløber over 2 år med mulighed for at forlænge med yderligere to år.

Arbejder omfatter renovering af hovedledninger, såvel som stikledninger i forventede dimensioner Ø150 – Ø800 mm. Ydermere omfatter rammeudbuddet renovering af eksisterende brønde Ø1000-12500 mm.

Anslået samlet kontraktværdi: 124.500.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 16. oktober 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 27. oktober 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 27. september 2023

Levering af arealvedligeholdelse til Aarhus Vand A/S

Aarhus Vand udbyder hermed, i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, vedligeholdelse af grønne arealer på regnvandsbassiner, renseanlæg, pumpestationer, vandværker og beholderanlæg, boringer samt domicil. Opgaven består i at udføre grøn vedligeholdelse, der både overholder gældende lovgivning på de tekniske anlæg, og som udvikler de grønne områder i en bæredygtig retning.

Der skal udføres græsslåning og pleje af beplantning, ukrudtsbekæmpelse på belægninger, bekæmpelse af invasive arter og skadedyr.

Der skal også udføres vintervedligehold på renseanlæg, udvalgte vandværker, beholderanlæg og pumpestationer.

Anslået samlet kontraktværdi: 24.700.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 13. november 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 29. november 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 22. september 2023


Supplier Qualification system for HVDC converter substations /Energinet Eltransmission

Energinet and 50 Hertz intends to establish a Supplier Qualification System for the procurement of HVDC converters, HVDC- and HVAC-substations in connection to the converters. The SQS is mainly intended for interconnector and offshore wind energy related projects such as the Bornholm Energy Island project.

In the following, the requirements for a typical project are outlined. Deviations may, however, occur during the lifespan of the SQS.

The scope of works of the supplier may cover development, design, engineering, relevant studies and reports, procurement, manufacturing, packaging, transportation, delivery, construction, installation, testing, commissioning, maintenance and documentation of HVDC and HVAC installations.

HVDC installations may include:

1. The offshore and/or onshore converters (together ‘the Converters’) for the HVDC Substations and in particular:

a. the primary systems

b. the secondary systems including black start diesel generators

The HVDC substations should

1. be based on VSC-MMC technology, using MMC Building Blocks in a half-bridge arrangement.

2. be arranged as a bipolar system with Dedicated Metallic Return (DMR)

3. have a transmission capacity range from approximately 1,2 to 2 GW

4. have the capability to absorb or generate reactive power independently from the active power (as further specified in each tender)

5. be rated for a DC voltage level of ±525 kV

The HVDC offshore converter stations may, amongst other things, include a DC switchyard (the offshore DC switchyard) that:

In the following, the requirements for a typical project are outlined. Deviations may, however, occur during the lifespan of the SQS.

The scope of works of the supplier may cover development, design, engineering, relevant studies and reports, procurement, manufacturing, packaging, transportation, delivery, construction, installation, testing, commissioning, maintenance and documentation of HVDC and HVAC installations.

HVDC station installations may include:

1. The offshore and/or onshore converters (together ‘the Converters’) for the HVDC Substations and in particular:

a. the primary systems (AC and DC)

b. the secondary systems including but not limited to control and protection systems, black start diesel generators, auxiliary and ancillary systems

The HVDC substations should

1. be Voltage Source Converter (VSC), which must be realised as a multi-level converter half-bridge arrangement.

2. be arranged as a bipolar system with Dedicated Metallic Return (DMR)

3. have a transmission capacity range from approximately 1,2 to 2 GW

4. have the capability to absorb or generate reactive power independently from the active power (as further specified in each tender)

5. be rated for a DC voltage level of ±525 kV

The HVDC converter stations may, amongst other things, include a DC switchyard (the DC switchyard) that:

1. Should have the necessary components to connect and disconnect any combination of the HVDC converter stations of the respective tender under load.

2. Should be prepared so that future expansions can be carried out concurrently with the existing HVDC links being in normal operation. Brief reduction of current in a single pole at a time is allowed.

The offshore AC substations will accommodate connection of offshore wind park connection and supply the local grid.

The deliverables may include onshore HVAC substations.

Further, the deliverables may include a coordinated control system for the overall project’s system.

Finally, the deliverables may include installation, test and subsequent maintenance in connection with the above.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 27. september 2023

Artiklen er en del af temaet Udbud og projekter.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.095