23948sdkhjf

Forbrugerombudsmanden: To elselskabers skovrejsningsprojekter var ikke nok til CO2-kompensation

To elhandlere har markedsført elprodukter med, at CO2-udledningen ved kundernes elforbrug kompenseres gennem skovrejsningsprojekter. Projekternes klimaeffekt var dog utilstrækkelig og markedsføringen derfor vildledende.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden.

De to elhandlere har markedsført deres elprodukter med to grønne blade i henhold til bladmærkningsordningen i Forbrugerombudsmandens grøn strøm-retningslinjer. 

- Forbrugerombudsmanden har dog vurderet, at det i de to sager drejer sig om vildledende markedsføring. 

Det drejer sig om selskaberne b.energy A/S (tidligere Blue Energy) og Nrgi. 

Skovrejsning ikke tilstrækkelig

Ifølge retningslinjerne i bladmærkningsordningen er det blandt andet en betingelse for at markedsføre et elprodukt med to grønne blade, at elhandleren laver et klimatiltag, der er egnet til at neutralisere et klimaudslip, der mindst svarer til kundens forventede årlige elforbrug.

Efter at have modtaget en henvendelse fra Rådet for Grøn Omstilling, Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk om de to elhandleres markedsføring anmodede Forbrugerombudsmanden elhandlerne om at dokumentere, at deres klimatiltag kunne CO2-kompensere en husstands årlige elforbrug. 

Elhandlernes klimatiltag bestod i støtte til skovrejsningsprojekter.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at klimaeffekten ved elhandlernes skovrejsningsprojekter var utilstrækkelig, fordi der med skovrejsningsprojekterne plantes langt færre end de ca. 250 træer, der skal plantes i Danmark for at kompensere CO2-udledningen ved en husstands årlige elforbrug.

- Oplyser man i markedsføringen, at man kompenserer forbrugerens CO2-udledning, eksempelvis gennem skovrejsningsprojekter, vil det være vildledende, hvis ikke kompensationen sker i forbindelse med eller umiddelbart efter udledningen, siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Beregningen af kompensationen i skovrejsningsprojekterne var baseret på, at de plantede træer ville optage CO2 svarende til kundernes elforbrug i hele træernes forventede levetid på 100 år. Elforbruget ville i så fald først være kompenseret efter 100 år.

- De to elhandlere har derfor ikke opfyldt betingelserne for at kunne markedsføre deres elprodukter med to blade. Allerede af denne grund vurderede Forbrugerombudsmanden, at elhandlernes markedsføring har været egnet til at give forbrugeren et fejlagtigt indtryk af, at det ville medføre større klimamæssige fordele at købe de pågældende elprodukter, end det reelt medførte. Forbrugerombudsmanden har derfor indskærpet forbuddet mod vildledende markedsføring over for elhandlerne, fremgår det af pressemeddelelsen fra Forbrugerombudsmanden. 

Ikke nok træer

Som nævnt tidligere var det elselskaberne B.energy og Nrgi, der har foretaget vildledende markedsføring, i det virksomhedernes skovrejsningsprojekter ikke var omfattende nok. 

B.energy A/S har markedsført et elprodukt med to blade indtil august 2021, hvor elhandleren modtog henvendelse fra Forbrugerombudsmanden, der ønskede dokumentation for påstanden om at deres klimatiltag kunne CO2-kompensere en husstands årlige elforbrug. Ifølge dokumentationen blev der med et skovrejsningsprojekt plantet 2,7 træer. B.energy A/S har efterfølgende oplyst, at der blev plantet ca. 60 træer per kunde, da elhandleren markedsførte elproduktet med to blade.

NRGi A/S markedsførte indtil marts 2023 et elprodukt med to blade. Ifølge dokumentationen blev der med et skovrejsningsprojekt plantet 4 træer.

Hverken det ene eller det andet projekt var tilstrækkeligt til at CO2-kompensere en husstands årlige elforbrug, vurderer Forbrugerombudsmanden.

Lovgrundlag

Ifølge markedsføringslovens § 5 må markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne.

Ifølge markedsføringslovens § 6 må virksomheder ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger i markedsføringen eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med §§ 5 og 6, at den pågældende handelspraksis er egnet til at få forbrugeren til at træffe en beslutning, som denne ellers ikke ville have truffet, jf. § 8.

Endelig følger det af markedsføringslovens § 13, at oplysninger om faktiske forhold i markedsføringen skal kunne dokumenteres.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens grøn strøm-retningslinjer, at det er en betingelse for at markedsføre et elprodukt med to blade, at elhandleren laver CO2-reducerende klimatiltag. Klimaeffekten af tiltaget skal være ikke ubetydelig, hvilket defineres således, at tiltaget er egnet til at kunne neutralisere et klimaudslip, der svarer til mindst 100 % af det antal kWh om året, som kunden forventes at bruge. Den faktiske klimaeffekt af klimatiltaget skal kunne dokumenteres og verificeres af en almindeligt anerkendt tredjepart.

Kilde: Forbrugerombudsmanden

Se nøgletal for:
Læs mere om: Forbrugerombudsmanden
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Udvalgte nyheder fra forsiden
Benspænd for grønne planer: Vindmøller på havnen vigtigere end nogensinde
Ørsted-topchef kvitterer for mulig fredning af stort åben dør-projekt
Vestas lander stort onshore-projekt i Skotland
Pyrolyse-projekt skal gavne lokale landmænd
Grøn sejlads vil kræve 11 energiøer: CO2-mål er tvivlsomt uden kernekraft, siger ekspert
Bestyrelse klar med stævning: - Staten river tæppet væk under milliardinvestering
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.533